Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2053
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/2113 | Antic I-2113 | Antic 118-2/136
Title of volume FENOLLAR | LO PASSI | EN COBLES | VALENCIA | 1493 ( al llom amb ferros daurats)
Lo passi en cobles ( al f. 1)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz para Jacobo de Vila (colofó), 1493-01-11

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 82 (Exposició)
Collation a-h8 i-l6
Page Layout 30-33 línies
32 línies (f. a iiij)
Size pàgina 200 × 137 mm (f. 2)
caixa 157 × 92 mm (f. a iiij)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades
Xilografies gravat que representa Jesús a la creu, amb la Magdalena, la Verge i sant Joan (als folis a3 i k1v)
Calderons en vermell
Condition primer full restaurat
Binding en pergamí amb ferros daurats
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Descrit per: Raíndo Dávila (1992), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1:375 , n. 2401
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 64 , n. 52
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 778
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:91 , n. 39
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 51-2
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2098
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 259
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000097416&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 754
Location in volume ff. a ij - k [j]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2501
Bernat Fenollar, Prevere. D'aquella tan alta tan fort y gran çoca
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ij] Endreça
rubr.: Ala molt illustre e deuotissima senyora dona ysabel de billena digna abadessa del monestir dela sancta trinitat. en valentia
rubr.: Mossen fenollar
exordi: O4 Aquella tan alta : tan fort y gran çoca … [ a iij] … y fist la somera : parlar de balam
rubr.: [ a iiij] Jstoria dela passio de nostre senyor deu iesu crist ab algunes altres piadoses contemplacions seguint lo euangelista Sant iohan. Parlant per aquell Pere Martineç : e per tots los altres Mossen bernat fenollar
rubr.: La esglesia
text: M5Ostrant vn greu planyer : lo cel y la terra … [ k [j]] … Volent dela fe : lo vol ylescut
Poetic Stanza 258 x 10
Note a banda de les 258 cobles on intervenen l'autor i els personatges de la narració (a excepció de Joan Evangelista), hi ha una cobla on, amb tota evidència, parla l'Evangelista, a pesar d'estar precedida erròniament per l'epígraf “Lo Jesus”. Aquest error és indicat per Garcia Sempere (2002, p. 378, n. 374). Per tant, hem atribuït a Pere Martines aquesta cobla, iniciada “Hoydes paraules de boca tan santa”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7248
Location in volume ff. a ijv - k [j]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2341
Pere Martines. A vós, que poblau lo cel de fels pobles
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ijv] Martineç
exordi: A4 vos que poblau : lo cel de fels pobles … Que guanyen del cel : los goigs permanents
rubr.: [ a iiij] Lo euangelista
text: Los onze dexebles : absi sols portava … Puix so de greus colpes : compres y vençut | Deo gracias
Poetic Stanza 152 x 10
Note entre les 152 cobles on intervenen l'autor Pere Martines i Joan Evangelista hi ha una cobla on, amb tota evidència, parla l'Evangelista, a pesar d'estar precedida erròniament per l'epígraf “Lo Jesus'. Per tant, hem atribuït a Pere Martines aquesta cobla, iniciada “Hoydes paraules de boca tan santa”. Aquest error és indicat per Garcia Sempere (2002, p. 378, n. 374)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2101
Location in volume ff. k ij - l iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1532
Bernat Fenollar, Prevere. Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ k ij] Contemplacio a Jesus crucifficat feta per Mossen Johan scriua mestreracional : e per Mossen fenollar
rubr.: Fenollar
text: Q4Ui deu vos contempla : dela creu en larbre … [ l iiij.] … Sino lo fruhir : de vos bon iesus
Poetic Stanza 25 x 10
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7249
Location in volume ff. k ij - l iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5272
Joan Escrivà. Recort deu tenir com, d'alta cadira
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ k ij] Scriua
text: Recort deu tenir : com dalta cadira … [ l iiij] … Quens porte del cel : lo goig dels saluats. | Amen
Poetic Stanza 25 x 10
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2102
Location in volume ff. l iiijv - [l v]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1882
Joan Roís de Corella, Cavaller. Ab plor tan gran que nostres pits abeura
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ l iiijv] Oracio ala sacratissima verge maria tenint son fill deu Jesus en la falda deuallat dela creu. ordenada per lo molt Reuerent mestre Mossen Corella
text: A4B plor tan gran : que nostres pits abeura … [ [l v]v] … Mes clarejant : quel sol alt en lo cercle. | Finis
Poetic Stanza 7 x 8
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2103
Location in volume f. [l v]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2502
Jacobo de Vila. A glòria gran d'aquella sagrada
Language català
Date escrit 1493-01-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [l v]v] Jacobo de vila
text: A gloria gran : daquella sagrada … Quatre cents noranta : e tres ab salut
Poetic Stanza 10 vv.
Number of additional copies of edition 7
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1324
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number Inc. 143 | Antic 10-7.29; 133-134; reg. 153.715
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 77 (= 97-174) (segona part del volum actual)
Collation a6 b-h8 i-l6
Size pàgina 200 × 137 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements caplletres i rúbriques de aij i aiiij gravades en vermell; calderons en negre
Condition manquen els ff. a iii i ki on es repetia un gravat que representa Jesús a la Creu amb la Magdalena, la Verge i sant Joan; actualment manca a iij i d'a j només en roman un bocí amb l'ex-libris. Volum restauat el 1998
Binding restaurada, pergamí flexible amb els nervis visibles i unes bagues per tancar-lo
Previous owners (oldest first) Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27) (ex-libris al f. a j: “Ex libris Montserrati Rossello”)
References (most recent first) Martí (2005), Inspecció personal
Armangué i Herrero (1999), “Els incunables de la Biblioteca Universitària de Càller: Joan Roís de Corella”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 9
Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche 26 , n. 14
Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 3819
Note relligat actualment amb l'Inc. 142, que és una Doctrina de Cató en llatí; al f. 97 comença Lo passi en cobles. Presenta moltes anotacions marginals del s. XVI, sovint perdudes perquè els marges s'han retallat molt

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1383
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/517 | Antic I-517 | Antic 111-6
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 82 (= III + 1-78 + I)
Collation a-h8 i-l6
Size pàgina 193 × 130 mm
caixa 157 × 92 mm
Font gòtica
Watermark mà amb guant i flor de sis pètals (cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades de quatre i cinc unitats de pauta; algunes rúbriques en vermell; li manca el gravat del f. a iiiv, foli que ha estat arrencat
Condition mancaria el primer foli amb el frontispici, sense numerar, i els ff. a iii, a viiij i g iiij; hi ha una transposició de folis si es compara amb l'exemplar I-2113 d'aquesta mateixa biblioteca al primer quadern i una altra al quadern “g”. Exemplar en mal estat de conservació, amb alguns folis solts; existeix una foliació moderna, tallada pel relligador, després dels primers folis
Binding en pell marró, amb ferros en sec
Previous owners (oldest first) Vicentio B[…]d (Fra) (Floruit 1645) 1645 a quo (al primer foli, en una nota de posseïdor ratllada, sembla llegir-se “Fra Vicentio B[…]d (…)” i la data de 1645)
Antoni Pre[…] (Floruit 1600 - 1700) (al mateix foli, s'ha tatxat una altra anotació de posseïdor: “Aquest libre es dentoni pre[…] quel te […]”, de molt mal llegir, tal vegada, les lletres “Pre” siguin l'inici de la paraula “prevere”)
Gabriel Martorell, teòleg (ex-libris f. aii: “Ex libris Gabrielis Martoll [?] Sancte theologie Doctoris”)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 778
Note al primer foli hi ha diverses notes de posseïdor ratllades i al marge superior dret es llegeix “Cerdà”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000097416&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1666
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number Rés. 58907
Title(s) in copy J. TASTU VARIA ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: a ii- aiii
Size pàgina 199 × 130 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements rúbrica i caplletra en vermell en el f. a ii; i en el f. a iiiv hi ha un gravat que representa Jesús crucificat
Condition còpia fragmentària que conserva únicament dos folis
Binding mitja relligadura
Previous owners (oldest first) Josep Tastú
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note volum factici que recull, a banda dels dos folis del Passi en cobles, altres dues obres molt tardanes

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1381
City and Library Ripoll Olim Biblioteca Lambert Mata
External description
References (most recent first) Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll xiv

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1550
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 14-3-6
Title(s) in copy MOSSEN | Fenollar | VALENCIA | 1493 ( al llom, en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 85 (= II + 83 + II)
Collation a2-8 b-h8 i-k6 l3/2
Size pàgina 212 × 148 mm (f. a iii)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis pètals
Pictorial elements rúbriques i caplletres gravades amb motius vegetals en vermell a la dedicatòria i al text de la Passió, a la resta, en negre. Als ff. aiiiiv i k ir s'hi troba el mateix gravat a tota plana que representa la Verge, la Magdalena i Sant Joan al peu de la Creu
Condition manca el foli signat a, full de portada i el darrer del quadern l, que segurament era en blanc. Volum en bon estat, restaurat, alguns folis apedaçats amb bocins de paper, té taques d'humitat a la part inferior dels primers i dels darrers folis; els ff. 7v-8r estan molt bruts ii enfosquits. Al primer foli hi havia un antic ex-libris que fou esborrat, provocant així el trencament del full. Exemplar sense foliar
Binding mitja relligadura del s. XIX, amb el llom de pell i ferros daurats al llom
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil inv. núm. 3855 Lleida 1512-06 (price: 40 maravedíes)
References (most recent first) Avenoza (2002), Inspecció personal
Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Álvarez Seisdedos et al. (1888-1948), Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos (…) siendo su bibliotecario el M. I. Sr. Dr. D. Francisco Álvarez Seisdedos (…) con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa López y D. Francisco García Madueño (…) revisión e índices de D. Ramón Paz y Remolar (…) prólogo del Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín de Entrambasaguas 3:69-71 , n. s.v. Fenollar
Note sense senyals de lectura. Al volum hi ha la ref. “R. 8134” ratllada i a sota “R. 1774”

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1342
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 304 | Antic 92-2-51; R/392; R/323
Title(s) in copy Fenollar - Escriua […] ( a tinta al llom, esborrat)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: IV + I + 2 s/b + 1-75 + III
Collation a2-8 b-h8 i-k6 l3-4
Size pàgina 190 × 131 mm (f. a 1)
Font gòtica
Pictorial elements f. a2 a dues tintes
State sense portada
Condition s'ha afegit un foli en lloc de la portada, amb el títol escrit a ploma per mà posterior. Exemplar amb algunes taques d'humitat i folis restaurats amb afegits de paper. Foliació en xifres aràbigues posterior. Manquen els ff. l1-l2 i l5-l6
Binding antiga, en pergamí flexible, amb senyals d'haver tingut tires per tancar; talls jaspiats en vermell
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior d ela coberta anterior, amb indicació del llegat)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 74-5 , n. 137
Note anotacions marginals posteriors, al f. k2 sobre els autor de l'obra, fent esment a la Hist. Trinit i a Nicolás Antonio. En el primer dels tres folis de guarda posteriors, a ploma, per la mateixa mà que ha fet el títol a la portada, s'han transcrit dades sobre l'edició; aquest foli duu un gravat enganxat que represent el descendiment; es tracta de la mà que ha reposat text perdut sobre els bocins de paper afegits que en reparen les pèrdues

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1113
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/4 (2)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 32-44 (foliació moderna a mina de plom)
Collation k2-6 l1-5
Size pàgina 187 × 130 mm (f. K ij)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (f. f ij)
Pictorial elements la part conservada està impresa en tinta negra i duu caplletres gravades decorades amb motius vegetals
Condition incomplet
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València)
References (most recent first) Garcia Sempere (1994), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Grapí (2001), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 74-5 , n. 137

Record Status Created 1991-11-07
Updated 2014-08-06