Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2047
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 13-3-13 | Núm. de registre R. Colón 14586 | Núm. de registre R. 1649 | Antic D-21-19
Title of volume CONSOL | DE | MAR ( a ploma, al llom, en forma de teixell)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 142 (= II + 8 + 129 + II)
ff.: II + viii + i-cxxix + II (fol. antiga, amb errades)
Collation a8 a-p8 q5/4
Page Layout 2 columnes (cos del volum)
40 línies (f. ij)
1 columnes (f. 1v prel. s/n i f. cxxixv)
Size pàgina 206 × 151 mm (f. ij)
caixa 167 × 123 mm
columna 167 × 55 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: gravades amb motius vegetals
Orla f. 1 text, orla amb motius vegetals i humans (lluites entre homes i entre homes i bèsties)
Rúbriques títol en tinta vermella
Il·lustracions diversos gravats xilogràfics, al f. 1 prel. nau dins d'un marc de doble filet; f. 1v prel. representació del port de Venezia; f. 8v prel. Verge amb un vaixell a la mà i amb un devot agenollat, f. cxv reunió de consellers, f. cxxi escut de quatre quarters, f. cxxix mateixa nau que al començament, f. cxxixv Mare de Déu de la Llet amb el nen
Condition errors a la foliació: xx (per xxv), xxxii (per xxxi), xli (per xlii), xlv (per xliiii), el f. xlvi no duu numeració, lii-li (per li-lii), liiij-liii (per liii-liiij), lv (per lvii), viii (per lviii), deixa sense foliar el lx, lviii (per lxiii), no numera el f. lxiiii, lxii (per lxxii), lxxxv (per xcv), xcviii (per xcviiii), cxxvii (per cxxiii), cxxiii (per cxxvii); manca el darrer foli que seria en blanc; a partir del f. n i una foliació a ploma comença al f. 96 i segueix fins al final del volum, i que de vegades es limita a esmenar la foliació llatina
Binding pergamí flexible amb corretgetes
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil 14586 (anotacions manuscrites al full de guarda “9823”)
Associated persons Altres tenia un exemplar Robert Samuel Turner (Naixement 1818)
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Catalogat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor IV , n. 59526
Catalogat a: Bibliotheca Turneriana. Catalogue of the first (second) Portion of the Library of the late Robert Samuel Turner, esq. (…) wich will be sold by auction, by Messrs. Sotheby, Wilkinson & Hodge auctioneers (1888) 68 , n. 1231
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 574 , n. 3
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 6
Tractat a: Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) V , n. 1438
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1329
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 67 , n. LXVI
Catalogat a: Arbolí y Faraúdo et al. (1888-1948), Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos. Publicado por primera vez en virtud de acuerdo del Excmo. e Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia de Sevilla bajo la dirección de su bibliotecario Dr. D. Servando Arbolí y Farrando con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa y López II:171 , n. 14586
Note títol i antiga signatura “N. 19” al capdemunt del llom i al peu N. 13. Al marge superior del segon folio de guardes, R. 8141 i “.9823.”. Duu l'etiqueta amb la referència al testament de Colon (vid. text a MANID 2065). A l'interior del volum, al davant, un full manuscrit a ploma amb lletra ss. XVIII-XIX duu informació sobre l'obra i acaba dient: “Esta en el fin mal encuadernado. No la hay MS.”

Hi havia un exemplar d'aquesta edició a la Bibliotheca Turneriana (1988), que no hem identificat amb cap dels examinats: “Part 2, p. 68, n. 1231: “Consolat de Mar, black letter wants C ii and vii, but has D iiin duplicate, woodcuts, sold with all faults Barcelona, 1523”

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1854
Location in volume ff. 1-8vb prel. + i-cvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] L3Ibre appellat Consolat de mar. Nouament estampat e corregit. Affegits los capitols e ordinacions dels dret del general. E del dret del pes del seyor [sic]Rey ab altres coses necessaries: les quals fins al present no eren estades estampades
intr.: [ 1v prel] A6Gloria e lahor de nostre senyor deu Jesu christ: e dela gloriosa verge maria sua [sic] aduocada nostra: e dels gloriosos sants Mossenyer san Telm. sant Nycolau: sant Anthoni: e santa Clara: e santa Madrona: Patrons e aduocats eno [sic] libre de consolat se brobauen moltes corrupcions axi en vocables com en sentencia … posant primer lo nombre de cartes e derrer lo nombre del capitol. E axi facilment se poran trobar los casos necessaris enlo present libre
tit.: [ 2 prel.] Taula del present libre. Declaracio dels consols del iutge de apellacions e de lur iurament e com reben lescriua.
índex: [ 2ra prel.] En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun an … [ 8vb prel.] … Que los deputats e oydors de comptes sien interpretadors corregidors. etcaetera. dels duptes dels presents capitols. Folio .cxxviii. Fi dela Taula
tit.: [ i] Segueixe lo Libre de Consolat nouament corregit: y stampat. Enlo qual son tengudes les leys: e ordinacions dels actes maritims: e Mercantiuols. Et primo.
tit.: [ ira] En qual manera son elets los consols e lo jutge de les appellacions quascun Any. Capitol primer
text: Q4Uascun any lo vespre dela festa de Nadal … [ civvb] … a menys leuen hom: segons que sera
colofó: Asi acaba lo Libre vulgarment appellat de Consolat. Enlo qual: son los capitols e leys e bones ordinacions: que los antichs ordenaren … Los quals capitols e ordinacions foren loades fermades e promulgades per les senyories dauall scrites
conf.: E4N lany de nostre senyor Deu Jesuchrist. M.lxxv.enles Kalendes de mars foren fermats per los romans en Roma: enlo monestir de sant Joan de Letra per esser tengut tostemps … [ cvrb] … E per lo dit senyor foren atorgats consols ala ciutat de Ualencia: per la manera que damunt es dit. Deo gracias
References (most recent first) Facsímil a: Udina i Martorell et al. (1978), Llibre del “Consolat de mar”. Facsímil de l’edició del l’any 1523
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5176
Location in volume ff. cvva-cxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2925
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols per a la seguretat dels navegants
Language català
Date promulgat 1340-11-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvva] Capitols del Rey empere
intitulatio: N4Os Empere per la gracia de Deu Rey de Arago. etcaetera … los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
salutatio: Als nobles e amats lo procurador nostre general … [ cvvb] … e a tots qualseuol altres officials e subdits nostres presents e qui per auant seran: salut e dileccio
pream.: La discrecio humana per coniectures deles coses passades considera les esdeuenydores … prouehir ala seguretat dels nauegants: los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
text: P5Rimerament que tot Mariner o Seruicial e tot altre qui sia acordat de nau ho Galera … [ cxra] … de seruar e tenyr aytant: com al senyor Rey plaura
conf.: Quo circa vobis et vnicuiquem vestrum dicimus: … e seruari faciatis ab omnibus inconcusse. Datis Barchilone .x. klendas [sic] Decembris. Anno domini M.cccxl.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5177
Location in volume ff. cvrb-cxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2926
Consell de Cent. Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvrb] Ordinacions de consellers de Barçelona per lo consolat de Sicilia
text: P5Rimerament ordenaren los consellers els promens dela Ciutat … [ cxirb] … que fos feta talla als mercaders e als patrons dels veixells qui en aquell loch sien
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5178
Location in volume ff. cxirb-cxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2927
Consell de Cent. Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims
Language català
Date promulgat 1435-11-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxirb] Ordinacions de consellers de Barçelona sobre fets maritims. Les quals foren publicades a .xxi. de Noembre del Any de M.ccccxxxv.
text: A2Ra hoiats Per manament dels honorables mossen Guil-lem [f. cxiva] de sanct Climent caualler veguer de Barçelona … [ cxiiira] … e interpretar aytantes vegades com se vullen a lur coneguda
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 5179
Location in volume f. cxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2928
Desconegut. Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres
Language català
Date promulgat 1494 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiirb] Segueixense algunes leys e ordinacions tretes de recognouerunt proceres: e daltres tocants a casos maritims e mercantiuols
tit.: In recognouerunt procer .a.xxiij. capitols.
text: [I]5Tem que los Mercaders ho mariners qui han promes anar per mar … comandes: ho les Mercaderies comprades de aquella pecunia
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 5180
Location in volume f. cxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2929
Jaume I, Comte de Barcelona. Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols
Language català
Date promulgat 1271-08-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiirb] Altra del Rey en Jaume de allo matex
intitulatio: [ cxiiiva] Nos en iaume per la gracia de deu et caetera
salutatio: A5Ls fels e amats nostres lo Ueguer batle de Barcelona et caetera
text: Entes hauem que alguns mercaders fan viatge en algunes parts prenent comandes de algu … E aço en alguna manera no muden. Dada en caranyenna .ij. idus augusti .m.cclxxj.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 5181
Location in volume f. cxiiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2930
Consell de Cent. Ordinació per fet de canvis
Language català
Date promulgat 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiva] Ordinacio de Consellers de barçelona per fet de cambis
text: A5Ra hoiats per manament del veguer. Ordenaren los consellers e promens dela ciutat de Barçelona per esquiuar grans fraus e diuersos damnatges que souint en complir los cambis dejus contenguts se seguien … [ cxiiivb] … a fer bon compliment dins lo temps: enla dita letra del cambi contengut
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 5182
Location in volume ff. cxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2931
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegi
Language català
Date promulgat 1421-04-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiivb] Priuilegi del Rey alfonso donat en Barçelona a .xxv. de maig del any .M.ccccxxxij
text: [I]5Tem atorgam capitol que qualseuulla tenint offici ho ministeri … e pres sia detengut justa la constitucio
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 5183
Location in volume ff. cxiiivb-cxiiirb bis (el f. cxiii bis es correspon amb el cxiiij)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2932
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable
Language català
Date promulgat 1481-10-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiivb] Capitol de cort de bar-çelona [f. cxiiira bis] a.viij.de Octobre. M.cccclxxxj. Que causa no sia treta de consolat per donacio feta a pubill ho a viuda ho a miserable
text: [J]5tm com per traure algunes causes dependents de fects [sic] e acts mercantiuols e maritims … [ cxiiirb bis] … E aço mateix sia seruat en tots los consolats de mar del principat de Cathalunya. Plau al senyor Rey lo contengut en dit capitol
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 5184
Location in volume ff. cxiiirb bis-cxvrb (el f. cxiii bis es correspon amb el cxiiij)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1826
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir
Language català
Date promulgat 1373-01-29 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiirb bis] Guiatge a aquells qui volran anar vltra mar o de alla venir
text: [J]5Tem que lo senyor rey per si e per tots hereus e successors seus per tenor del present capitol e en sa bona fe Real: guia e assegura tots los sengles mercaders de qualque senyoria e jurisdicio sien: … [ cvra] … e sens pena fer e complir lur viatge
epíleg: [ cxvrb] Lo serenissimo Rey don ferrando enla segona cort celebrada en Barçelona en lany .M.cccc.xciij. enlo capitol .xx. atorgaua … com ne disposa aquella constitucio dela reyna Maria
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 5185
Location in volume ff. cxv-cxxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxv] Ordinacions de Consellers de Barselona derrerament fetes sobre les seguretats maritims
text: [ cxvra] A7Ra oiats tot hom generalment per manament del honorable mossen Antoni Pere: de roca Crespa caualler regent la vegueria: … [ cxxirb] … que ben vist los sera a lur bona coneguda
epíleg: Fon feta la present crida per Anthoni strada corredor de la dita ciutat a .iii. de Juny.Any .M.cccc.lxxxiiij. Asi acaben les ordinacionsderrerament fetes sobre les seguretats maritimes
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 5186
Location in volume ff. cxxiva-[c]xxviiirb i cxxixra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language català
Date promulgat 1481
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiva] Capitols e ordinacions nouellament fetes per la cort general del principat de Cathalunya quis celebra enlo capitol dela Seu de Barçelona a vuyt dies del mes de octubre del any mil quatrecents e vuitanta .i. sobre los drets del general: çoes deles entrades e exides
pream.: E5N nom de deu e dela Gloriosa verge Maria mare sua madona sancta Maria del benauenturat mossenyer Sanct Jordi la cort general del principat de Catalunya la qual lo molt alt e molt exelent Senyor don Ferrando per la gracia de Deu Rey de Arago (…) marques de Oristany e comte de gociano. Celebra als cathalans en lo capitol de la Seu dela ciutat de Barçelona … [ cxxivb] … quant seran sots obediencia dela maiestat del senyor Rey per los deputats en e per la forma que per lo passat era acostumat:
tit.: Lo ques deu pagar de totes robes exeptades les dauall especificades. Capitol .i.
text: P10Rimerament: que totes robes: e mercaderies qui entren ho hisquen en .o. del dit principat … [ [c]xxviiirb] … ho per auant sera puixen aquelles declarar corregir esmenar e interpreter [sic] aytantes vegades: com necessari sera: e a ells sia ben vist. Laus deo
Note errades a la foliació en aquesta part del text, cxxviij (per 124)
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 5175
Location in volume ff. [c]xxviiiva-cxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya ([?])
Language català
Date promulgat 1481
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c]xxviiiva] ITem tota filassa de stam: e de lana pach: e sia tenguda pagar de exida per liura de diners .x. sous. Del bestiar qui ix de Cathalunya pera toncre. Ca. xxxj.
text: [J]5Tem que tota persona qui traura de Cathalunya algun bestiar per tondre que haie a pagar per la lana de aquel bestiar … [ cxxiiijrb] … Dret de exida de fillassa de stam: ho de lana Capitol. xxx.
rubr.: [ cxxiiijva] Segueixense les ordinacions del dret del pes del seyor Rey: com e enquina manera sepaga lo dit dret del pes
text: P2Rimo poga lo ciutada de vna … [ cxxiiijvb] … e de Alcanyiç dela frontera: e del Espital de Leyda: e alguns altres qui han franquesa
conf.: [ cxxixra] Les ordinacions damunt escrites son estades trasladades e tretes de vn registre … [ cxxixrb] … lo dit ioan castell fas la present escriptura de ma propria mae hi pos lo meu acostumat signe. Finis
tit.: Registre dela present obra
registre: a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q. E tots aquestos son quoernos complits sino lo quoern dela .q. que.es quintern
colofó: [ cxxixv] A lahor e gloria de nostre Senyor Deu: e dela gloriosa e humil verge Maria mare sua Senyora nostra Fonch estampada e acabada la present obra. Jntitulada. Consolat de mar: qui tracta: dels actes maritims e mercantiuols: e deles Ordinacions e drets del general: e deles entrades e exides: del principat de Cathalunya. Fonch estampat en la insigne ciutat de Barçelona: per Dimas bellestar e Joan de Gilio Any .M.d.xxiij a quince dies del mes de Noembre
tit.: Oratio pro nauigantibus
epíleg: D2Eus qui transtulisti patres nostros … Per dominum nostrum et caetera
Condition fragment
Note errades a la foliació en aquesta part del text, cxxiij (per 128)
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1769
City and Library Bourg-en-Bresse Mediathèque Elisabeth et Roger Vailland
Collection: Call number Fons Ancien: FA. 28108
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Binding en mal estat
Previous owners (oldest first) Bourg-en-Bresse: Capucins (ex libris)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2194
City and Library Carpentras Bibliothèque Inguimbertine
Collection: Call number Res. B 693 | Antic D2 302
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 8 + i-cxxix + II (les guardes són de paper antic)
Collation a8 a-p8 q5/4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 204 × 147 mm (f. ij)
Font gòtica
Pictorial elements portada a dues tintes, decoració com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb taques de brutícia. Errades a la foliació: vj (per vij corregit a mà), xxij (per xxxj, corregit a mà), xlj (per xlij), xlv (per xliiij, corregit a mà), [sense numerar] (per xlvj, a mà), [sense numerar] (per lv), lv (per lvii), viij (per lviij), lxix (per lix), [sense numerar] (per lxiv), lxij (per lxxij), lxxxvj (per xcv), xcviii (per xcix), cxiij (per cxiiij), cxxvij (per cxxiij), xxvj (per cxxvi), cxxiij (per cxxxvij), xxviij (per cxxviij); el f. 55 no és numerat ni tampoc el 64; a tinta els ff. ljv i lij
Binding pergamí flexible, antiga, amb tanques de cuir; s'ha aprofitat per reforçar-la interiorment un tros de pergamí escrit en llatí en lletra gòtica
References (most recent first) Bibliothèque Inguimbertine (2004), [Catalogue des imprimés anciens de la Bibliotèque de Carpentras] 2:201 bis
Delmas (2006), Inspecció personal
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2017
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number 4o C 11 Jur. Seld.
Title(s) in copy MARE || 4o | C. ll. | JUR. | SELD. ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + ii-cxxix + II (fol. antiga, amb errades)
Collation +8 a7 b-p8 q9
Size pàgina 210 × 145 mm (f. 2)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes
Il·lustracions al f. 1 prel. nau dins d'un marc de doble filet; f. 1v prel. representació del port de Venezia; f. 8v prel. Verge amb un vaixell a la mà i amb un devot agenollat; f. cxv reunió de consellers; f. cxxi escut de quatre quarters; f. cxxix mateixa nau que al començament; f. cxxixv Mare de Déu de la Llet amb el nen
Caplletres: gravades amb decoració vegetal
Rúbriques en tinta vermella
Altres: com la decoració de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, amb marges deteriorats, taques d'humitat i una taca de tinta que afecta el marge superior extern d'alguns folis. Alguna prova de ploma al marge d'algun foli (p.e., als ff. xx, xxxij). Manca el foli a j (f. i) corresponent a la portada del text (indicat a llapis per la biblioteca). Errades a les signatures de quadern: d ii (per c ii), gii (per g iv), no duu cap errada al quadern “q”. Errors a la foliació: vj (per vij), xx (per xvij), xxvj (per xviij), xxjj-xxjj (per 23-24), xx (per xxv), xxxii xxjj (per xxxi), xlvij (per 37), xli (per xlii), xlv (per xliiii), el f. xlvi no duu numeració, lii-li (per li-lii), liiij-liii (per liii-liiij) [aquesta part del volum presenta problemes afegits en estar mal relligat el plec, veg. infra], foli 55 sense numerar, lv (per lvii), viii (per lviii), deixa sense foliar el lx, lviii (per lxiii), no numera el f. lxiiii, lxij (per lxxii), lxxxiiij (per 89), lxxxvj (per xcv), xcviij (per xcviiii), cxxvij (per cxxiii), xxvj (per 126), cxxiii (per cxxvii); foli xxviij (per 128). Els folis del quadern "g" estan mal ordenats (la seqüència actual és: 49-50-52-51-54-53-[55 sense foliar]-56). El foli de portada està restaurat.
Binding moderna en mitja relligadura, en color marró i sanefa gravada a ferros secs, i llom amb cinc nervis
Previous owners (oldest first) John Selden, advocat (emblema en grec a la portada)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de mar de 1523 de la Bodleian Library (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note “A compreso in botega de M[?]o Anibale” en lletra del s. XVI a la portada; al f. 27; al f. 27r “portadis”
Internet http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=oxfaleph014757774&indx=3&recIds=oxfaleph014757774&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=21&dscnt=2&dum=true&fromLogin=true&dstmp=1363191397692&vl%28freeText0%29=consolat+de+mar+1523&vid=OXVU1

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3233
City and Library Oxford Taylor Institution Library
Collection: Call number Arch. 8o Sp. 1523 | Antic 54 c 21 | Antic Arch.Ic.25
Title(s) in copy CONSOLAT | DE MER || 1523 ( gravat sobre el teixell de pell vermella amb lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + II + 8 s/n + i-cxxix + V + I
Collation a-p8 q10
Size relligadura 215 × 160 mm (pla anterior)
pàgina 206 × 145 mm (f. ii)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: a dues tintes, veure la descripció a l'exemplar principal
Condition en bon estat. Errades a la foliació: xx (per xxv), xxxii (per xxxi), xli (per xlii), xlv (per xliiii), el f. xlvi no duu numeració, lii-li (per li-lii), liiij-liii (per liii-liiij), lv (per lvii), viii (per lviii), deixa sense foliar el lx, lviii (per lxiii), no numera el f. lxiiii, lxii (per lxxii), lxxxv (per xcv), xcviii (per xcviiii), cxxvii (per cxxiii), cxxiii (per cxxvii). Errades a les signatures de quadern: sense signatura a j (del primer quadern), ij (per a ij al primer quadern), d ii (per c ii), g ij-g iij amb la segona “i” capgirada (per g iij-g iiij), q iiij té signatura (falta a l’exemplar de El Escorial), es diferencia de l’exemplar de El Escorial, q iiij sense signatura
Binding mitja relligadura en pell marró clara amb filets en sec, cantoneres de la mateixa pell, teixell en pell vermella i cos del llibre cobert per paper d’aigües del de gran qualitat en tons predominantment vermells del tipus anomenat “non pareill”
History of volume Adquirit London 1888 (frg. catàleg enganxat al f. Iv guardes)
Previous owners (oldest first) London: Bookseller’s Row, Strand London 1888
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de mar del Taylor Institute (2013)
Note El fet que el teixell estigui en francès fa pensar que fou relligat a França i, probablement, per a un posseïdor francès abans d’arribar a Londres i ser venut.

Al peu de l’exlibris imprès de la biblioteca hom anotà a llapis “1888”, data en què el llibre ingressà a la biblioteca.

Al verso del primer foli de guardes hi ha enganxat un bocí del catàleg de la subhasta de la qual el llibre s’adquirí: “[Bookse]ller’s Row, Strand, London. | 403. Consolat de Mar, Libre de, sm. 4to, black letter, many beautiul woodcuts, including a large | one of a ship on title, FINE COPY, half calt nt., | VERY RARE, L 1 11 s 6 d Barcelona, 1523 | Writen in the Catalan Dialect. The only copy I can trace sold besides this copy was one in Salva’s Catalogue | valued at L 10 10 s, and called an extremely scarce edition.”.

Volum sense anotacions de lectura.

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1686
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. F. 972 | Antic F.7806 | Antic F.3434
Title(s) in copy CONSOLA DE MER ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + i-cxxix + II (fol. antiga, amb errades)
Collation a8 a-p8 q5/4
Size pàgina 202 × 143 mm (f. 1 prel.)
Watermark ànec (ff. 3-128)
mà amb flor (ff. 58-118)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition errors en la numeració dels ff. 7, 25, 31, 37, 57, 58, 63, 65, 72, 86, 89, 95, 114, 126 i 128. A l'interior de la coberta de davant, una enganxina indica que aquest exemplar és defectuós; manquen els ff. 17-18, 23-24 i després del f. 16 apareixen els ff. 25 i 26, que també es localitzen en el seu lloc corresponent; i després del f. 22, en lloc dels ff. 23 i 24 apareixen els ff. 31 i 32. De més a més, els ff. 52 i 54 són respectivament col·locats després dels ff. 51 i 53
Binding enquadernació antiga en pergamí sobre paper
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a l'interior de la coberta de davant hi ha una nota

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 2086
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 67-VII-8 | Antic A-vii-8
Title(s) in copy 8 CONSVLADO DEL MAR ( gravat al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + viii + i-cxxix + II (guardes inicials i finals de paper posterior)
Collation a-p8 q5/4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 205 × 146 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: títol en vermell al f. i prel., mateixos gravats que a l'exemplar principal
Condition en bon estat, el f. cxvi té el marge estripat. Errades a les signatures de quadern: d ii (per c ii), g ii (per g iiii), q iiiii sense sign., q iij-q iiii (per q vii-q viii). Errades a la foliació: vi (per vii), xx (per xvii), xxvi (per xviii), xxii (per xxiii), xxxii (per xxiv), xx (per xxv), xxii (per xxxi), xlvij (per xxxvii), xlj (per xlii), xlv (per xliv), xlvi sense numerar, lij-lj (per lj-lij), liiij-liii (per liii-liiij), lv sense numerar, lv (per lvii), viij (per lviij), lx sense numerar, lviij (per lxiii), lxiiii sense numerar, lxii (per lxxii), lxxxvj (per lxxxxv), xcviii (per cxviiij), cxiij (per cxiiij), xxviij (per cxxiiij), xxvi (per cxxvi) i cxxiiij (per cxxviij); les errades són diferents de les de l'exemplar principal i del de Carpentras. Manca el foli final que era en blanc
Binding en pell, del monestir, amb el superlibris gravat petit; llom amb quatre nervis i talls daurats
References (most recent first) Catalogat a: Guirau Cabas et al. (2010), Catálogo de impresos de los siglos XVI al XVIII de la Real Biblioteca del Montasterio de San Lorenzo de El Escorial 1:763 , n. 6117
Facsímil: Reproducció parcial del llibre Consolat de Mar de 1523 de El Escorial 67-VII-8 (2005)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Monasterio de El Escorial. Biblioteca (2003), Catálogo de los impresos de la Biblioteca de El Escorial
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals de lectura

Record Status Created 1991-11-05
Updated 2015-10-26