Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2040
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 148 | Antic 20-5-33
Title of volume F. Eixi= | menis | Cerca= | pou i | Art | de ben | morir || BUB, Ms. 148 ( al llom, amb tinta moderna, amb la signatura al peu)
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)

External description
Writing surface Paper gruixut
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1 s/n + 1-134 + III
Collation 15/6 2-412 5-88 9-1010 117/7+1 128 134/2 142 156; l'estat del volum dificulta establir-ne la col·lació, car en alguns plecs no es pot establir amb certesa l'estructura
Page Layout 25 línies (f. 2, 23 escrites i les dues darreres en blanc)
Size pàgina 202 × 150 mm (f. 2)
caixa 162 × 105 mm
Hand humanística
Watermark pelegrí dins d’un cercle (als quaderns 1-4, (10-13, segons De Puig)) (semblant a Briquet 7602, Provença: 1552)
cercle amb croissant i les lletres “AV”, amb antena i creu llatina de doble traç (als quaderns 5-8) (no identificada als repertoris, la més propera Valls Historia 55, Barcelona: 1570)
mà amb flor de cinc pètals (al foli 128) (semblant Valls Historia, 197, Sevilla: 1568)
flor de lis (contramarca) (als quaderns 9 i 15) (relacionada amb Briquet 7217, Périgueux: 1531 (segons De Puig))
Pictorial elements Caplletres: algunes molt senzilles en tinta vermella
Rúbriques algunes en vermell
Altres: alfabet de capitals molt elegants a doble pàgina, en la mateixa tinta del text (als ff. 128v-129r)
Other features Justificació: aparentment es va emprar la mina de plom, però la restauració no permet assegurar-ho
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre perforacions rodones als angles de la caixa
Reclam: només al 5è quadern, horitzontal situat cap a la dreta fent caixa, la resta va sense reclams
Condition en mal estat, especialment els darrers folis, afectats per la tinta corrosiva; el volum ha estat restaurat, però la corrosió de la tinta estava molt avançada ja quan es va actuar per preservar-lo. A l'inici i al final hi ha folis de guardes moderns, en blanc; també és en blanc el f. 128. A partir del f. 89 antic hi ha correccions a la foliació antiga, que té errades 16 (per 36), 59-86 (per 100-127) esmenades aquestes últimes modernament a llapis i continuada modernament fins al 134. Al primer quadern, originalment un senió, li manca un foli entre els actuals 0 i 1, que segurament era en blanc. El plec 9 és de paper diferent a la resta, més fi i de pitjor qualitat, no veient-se filigranes i així com els quaderns d’aquest volum presenten el paper plegat en quart (amb la filigrana situada just en mig del plec), el quadern 9 presenta un plegat en octau, on la filigrana se situaria en l’angle superior o l’inferior de la part central del plec i, en haver-se retallat els marges, no es distingeix. El quadern 11 té set bifolis, més un foli, el 112, intercalat subjectant-se amb un taló al foli anterior. El plec tretzè és un quaternió incomplet, distorsionat en la seva estructura per la posició actual de la costura (entre els ff. 124 i 125 que en realitat no són el centre del plec), es conserva íntegra la primera part del plec, però de la segona només hi romanen els dos primers folis, havent-se perdut els altres dos que eren en blanc. El plec 14 està format per dos folis sense solidaritat, el primer amb la part superior de la filigrana de la mà amb flor de cinc pètals i el segon sense filigrana. El plec final és un ternió plegat en octau, del mateix tipus de paper que el plec 9, on només és visible la contramarca de la filigrana
Binding moderna, pell sobre cartó
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 294-304 , n. 48
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 148 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Diversos (2010)
Tractat a: Janeras (2010), “Presència d'Isaac de Nínive a Catalunya”, Revista Internacional d'Humanitats 43
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Tractat a: Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-99
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Tractat a: Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 129-32
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona I:187-88

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2105
Location in volume ff. 1 prel. 1-47v (fol. moderna)
ff. 64-88v (A. Fàbrega)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1499
Desconegut. Cercapou
Language català
Date escrit 1390 - 1409 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Comensa Lo Breu Dela Salut de lanima en a[ltre nom] lo Cerça pou … [Releu]at de alguns vocables entics [ob]scus [sic]
rubr.: [ 1] Comen[ça] lo Breu dela salut dela anim[a] … entichs y obscurs. Comensa la obra
text: [D]emana vn amich [a laltre] … [ 47v] … e esteras [sic] e regnaras daqui auant verdeu in secula seculorum amen
References (most recent first) Adeva Martín (1984), “Los Artes de bien morir en España antes del Maestro Venegas”, Revista de Teología del País Vasco 408
Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 82-3
Note al f. 1 prel. després del títol, hi ha set versos en llatí: “Anna solet dicitus concepisse Marias (…) Agrippa jacobus claudens in carcere petrum”, el verso d'aquest foli és en blanc
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11083
Location in volume ff. 35v-47v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (c. 384-395)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 35v] Les sanctes scriptures nos ensenyen que tostemps ajam memoria de la Mort e del juy estret de nostre Senyor Deu. Car aqui es lo jutge fort agut qui totes coses vol veure … [ 47v] … esteras e regnaras daqui auant verdeu in secula seculorum amen
Condition fragment
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3085
Location in volume ff. 47v-64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5180
Desconegut. Memorial per a confessar-se
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47v] Manera de fer memorial per a Confessarce [sic] obra excellent del matex fra fransesch Ximenis Patriarcha de Hierusalem
text: E3n la resposta dela tua darrera demanda has a considerar … [ 64] … de auer comes contra deu peccat demanant [de ratllat] misericordia a nostre senyor Deu de menant li de gracia te vule posar al seu sant seruey
Associated Persons Atribució autoria: Francesc Eiximenis (Fra), OFM
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3058
Location in volume ff. 64-88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1391
Desconegut. Art de bé morir
Language català
Date traduït 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS tit.: [ 64] Comença lo tractat del art de ben morir fet e compost per lo matex reuarent [sic] pare en crist mestre fransesch Ximenis mestre en sacra theologia dell orde dells frares menos [sic] Patriarcha de Hyerusalem administrador del bisbat Delna natural de la Ciutat De Girona
text: [ 64v] C3om lo pensament dela mort qui es pensament dela miseria del present exilj … [ 88v] … e fes les sens fi alegrar ab los teus sants en gloria. Qui ab lo pare e ab lesperit sant vius e regnes in secula seculorum. Amen
colofó: Fi del tractat de ben morir
Associated Persons Atribució autoria: Francesc Eiximenis (Fra), OFM
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1845
Location in volume ff. 88v-103
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1854
Desconegut. Mirall del pecador
Language català
Date traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
Title(s) in witness Epistola de molta doctrina, 88v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88v] Epistola De molta Doctrina
text: P2er ço car nosaltres frares molt cars som en la via desta fugent vida … [ 103] … deu creador e redemptor e senyor nostre qui ab deu lo pare e ab lo sant sperit viu e regna tot poderos deu per jnfinita Secula Seculorum Amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3056
Location in volume ff. 103-111
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1854
Desconegut. Mirall del pecador (?)
Language català
Date traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11300
Desconegut. Tractat sobre les virtuts (capítol afegit? ?)
Language català
Date escrit 1390 ? - 1417 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 103] L2a pus principal e maior de totes les virtuts teologals es Caritat qui vol dir cara vnitat … [ 111] … car no es altre qui pusca donar a nos compliment de gloria sino tu tant solament qui es deus e senyor e redemptor nostre qui vius eregnas in Secula Seculorum Amen
Note podria tractar-se d'un capítol de l'obra anterior
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2341
Location in volume ff. 111-119v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1121
Desconegut. Del menyspreu del món
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 111] O2 home mesquj qui es de anima rahonabla o de carn humanal de mesquina condicio … [ 119v] … al qual es e sia benedictio e claretat e sauiesa e honor e virtut e fortaleza e jmperi poder e senyoria per tots los [segles ratllat] setgles [sic] dells segles. Amen
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 71 ter.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2346
Location in volume ff. 119v-121v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1594
Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive. Liber de accessu animae (darrer capítol)
Language català
Date traduït 1373 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118v] Lorde trempat Que deus ama es lo seguent
text: A2quest es orde a trempat e que deus ama. Que hom no gir sos vulls desa nj dela ans mas deuant si matex … [ 121v] … obtendra lahor e honor de deus en per tostemps Amen
Condition fragment
References (most recent first) Tractat a: Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-99
Tractat a: Janeras (2007), “La diffusion d'Isaac de Ninive dans la Péninsule Ibérique”, Eastern Crossroads. Essays on Medieval Christian Legacy
Tractat a: Janeras (2005), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 86 ter.
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8717
Location in volume ff. 121v-127v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5175
Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive. Regles de l'abat Isaac
Language català
Date traduït 1201 [?] - 1300 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 121v] Desempatxet de tots negosis temporals sosten tota paraula dura ab goig … [ 127v] … Consolacio espiritual dona nostre senyor a sas maneres
Condition incomplet
References (most recent first) Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-9
Janeras (2007), “La diffusion d'Isaac de Ninive dans la Péninsule Ibérique”, Eastern Crossroads. Essays on Medieval Christian Legacy
Janeras (2005), Inspecció personal
Note segueixen uns línies en llatí amb referències als salms i als ff. 128v-129r hi ha un alfabet de majúscules escrit a ploma per un bon calígraf
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8733
Location in volume f. 130r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3468
Desconegut. Mals que reinen al món ([?]) (catàleg)
Language català
Date escrit 1520 ad quem
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10987
Ciril. Revelació de sant Ciril (fragment [?])
Language català
Incipits & explicits in MS acc.: [ 130] En lany dela natiuitat de nostre senyor deu jesucrist Mcccclxxviiij. a dos de febrer dia dela verge Maria … aduenjment de […]
text: Com […] deles coses terrenals se sia proveent so es no trobar justicia veritat […] entrel prohisme … [ 130v] … del dit libre en lany de [Mi] cccc x§ aia trasladade de […] en lany [1575] [?] a x de gener
Note text de mal llegir; el foli comença amb una anotació sobre un terratrèmol del 2-2-1478. Segons Puig i Oliver és un fragment d’una profecia de sant Ciril, i podria ser el mateix text que fou traduït i extractat per Arnau de Vilanova dins de la Confessió de Barcelona
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8734
Location in volume ff. 130v-132
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4198
Francesc Eiximenis. Compendi de cites profètiques extretes d'Eiximenis
Language català
Date compilat 1520 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 130v] fra frances ximenis tracta en vn seu libre les coses seguents
text: Capitol v. que[…] si sen ten[…] dela esglesia sots la abitacio … [ 132] … saparella lo […]
Note el darrer full és pràcticament il·legible; el text parla d'un Cisme i de l'elevació d'un mal Papa
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8735
Location in volume ff. 132-134
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9931
Desconegut. Sentències profètiques adreçades a un rei d'Aragó
Language català
Date escrit 1520 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132] Rey de Arago situat en espanya etc.
text: [ 132v] […] general dela [… s]glesia … [ 134] … […] com tinch dit e ben tots […]
Note text pràcticament il·legible; al f. 134v relació de naixements: “Asi apar tots los fills e files que […]” entorn 1490, una de les quals es diu Joana Aldonça; segueixen després sentències en llatí que semblen de l'Apocalipsis i acaben al f. 135
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8736
Location in volume f. 135v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4211
Desconegut. Qualitats dels signes astrològics
Language català
Date escrit 1520 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135v] Març Aries primer signe
text: la sua calitat es calenta … Juliol lo […] [mi]sericordios y noble de condicio j si seruex algun gran senyor […] sara moltes riqueses
Associated Texts podria ser una adaptació o resum del capítol sobre els signes astrològics de texid 1529 Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Note el darrer signe, que correspon al mes de juliol, el 5è signe, és el més extensament tractat; text molt difícil de llegir pel deteriorament del suport, com tota aquesta part final del manuscrit. Text semblant al que es pot llegir al Breviari d'amors
Record Status Created 1991-11-04
Updated 2018-03-01