Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2034
Format llibre. edició. imprés
Title Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany
Associated persons Antoni de Capmany de Montpalau i Surís (Ed.)
J. M. Font Rius (Prol. de)
A. M. de Saavedra (Ed.)
J. Morro Cerdá (Prol. de)
Place / Publisher Barcelona: Cámara Oficial de Comercio y Navegación
Date / Location 1965: pp. lxiv + 767
Note reimpr. edició Capmany de 1791
Held by Santiago de Compostela: BUS: Historia 2No 65
Source of Data for Works texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Source of Data for Witnesses cnum 124 MS: Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 124, 1481 - 1500
cnum 125 MS: Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400. Reus: Olim Vídua Font de Rubinat, 1401 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2043 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-80. 1401 - 1410. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2049 Ed.: Barcelona: BUB: Dret, CM/4. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1100 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 989. 1452 - 1458. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1103 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-20. Barcelona: Nicholas Spindeler, et al., 1482 - 1484. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2048 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-V-47. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2036 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), XVII-2526. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1951 MS: Cagliari: Universitaria, ms. 80. 1491 - 1510. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1432 Ed.: Cagliari: Universitaria, R.II.25. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2042 MS: Ciutat de Mallorca: Monestir de La Real, La Real Ms. Consolat. Ciutat de Mallorca: per a Ciutat de Mallorca: Consulat, 1375. Casa dels Jurats, Consolat de mar (Mallorca), promulgat 1375 [?].
manid 2044 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E.36. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1960 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 56. 1491 - 1500. Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450.
manid 2047 Ed.: Sevilla: Colombina, 13-3-13. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1105 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Códices. Libros varios Códice 2. València: Jaume Gisbert, per a València: Jurats, 1409 ca. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1104 Ed.: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica (Stamp. Barb.), AAA.I.12. Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
Source of Data for References bibid 2035 Bohigas (1953), Llibre del Consolat de Mar. Reproducción facsímil de la edición príncipe (Barcelona hacia 1484)
bibid 2039 Brocà i de Montagut (1916), “Un manuscrit del Llibre del Consolat de Mar. Creació del Consolat mercantívol a Girona”, Revista Jurídica de Cataluña
bibid 2037 Cardoner i Planas (1935), “L'edició príncep del Consolat de Mar (Nota bibliográfica)”, Revista Jurídica de Catalunya
bibid 2040 Fernández Duro (1893), “Antigüedad del Libro del Consulado de mar, deducida del códice del Ayuntamiento de Valencia”, El Archivo. Revista de Ciencias Históricas
bibid 2036 Libre del Consolat de Mar. Reproducción del manuscrito de Valencia [edició facsímil] (1956)
bibid 1826 Moliné i Brasés (1914), Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per “Llibre del Consolat de Mar”. Ara de nou publicades en sa forma original, ilustrades ab notícies bibliogràfiques, històriques y llinguístiques y ab un apéndix de notes y documents inédits relatius a la Historia del Consolat de Mar y de la Llotja de Barcelona
bibid 2041 Perels (1925-26), “Quatre mots parlant d'en Francesc Celelles i de la seva edició del Consolat de Mar”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
bibid 2042 Sciolla (1934), “Dell'edizione principe del Consolato del mare”, Atti. Mostra bibliografica e convegno internazionale di Studi Storici del diritto marittimo medioevale
bibid 1332 Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar
Record Status Created 1991-11-05
Updated 2011-03-17