Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2051
Name Pere Jordi Rossiñol (Floruit 1600 - 1610)
Sex H
Milestones Floruit 1600 - 1610
Lloc vinculat Ciutat de Mallorca
Owner of manid 1700 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L 1 [BDDM] 5. Ciutat de Mallorca[?]:, 1341 - 1360. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1714 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n. Barcelona:, 1367-01-09. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
Record Status Created 1992-07-29
Updated 1992-09-26