Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2048
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 9-V-47
Title of volume LIBRE | DEL | CONSOLAT | DE MAR || BARCELONA | 1540 ( al llom gravat en daurats; ciutat i data al peu del llom)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 150 (= V + 1 + 8 + [i]-[cxxx] + VI)
Collation +8 A-P8 Q10
Page Layout 2 columnes
40 línies (f. II)
Size pàgina 205 × 150 mm (f. II)
caixa 156 × 110 mm
columna 156 × 53 mm (f. IIra)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de cinc pètals (des del f. 1 prel. fins al ccxxix,) (molt semblant a Briquet 10756, Perpinyà: 1526, var. Veneria (Torino): 1545;)
columna (f. ii-lxii,) (semblant a Valls Wat. del 1401)
Pictorial elements títol en vermell i resta de la portada en negre, amb orla i gravat xilogràfic que representa una nau, reproduït també al f. cxxixv (vaixell orientat en el mateix sentit); al f. 1v preliminar caplletra de sis unitats de pauta representant un rei agenollat pregant i a la meitat inferior del foli altre gravat amb vaixells (port de Venèzia); al f. 8v prel. la Verge amb vaixell a la mà i una creu a l'altra protegeix una ciutat costanera, tot envoltat per una orla de tres peces (manca la superior), a la peça de l'esquerra un nen nu i motius de verema, a la dreta entrellaçats vegetals i flors, i a l'inferior
Condition els cins folis inicials i els sis finals de guardes són moderns i estan en blanc i també és en blanc el f. Q10v. Errades a la foliació: xxxi (per 29), xxix (per 39), xxxi (per lxxxi), xc (per xci) i ccvij (per cxxviij), deixa sense foliar el f. lv. Errades a les signatures: A iij (per Q iij). El darrer foli, sense numerar [cxxx] duu el colofó i la marca de l'impresor. Exemplar restaurat
Binding moderna, pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Montserrat Oller (Mossèn) (al foli 6 sn es llegeix: “Libre de Consolat que es de mossen Montserrat Oller”)
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI , n. Amorós 101
Catalogat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 4 , n. 59527
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de Mar (1540), exemplar de la BdC 9-V-47 (2007)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 563 , n. 67
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 7
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1331
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 67-69 , n. LXVII
Note algunes senyals marginals a ploma marquen passatges del text. D'aquesta edició es coneixen dos estats, amb variants al colofó, la versió A correspondria a aquest exemplar i a BdC Bon. 10-IV-26 i la versió B al exemplars de la BNM, Vilanova i la Geltrú i Avinyó
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/27812 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1265487~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1853
Location in volume ff. 1-8 prel. + ira-cxxixvb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Libre apellat Consolat de mar: ara nouament estampat y corregit. Affegits los capitols y ordinacions dels drets del general. E del dret del pes del senyor Rey. Ab altres coses necessaries: les quals fins al present no eren estades estampades. Ayn. M.D.x
prol.: [ 1v prel.] A5 Gloria y lahor de nostre senyor deu Jesu christ: … Y axi facilment se podran trobar los casos necessaris enlo present libre. | Valete in domino
tit.: [ 2 prel.] Taula del Consolat. Aci comença la taula del present libre … D2Eclaracio dels Consols: y del Jutge de apellacions: y de lur jurament: y com reben lo escriua per son orde
índex: En qual manera son elets los consols: y lo jutge deles appellacions cascun ayn … [ 8vb prel.] … dels deputats dels presents capitols fo cxviij capitol. lvj. Fi de la taula
tit.: [ I] Segueix se lo libre de Consolat: nouament corregit y estampat. Enlo qual son tengudes les leys y ordinacions dels actes Maritims y Mercantiuols. Et primo
tit.: [ Ira] En qual manera son elets los consols e lo jutge deles appellacions cascun any. Capitol primer
text: C5Ascun any lo vespre dela festa de Nadal de nostre senyor los promens nauegants patrons … [ CXXIXva] … de Menorcha / y de Saragoça: y de Hosca: y de Alcanyiç dela frontera: y del Espital de Leyda: y tambe alguns altres qui han franquesa en aço
auten.: Les ordinacions damunt escrites son estades trasladades: y tretes de vn registre: ho libre qui es enlo offici dela Batlia general de Cathalunya: a hon les dites ordinacions son molt largament escrites: y ab lo dit libre de mot a mot: be y faelment comprouades per mi Johan Castell: per auctoritat Real notari publich per tota la terra y Senyoria del Rey nostre senyor … [ CXXIXvb] … Y perque enla escriptura deles damunt dites ordinacions sia donada plena fe: axi com enlo mateix original de aquells: lo mateix dit Johan Castell, fas la present escriptura de ma mateixa y propria ma: e hi pos lo meu acostumat signe. Finis
registre: Registre dela present obra. A.B.C.D.E.F.G.H.J.K.L.M.N.O.P.Q. Y tots aquestos son quoers complits / si no lo quoern dela .Q. que es quintern
colofó: [ CXXXr] A lahor y gloria de nostre senyor deu: y dela gloriosa y humil verge Maria mare sua senyora nostra. Fonch estampada y acabada la present obra: intitulada Consolat de mar: … enla molt insigne ciutat de Barcelona: per mestre Carles Amoros Prouensal. Layn mil sinch cents y quaranta. Al darrer dia del mes de Setembre: dins lo dit present ayn
Note al títol, el mot “estampades” duu sobre la darrera “e” una titlleta d'abreviació ociosa que no hem transcrit
Number of additional copies of edition 8
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1771
City and Library Avignon Bibliothèque Municipale. Livrée Ceccano
Collection: Call number 8o 27224
Title(s) in copy CONSOLAT | DE | MAR ( al lloc del teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 8 + i-cxxix + 1
Size pàgina 134 × 121 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de cinc pètals (en tot el cos del volum)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia i alguns túnels de paràsits al marge inferior, que no afecten el text. Errades a la foliació: com les de l'exemplar principal, però a més duu cxvii (per cxxviii)
Binding del s. XIX, mitja relligadura, llom en pell amb daurats i plans amb paper decorat
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Vist per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Vist per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note anotacions marginals en llatí i fragments subratllats a ploma, per mans dels ss. XVI-XVII. Variants al colofó, versió B, com la de BNM R-39222 i la còpia del Museu Balaguer

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2140
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon. 10-IV-26
Title(s) in copy LLIBRE | DE | CONSOLAT ( gravat al teixell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: IV + 8 prel. + [i]-[cxxx] + iv
Size pàgina 206 × 150 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, amb alguns folis enfosquits i taques d'humitat. Té les mateixes errades a la foliació i a les signatures de quadern que l'exemplar principal. Exemplar complet
Binding moderna, pergamí sobre cartó, amb el teixell de pell vermella amb daurats
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Soriano (2007), Inspecció personal
Note versió A, coincident amb BdC 9-V-47
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/27812 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1265487~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1418
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Mar. 33-8º | Antic Mar 33-8au | Antic Marès I-213
Title(s) in copy LLIBRE | DEL | CONSOLAT ( al teixell, en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 144 (= III + 8 + [i]cxxix + IV)
Size pàgina 199 × 143 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements a la portada, títol en tinta vermella; gravats i caplletres com les descrites a l'exemplar principal
Condition manca el darrer foli, Q x, on anava el colofó; els folis de guarda inicials i finals són en blanc. Errades a la foliació i de signatures com a l'exemplar principal
Binding moderna, mitja relligadura en pasta espanyola amb el llom en pell; talls tintats fent aigues de colors, on domina el verd
Previous owners (oldest first) Ernest Moliné i Brasés, erudit (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Pere Marès Oriol, llibreter (ex-libris enganxat al verso de la darrera de les guardes modernes del davant)
Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16)
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Avenoza (2001), Inspecció personal
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/27812 reproducció digital vist 2017-05-30
http://cataleg.bnc.cat/record=b1265487~S13*cat catàleg vist 2017-05-30

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1448
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/39222 | Antic R-39222
Title(s) in copy Consolat | de Mar || .1540 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 144 (= III + 8 + i-cxxix + III)
Collation +8 A-P8 Q10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 198 × 140 mm (f. ii)
caixa 156 × 110 mm
columna 156 × 53 mm (f. iira)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes amb orla i gravat xilogràfic que representa una nau, reproduït també al f. cxxixv; al f. 1v prel. altre vaixell, al f. cxxi un escut i al f. cxxx la marca de l'impressor. Caplletres gravades amb decoració afiligranada de 4, 5 i 6 unitats de pauta, la resta, de 3 UP sense decoració; al f. i orla gravada amb decoració floral (gerros) i d'altres motius; altres xilografies al·legòriques o representant personatges (el rei en Pere al f. cvra; els consellers de Barcelona al f. cxvr)
Condition en molt bon estat, exemplar restaurat; alguns folis amb forats fets pels corcs
Binding relligadura en pell gofrada, imitant les relligadures mudeìxars, amb ornamentació daurada i talls en groc, feta en 1836; està protegida dins d'un estoig folrat amb paper d'aigües
History of volume Adquirit 1993
Previous owners (oldest first) Barcelona: Llibreria Antiquària Delstre's, SA Barcelona 1993
Associated persons Relligador a l'interior de la coberta anterior, en daurat, hi ha gravat el nom de qui pot ser fou el darrer relligador del volum: Cambra
Relligador segons es llegeix a una enganxina del darrer foli el va relligar Tomás Piña, impressor (“Encuadernado por Tomás Piña impresor y librero en Villanueva y Geltrú”; més avall a mà, s'ha afegit “Año 1836”)
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca Nacional (Espanya) (1995), Nuevas adquisiciones de impresos antiguos de la Biblioteca Nacional. Siglos XVI-XVII 54 , n. 159
Note exemplar amb variants al colofó que es troben també en la còpia de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer i a la d'Avignon (versió B)

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2141
City and Library Minneapolis University of Minnesota. Wilson Library
Collection: Call number TC Wilson Library Bell 1540
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 8 prel. + cxxix + i
Pictorial elements portada en vermell i negre; sis gravats, incloent el vaixell de la portada repetit en el f. cxxixv; orla a la portada, el f. [i] i al voltant d'algun dels gravats. Marca de l'impresor al final
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3038
City and Library New York New York Public Library. Humanities & Social Sciences Library
Collection: Call number Spencer Collection: Span. 1540
Title(s) in copy Consolat de Mar | 1540 ( escrit a ploma al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 140 (= I + 8 + i-[cxxx] + I)
Collation +8 A-P8 Q10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 202 × 145 mm (f. ii)
caixa 157 × 110 mm
columna 157 × 53 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum restaurat, en molt bon estat; errada a la signatura de quadern: A iii (per Q3); errors de foliació: xxxi (per 29), xxix (per 39), foli 55 sense numeració impresa, xxxi (per 81), cxvii (per 128)
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (oldest first) Barcelona: Pro-Libris 1956-08-08 (nota de compra a l'interior de la coberta posterior: “Purchased for the Spencer Coll. New York Public Library from Pro-Libris. Barcelona. August 8. 1956. $30104”)
New York: Spencer Collection (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Dictionary Catalog and Shelf List of the Spencer Collection of Illustrated Books and Manuscripts and Fine Bindings (1971) 2:886
Note el foli 8 preliminar restaurat amb facsímil; d'acord amb el catàleg, mancava 1/3 de la part inferior, la qual es va afegir amb facsímil, duent-se a terme un treball excel·lent. També segons catàleg, els 7 folis preliminars tenien els marges molt deteriorats i es van restaurar. Alguns passatges del text lleugerament subratllats a ploma

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 2184
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number 14075 | Antic 13427
Title(s) in copy Decleracion de los Jueces de […] ( llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. + i-cxxviii
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 205 × 150 mm (f. ii)
caixa 155 × 110 mm
columna 155 × 53 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (des del primer preliminar conservat fins al f. 127)
Pictorial elements orla al f. [i], i gravats als ff. cv, cxv i cxxi
Condition manquen els folis preliminars 1 i 8. La foliació és amb xifres romanes, però els ff. 1 i 55 no tenen guarisme, i es localitza algun error de foliació (un foli és numerat cxvii en lloc de cxxviii). Taques d'humitat i de brutícia. Alguns folis estan despresos de la relligadura
Binding antiga en pergamí
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note la coberta en pergamí i la guarda inicial tenen diverses proves de ploma. Una nota a la primera guarda diu: “mil cinq cent cinquanto trois et lo desieme Juillet contesi Jon anthoni Raymund”

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 2129
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “B” XVI-A/74
Title(s) in copy LO | CONSULAT | DE MAR | 1540 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: IV + 7 + i-cxxix + 1 + III
Collation +7 A-P8 Q10
Size pàgina 216 × 148 mm (f. A ii)
Font gòtica
Pictorial elements gravats, amb la mateixa decoració que l'exemplar principal
Condition manca del darrer foli preliminar (f. 8); el f. 55 no està numerat, mentre que el f. 18 s'ha esquinçat en la part superior. Errades a la foliació: xxxi (per 29), xxxi (per lxxxi) i xc (per xci). Algunes taques d'òxid i d'humitat
Binding moderna en pergamí sobre cartró
Previous owners (oldest first) Víctor Balaguer, escriptor
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Note anotacions marginals a ploma; exemplar amb variants al colofó que es troben també en l'exemplar de la BNM R-39222 i al d'Avinyó (versió B)

Record Status Created 1991-11-05
Updated 2017-05-29