Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2048
Authors Desconegut
Titles Miracles de sant Onofre
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
MIRACLES
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1503
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 13 (BITECA manid 1299)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. 15v-18
Title(s) Desconegut, Miracles de sant Onofre
Incipit & Explicits rubr.: [ 15v] Del trobament del cors de mon senyor sant Onoffre
text: A3Pres pochs dies que sant Pannuci fou vengut de sepellir sant honoffre la fama fou publicada dela sua santedat … [ 18] … E prestament lo merchader feu vna honrada capella en lo monestir delas menoretas de pedralbes hon es lohat e beneyt lo nom de deu e de mon senyor sant Onoffre
ID no. of Witness 2 cnum 8159
City, library, collection & call number València: Olim Convent de sant Onofre extramurs, (BITECA manid 2761)
Copied 1401 [?] - 1425 ([?])
Title(s) Desconegut, Miracles de sant Onofre
ID no. of Witness 3 cnum 7836
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/3 (1) (BITECA manid 2728)
Imprint València: Jorge Costilla [?], 1502 [?]
Location in witness ff. c vv-c x
Title(s) Desconegut, Miracles de sant Onofre
Incipit & Explicits rubr.: [ c vv] Del trobament del cors del benaventurat sant onofre
text: A4Pres pochs dies que sant panuncio fon vengut … [ c x] … quens faça ben viure e morir segons la voluntat sua. amen
Record Status Created 1991-01-11
Updated 2005-01-12