Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2058
City and Library Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana
Collection: Call number Rediano 149 (segona part)
Title of volume STORIE DEL V.E.NUOVO | TESTAMENTO | IN SPAGNOLO [sic] ( al teixell, en lletres daurades)
Copied 1431 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 79 (= 2 + i-lxxii + 5) (fol. antiga)
ff.: 1 + 111-182 + 182 bis + 183-210 + 5 (fol. moderna del conjunt del volum)
Collation 146 216/13 322/6
Page Layout 2 columnes
40 línies (f. 112 modern)
26 línies (f. 114 fol. mod.)
38/39 línies (f. 160)
Size pàgina 292 × 203 mm (f. 112)
pàgina 227 × 165/168 mm (f. 112)
columna 227 × 77/81 mm (f. 112)
caixa 220 × 156 mm (f. 160)
columna 220 × 69/70 mm (f. 160)
Hand gòtica cursiva influïda per la cursiva catalana del XIV amb els astes de la bastarda dextrògira molt apretada; aquesta mateixa mà empra un mòdul més ample amb línies molt més espaiades i cap al final es fa més rodona, ampla i perpendicular (als ff. 109-158 fol. mod.)
una mà més cursiva i lligada, de modul petit (als ff. 159-182 de la foliació moderna)
Watermark escala (als ff. 109-110,) (Briquet 5905, Siena: 1450-52, Firenze: 1453-54;)
sirena (al cos del volum,) (la més semblant és Briquet 13870, Palermo: 1422)
Pictorial elements Caplletres: molt senzilles, arriben fins al f. 153v, en vermell; al f. i caplletra vermella de gran format però d'execució maldestra
Rúbriques en vermell (fins al f. 159)
Altres: taula amb calderons i números de pàgina vermells; les primeres paraules de cada capítol, per destacar-se, s'han fet amb lletres de mòdul gran, però de traçat força cursiu
Other features Justificació: a punta seca; a partir del f. 173 es limita a un plec al centre del full en sentit perpendicular
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc al començament, però a mida que avança la còpia de vegades l'escriptura la trepitxa
Perforacions: rodones als angles de les columnes i també visibles al marge inferior, a ran del tall, a més, n'hi ha una de suplementària al marge interior, pel damunt de la línia superior de la caixa, a prop del plec
Reclams: sense reclams
Signatures: sense senyals de signatures de quadern
Condition en bon estat, els darrers folis són en blanc. Foliació antiga, independent a cada manuscrit del volum. Comença amb el mateix paper que la primera part del volum, però en aquest cas el plegat és en foli i no en quart
Binding moderna, mitja relligadura en pell sobre taula
Previous owners (oldest first) Francesco Redi Aretino, erudit 1640-08-20 - 1698 (f. 110, taula del segon volum: “Questo libro è di franceco di Gregorio Redi Aretino comprato al di 20 di Agosto dell'anno 1640”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2096 MS: Firenze: Laurenziana, Rediano 149 (primera part). 1451 - 1460. Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem.
References (most recent first) Descrit per: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 39 i 50-55
Tractat a: Izquierdo (1997), “Sobre el context manuscrit del poema Barons, scoltats un patit sobre l'Anticrist: una reinterpretació d'alguns textos atribuïts al fals sant Pere Pasqual”, Llengua & Literatura 375
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: De Robertis (2001), “Descrizione e storia del Canzoniere Palatino”, Canzonieri della lirica italiana delle origini, 4. Studi critici 346
Descrit per: Cacho (2001), Manuscritos hispánicos en las bibliotecas de Florencia. Descripción e inventario 2:408
Descrit per: Beltran (1996), Inspecció personal
Tractat a: Cocito et al. (1994), Manoscritto Franzoniano 56 1:36-41
Descrit per: Leonardi (1993), “Inventario dei manoscritti biblici italiani [e] indice dell'Inventario”, Mélanges de l'École Fran‡aise de Rome. Moyen Age 870 i 885
Tractat a: Riera i Sans (1986), “La invenció literària de sant Pere Pasqual”, Caplletra 51
Tractat a: Innocenti (1977), “Toscana seicentesca fra erudizione e vita nazionale. La dispersione della biblioteca Berti”, Studi di Filologia Italiana 1:121
Note manuscrit que ocupa el segon lloc en un volum format per tres peces independents, ara relligades juntes, la tercera de les quals, sense foliació antiga (moderna 183-210v) és el text italià d'uns Flos uirtutuz in uulgari. Inc.: E queste duj vertude se crianello animo vna rasone per la quale (…). Expl. “che may non manche jnsecula seculorum Amen. Deo gratias Explicit flos uirtutum in vulgari. Quj scripsit scribat semper cum domino vivat. Jacobus uocatur ab eterno domino benedicatur amen”. Al f. 182 hi ha un text en llatí de matèria religiosa sobre l'adoració de la creu: “De adorationem

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1912
Location in volume ff. 110ra-159ra (fol. mod.)
ff. 1 prel. + i-xlviiii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1804
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén. Llibre del bisbe de Jaén
Desconegut. Llibre del bisbe de Jaén
Language català
Date escrit 1430 - 1450 ca.
Incipits & explicits in MS tit.: [ 110ra] En nom de nostra senyor deu e dela uerge .Maria. comensa lo prolech del libre ordonat per lo molt reuerent senyor bjsbe per la gracia dedeu dela cjutat de Jaen
índex: En nom de deu edela uerge .Maria. comensa lo prolech del libre … [ 110va] … Titol qujn captjnjment ffeu lucjfer e los altres djmonjs quant la anima de ihesu crist fon vjsta en los jnferns
rubr.: [ 111] En nom de deu e dela verge maria comenca lo prolech del libre ordonat per lo molt Reuerent senyor bjsbe per la gracia de deu dela Ciudat de Jahen de Castelela. A la honor de Jhesu christ E per jnformarlos sinples feels christians per ço ques puscan defensar e rahonar de totes les demandes e quistions que los maluats juheus els altres nacions maluades fan als dits feels christians dela santa ffe Catolica ecomensa dejus segons se signe [sic] tractantt de moltes ciencies a conffirmacio dela ffe chatoljca
prol.: C10om yo dit Religios e bisbe per la gracia de dios … [ 111rb] … E axi ho diu sant .P. e sant pau quj dien Senyor ço que yo son per gracia tua o son
tit.: Titol del peccat de Adam e dela creacio del mon
text: C10omenca lo libre demanant axi. Abans del comencament del mon que era Responch No res sino deu … [ 159ra] … Aquest es lo parlar que lucjffer ffeu epoch ffer lo dia que la santa anjma de jhesu christ deualla enlos jnfferns deo gratias
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1918
Location in volume ff. 159rb-180va (fol. mod.)
ff. xlviiiirb-lxxva (fol. and.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2394
Desconegut. Històries i contemplacions
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 159rb] [s]3Ent lazer ffon del lignage Reyal … [ 180va] … e honrat adorat e amat. Amen
colofó: Explicit liber deo gratias Amen. Qujs scripsit scribat semper cum domjno viuat detur pro pena scriptorj paradisi amena
Note conjunt de narracions que normalment es copien juntes i que detallarem individuadament. S'ha deixat en blanc l'espai corresponent a sis línies al començament del text per transcriure-hi la rúbrica
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3024
Location in volume ff. 159rb-163rb (fol. mod.)
ff. xlviiiirb-liiirb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1801
Desconegut. Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena
Language català
Date escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 159rb] [s]3ent lazer ffon del lignage Reyal de part de son pare lo qual pare ague nom ffinus e ssa mare auja nom entarja de iherusalem car la major part dela Ciutat era sua … [ 163rb] … e per tota la Siutat si fon ffeta molt gran honor E ffon ssebollit en la Ciutat de Marssella
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3025
Location in volume ff. 163rb-167ra (fol. mod.)
ff. liiirb-lviira (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3055
Desconegut. Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 163rb] [L]2O dimecres sant en la nit per prechs della gloriosa verge maria Jhesus crist romas raposar tota la njt e tot lo dimecres sant en la casa della gloriosa … [ ra167] … ab la creu al coll a crucificar ha munti lo caluari entre dos ladres e la gloriosa nol conech tal lo auien aparallat
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3026
Location in volume ff. 167ra-169va (fol. mod.)
ff. lvijra-lixva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1816
Desconegut. Història de la Corona d'Espines
Language català
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167ra] la corona d'espines
text: [Q]2Vant Jhesu crist fon pres en poder de pilat gran auallot de jueus foren ala porta cridant … [ 169va] … ab tanta benignjtat lj hauia plagut comtar los affers dela santa corona
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3027
Location in volume ff. 168va-172va (fol. mod.)
ff. lixva-lxijva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1817
Desconegut. Història del bon lladre
Language català
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 168va] la fuga del glorios Jesus
text: [Q]2ant la gloriosa verge maria e son glorios fill jhesu crist e sant yosep per la reuelacio del algell foren en egipte per arodes lo qual mataua los ignocens … [ 172va] … benauenturat sant dimas prega per nos e per aquella misericordia que trobist que ihesu crist nons obblit amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3028
Location in volume ff. 172va-175va (fol. mod.)
ff. lxijva-lxvava (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1818
Desconegut. Història dels Sants Innocents
Language català
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 172va] [A]2pres la natiujtat de ihesu crist vengueren los tres reys de horjent en jherusalem per la qual venguda lo rey herodes hach molt gran pahor … [ 175va] … ne farjen gran seruir vijares los era que per aquell seruir aconseguisen paradis loat ne sia deu ihesu crist Amen
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3029
Location in volume ff. 175va-180va (fol. mod.)
ff. lxvva-lxxva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1805
Desconegut. Visions profètiques de sant Joan Baptista
Language català
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS ? TEXTI: [ 175va] [P]2rjmerament quant ihesu crist he la gloriosa verge marja e lo proz sant iosep venjnt dela terra de egipte … [ 177ra] … sant iohan complint tant com al primer agnus dey e axj stech fins al temps que preycaua publicament
text II: [ 177ra] [U]2n ionrn [la primera “n” subpuntuada] sent johan sent johan [sic]desigaua la mjianja e a fi dela santa passio de ihesu crist axj lo semblant que hauja comencat en vn pla ell comenca apreycar … [ 177vb] … dela tan gran pena eturment que ihesu crist passaua edeles dolos dela gloriosa mare sua
text III: [ 177vb] [E]2 lo beneyt sant iohan ya per co no staua de pregar ihesu crist que per sa misericordia li uolgues reuellar … [ 179va] … E mes uos dire la mja resureccio per co que mjls los alegrets
text IV: [ 179va] [E]2 lo restant de la mia passio sera axj que quant yo sere despulat tot nou [sic] aixi com naixquj … [ 180va] … de mj e de nosaltres en manera que lo glorjos ihesu crist sia loat e honrat adorat e amat amen
colofó: Explicit liber deo gratias Amen. Qujs scripsit scribat semper cum domjno viuat detur pro pena scriptorj paradisi amena
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7260
Location in volume f. 181
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5279
Desconegut. Oració a Jesucrist
Language català
Date escrit 1451 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 181] Ihesus. Salut[a]sio del cos de Ihesu christ
text: uer cos de deu sagrat santa tranitat para e fil e sant espirit e una mayastat perdonem tots los meus pecats e mos defalimens e recomananta la mia anima
Note transcrivim tot el text, que és molt breu; fou copiat per una mà cursiva i desacurada de començaments del s. XVI
Record Status Created 1991-12-07
Updated 2014-01-12