Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2045
Authors Desconegut
Titles Qüestions sobre els Novíssims
Incipit & Explicits rubr.: En nom de deu sia e de la gloriosa verge madona sancta Maria … ha volgut per comu parlar per questions algunes son libre atals manifestar fahent de tals paraules en son libre principi
text: La comemoracio de tots los feels deffuncts fo en aquell dia stablida … he demanat les celestials e reposere en vertadera libertat vsant de eternal beatitut. Amen
Date / Place traduït 1486 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Atribució: Francesc Eiximenis (Fra), OFM (a l'incunable)
Associated Texts i el tractat texid 2274 Bonaventura, Cardenal d'Albano, De sex ali cherubinis
es tracta d'un compendi que inclou un capítol de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
, extrets finals de la texid 2273 Thomas Aquinas, Summa Theologica
References (most recent first) Tractat en: Wittlin (1989), “Les tres fonts llatines de les Qüestions sobre els novíssims atribuïdes, en l'edició de Tolosa 1486, a Francesc Eiximenis”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 19 = Miscel·lània Joan Bastardas, 2
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 656
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1774
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-V-11 (BITECA manid 2017)
Imprint Tolosa de Llenguadoc [?]: Heinrich Mayer [?], 1486 (Exposició)
Girona [?]: Desconegut [?], 1486
Barcelona [?]: Pere Posa [?], 1486
Location in witness ff. 2-28vb
Title(s) Desconegut, Qüestions sobre els Novíssims (tr. Desconegut), traduït 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] En nom de deu sia e de la gloriosa verge madona sancta Maria e de tots los sancts. Com lo reueren mestre Franses xinenis [sic] … ha volgut per comu parlar per questions algunes son libre atals manifestar fahent de tals paraules en son libre principi
text: [ 2ra] [l]6A comemoracio de tots los feels deffuncts fo en aquest dia stablida … [ 28vb] … he demanant les celestials. e reposere en vertadera libertat vsant de eternal beatitut. Amen
Record Status Created 1991-01-11
Updated 2009-12-18