Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2041
Authors Desconegut
Titles Annals dels reis d'Aragó
Date / Place escrit 1468 a quo - 1500
Language català
Text Type: Prosa
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
ANNALS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1498
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.III.5 (BITECA manid 1608)
Copied 1491 - 1510
1441 - 1460 (Castañeda)
Location in witness f. 48v
Title(s) Desconegut, Annals dels reis d'Aragó, escrit 1468 a quo - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 48v] Aquests son estats los Reys d'Arago de puix quel egregj baro en Ramon Be[re]nguer derrer pres la filla del Rey Remjro d'Arago per muller
ID no. of Witness 2 cnum 3076
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness f. 135v
Title(s) Desconegut, Annals dels reis d'Aragó, escrit 1468 a quo - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 135v] Aquests son estats los Reys darago depuix quel egregi baro en Ramon berenguer derrer pres la filla del Rey Remiro de Arago per muller
text: Aquest en Ramon berenguer mentre visque ab sa muller … lo qual regna huy en lo principat e fa la guerra contra lo nostre Rey don Johan en lany 1468
Associated MSS/editions manid 1608 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5. 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
Record Status Created 1990-12-27
Updated 1997-11-17