Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2037
Name Salvi Calsada, copista
Salvius Calsada
Sex H
Milestones Floruit 1400 [?] - 1430 [?]
Lloc vinculat València
Affiliation copista
Printer or scribe of manid 2224 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 622. València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
Record Status Created 1992-06-14
Updated 1997-10-03