Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2039
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació
Language català
Date escrit 1271 - 1273
City, library, collection, & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, A 268 inf.
Copied Mallorca (illa / illes): Guillem Pagès, 1280-07-08 (nom i data procedeixen de l’altre volum de l’obra, el D. 465 inf., en aquest no hi ha cap esment al nom del copista)
Location in witness ff. i-xv + 1-259
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ f. i] Raymundi Lulli de Diuina contemplations [sic] ex Arabico in mater-|nam linguam uorsi libri quattuor in tomos duos, alias in tres | digesti … [ ix] … Studium, ac feruorem in Deo amando augusti oribus extendi terminis, et melius se habere | in Christiano homine que in caeteris gentibus 258. 226. | Reliquum Indicis quare in | altero tomo [D 549 inf. afegit per mà i tinta posterior]
índex: [ f. xi] DEus glorios en lo uostre nom e en la uostra aiuda comensa la primera distinccio [sic] en alegre .j. … [ xvv] … Jtem com dejm falsa predestinasio entenem a dir que rao a uegades falsa openjo | de predestjnasio. [inc. nota] ROmanum dosma super omnja njtor habere | SJ tamen hoc contra respicis oro moue
acc.: [ f. 1ra] D4Eus unit en trenitat e trenitat uni|da en unitat. ab la uostra benedictio. con|fiantz en la uostra aiuda. comensa senyer | aquest libre. lo qual apelam libre de contem|placio en deu. [inc. rúbr.] Comensa lo prolec dest libre
tit.: Comensa lo prolec dest libre
prol.: O3 Jhesu crist senyor nostre en aixi com uos sotz en du-|alitat. deitat he humanjtat. enaxj senyer | nos comensam aquest libre … [ f. 1va] … vos senyer sabetz ben | que eu son uil e paubre per natura e per me males | obres. per que eu no son digne que enesta obra | mon nom sia escrit nj que amj sia atribuida esta obra | per que mon nom exil e delesc desta obra e ela senyor | atribuisc e do auos Qui sotz nostre senyer deus
tit.: De la primera distinccio [sic] en alegre. | Con hom se deu alegrar per so cor deus es en esser
text: D4Eus pare e senyor de tot quant es. Si lom | qui atroba la pera preciosa. salegra molt per la-|trobament daquela … [ 259v] … pusca a dur acaba-|ment los altres libres a gloria e a lausor e a honra-|ment e exaltament de la sancta fe romana e de son | glorios senyor deus
colofó: Acabat es lo segon uolum del libre de contemplacio. | lo qual uolum es dels .v. seyns sensuals. e dels .v. | seyns entallectuals [sic] a gloria e a lausor e a reuerencia | e honor de nostre senyer deus
Record Status Created 1992-04-22
Updated 2017-03-15