Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2056
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Giuseppe Tavani
Title Sobre la versificació de Lluís Icart
Source Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 16 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 8
Date / Location 16 1988: pp. 145-59
Held by Santiago de Compostela: BUS: Filoloxía 449.9 ELLC 16
Source of Data for Works texid 2353 Lluís Icart, Ab tal enginy me ferich d'un encontra, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2354 Lluís Icart, Belha ses par, en pretz e laus s'abonda, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2355 Lluís Icart, Can me sove de la beutat diversa, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2356 Lluís Icart, De novelh joy e de novelh'amor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2357 Lluís Icart, Eras quant vey dels brots tombar la flor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2352 Lluís Icart, Frayres molt cars, maravill-me de vós, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2351 Lluís Icart, Malauts e greus destretz, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2360 Lluís Icart, Parlar d'amor no pusch si no planhen, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2361 Lluís Icart, Per que d'uymay la vostra valor tanta, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2362 Lluís Icart, Si be no·m platz xentar canço ne vers, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2363 Lluís Icart, Si·us am de cor e si desir que fos, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2359 Lluís Icart, […] no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 1876 MS: Lluís Icart, De novelh joy e de novelh'amor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]. Barcelona: Catalunya (BNC), 7, 1421 - 1430
cnum 1881 MS: Lluís Icart, Per que d'uymay la vostra valor tanta, escrit 1396 [?] - 1430 [?]. Barcelona: Catalunya (BNC), 7, 1421 - 1430
Source of Data for Persons bioid 1897 Lluís Icart, poeta
Record Status Created 1991-11-07
Updated 2011-04-07