Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2031
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Pere Bohigas
Title Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX
Source Analecta Sacra Tarraconensia
Date / Location 28 1955: pp. 355-68
Held by Barcelona: Biblioteca de treball AB4 Geo. i Història Biteca 17-26
Barcelona: Biblioteca de treball AB4 Geo. i Història Biteca 17-26
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) AB4 Geo. i Història Biteca 17-26
Source of Data for Works texid 1134 Desconegut, Aujats la epístola, barós, escrit 1301 [?] - 1350 [?]
texid 2173 Desconegut, Hores de la passió (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2655 Desconegut, Oració a Jesucrist amb la Verge Maria com a mitjançera, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2659 Desconegut, Oració a la beata santa Caterina, escrit 1400 - 1500
texid 10864 Desconegut, Oració de sant Restituït per conservar la vista, escrit 1401 - 1500 Duran
texid 11308 Desconegut, Oració per demanar mercè en el moment de la mort per a la remissió dels pecats i protecció davant qualsevol esperit maligne, escrit 1401 ? - 1500 ?
texid 11313 Desconegut, Oració per protegir-se de tribulacions, esperits malignes i penes de l’infern, escrit 141 ? - 1500 ?
texid 11312 Desconegut, Pràctiques piadoses i formes de pregar recordant la Passió, escrit 1401 ? - 1500 ?
texid 2126 Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo
Source of Data for Witnesses cnum 2313 MS: Benedictus XII, Papa, Oració. Prec-te piíssim senyor Jesucrist, escrit 1342 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 544, 1476 - 1500
cnum 2442 MS: Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo. Marseille: L'Alcazar, 1095, 1301 - 1500
cnum 2111 MS: Desconegut, Altre tractat notable, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 1490 MS: Desconegut, Amonestament de sant Anselm (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350 [?]. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, h.II.16, 1409-05-07
cnum 2335 MS: Desconegut, Anunci de festes i dejunis, escrit 1500 ad quem. Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 208, núm. inventari 7977, 1451 - 1500
cnum 491 MS: Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 80, 1491 - 1510
cnum 2295 MS: Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem. Girona: Catedral, 56, 1491 - 1510
cnum 186 MS: Desconegut, Aujats la epístola, barós, escrit 1301 [?] - 1350 [?]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 451, 1441 - 1460
cnum 2119 MS: Desconegut, Autoritats dels doctors de la santa Església, compilat 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2330 MS: Desconegut, Breu tractat de confessió, escrit 1350 - 1450. Montserrat: Monestir, 1, 1301 - 1500
cnum 2297 MS: Desconegut, Breus notes sobre algunes pràctiques piadoses (abstinència dels divendres), escrit 1400 [?] - 1450 [?]. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 89, 1441 - 1460
cnum 2332 MS: Desconegut, Compendi de la doctrina cristiana, compilat 1350 [?] - 1450 [?]. Montserrat: Monestir, 1, 1301 - 1500
cnum 118 MS: Desconegut, Confessions del savi pecador, escrit 1390 - 1410. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.IV.19, 1491 - 1500
cnum 137 MS: Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist i sobre els dolors que soferí la gloriosa Verge Maria en, escrit 1350 [?] - 1450 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 547, 1451 [?] - 1490 [?]
cnum 2118 MS: Desconegut, De les dolors cordials que Jesucrist soferí en la creu, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2114 MS: Desconegut, De vida activa i contemplativa, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2117 MS: Desconegut, Dels clams que fa la carn a Déu lo pare contra lo seu fill, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 1205 MS: Desconegut, Deu manaments de la llei, escrit 1385 ad quem. Madrid: Nacional (BNE), MSS/921, 1385-07-13
cnum 176 MS: Desconegut, Devotes consideracions, escrit 1301 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.IV.19, 1491 - 1500
cnum 883 MS: Desconegut, Els deu manaments de la llei, escrit 1279 a quo - 1300. València: Universitària, 216, 1441 - 1460
cnum 2115 MS: Desconegut, En qual manera deu hom profitar en lo seu servei, escrit 1401 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2333 MS: Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 2334 MS: Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]. Marseille: L'Alcazar, 1095, 1301 - 1500
cnum 185 MS: Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 486, 1351 - 1400
cnum 1925 MS: Desconegut, Espill de consciència, escrit 1380 - 1400. Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1220, 1401 - 1410
cnum 2340 MS: Desconegut, Exhortació a complir els manaments de la llei de Déu, escrit 1350 [?] - 1450 [?]. Montserrat: Monestir, 1, 1301 - 1500
cnum 1209 MS: Desconegut, Exposició del Pater Noster. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75, 1461 a quo - 1500
cnum 1975 MS: Desconegut, Exposició sobre el Pare Nostre. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2342 MS: Desconegut, Gràcies que aconsegueix la persona que oeix missa devotament, escrit 1500 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 53, 1451 - 1500
cnum 2328 MS: Desconegut, Història perquè es diu en la fi de la salutació angelica, çò és, Ave Maria: Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, escrit 1439 ad quem. Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 6 (I), 1430 - 1439
cnum 1515 MS: Desconegut, Hores de la passió (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 92, 1401 - 1500
cnum 245 MS: Desconegut, Llaors de Santa Maria (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.II.3, 1401 - 1430
cnum 479 MS: Desconegut, Llibre de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]. Madrid: Nacional (BNE), MSS/6291, 1351 - 1400
cnum 112 MS: Desconegut, Meditacions de la Passió, escrit 1301 - 1400. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (c), 1401 - 1500
cnum 280 MS: Desconegut, Meditacions de la mort, escrit 1390 - 1410. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.IV.19, 1491 - 1500
cnum 122 MS: Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 41, 1441 - 1460
cnum 2331 MS: Desconegut, Mèrits del dejuni durant dotze o quinze divendres, escrit 1450 ad quem. Marseille: L'Alcazar, 1095, 1301 - 1500
cnum 2112 MS: Desconegut, Nostre senyor Déus, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2339 MS: Desconegut, Nota sobre la luxúria. Marseille: L'Alcazar, 1095, 1301 - 1500
cnum 2320 MS: Desconegut, Oració a Jesucrist amb la Verge Maria com a mitjançera, escrit 1401 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 92, 1401 - 1500
cnum 2325 MS: Desconegut, Oració de sant Onofre, escrit 1450 ad quem. Madrid: Nacional (BNE), MSS/9562, 1431 ca. - 1450
cnum 2315 MS: Desconegut, Oració. O Senyor Jesucrist, fill de Déu viu, compilat 1400 - 1500. Paris: Nationale-Richelieu, lat. 1309A1, 1401 - 1500
cnum 2314 MS: Desconegut, Oració. Senyor ver Déus tot poderós, escrit 1400 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 165, 1301 - 1400
cnum 2338 MS: Desconegut, Profecies bíbliques vetotestamentàries sobre la vinguda de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1330 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, fr. 2434, 1330 d. - 1360 [?]
cnum 2109 MS: Desconegut, Remei contra algunes temptacions, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2348 MS: Desconegut, Senyals de reprobació, escrit 1510 ad quem. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2, 1491 - 1510
cnum 1618 MS: Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo. Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 233, 1426 [?] - 1475 [?]
cnum 2108 MS: Desconegut, Set maneres de temptacions, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 384 MS: Desconegut, Taula de la fe catòlica. Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1218, 1401 - 1500
cnum 2219 MS: Desconegut, Tractat ascètic, compilat 1400 - 1500. Saragossa: Capitular, 1292, 1401 - 1500
cnum 2329 MS: Desconegut, Tractat de confessió, escrit 1400 [?] - 1450 [?]. Girona: Catedral, 91, 1401 [?] - 1450 [?]
cnum 2113 MS: Desconegut, Tractat en cual manera l'ànima s'eleva en Déu per alta contemplació, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2116 MS: Desconegut, Tractat sobre la manera en què el diable tempta l'hom espiritual, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 1970 MS: Desconegut, Ànima sensitiva e intelectiva, escrit 1400 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2341 MS: Desconegut… Del menyspreu del món (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148, 1551 - 1600
cnum 172 MS: Desconegut… Del menyspreu del món (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.II.3, 1401 - 1430
cnum 2110 MS: Desconegut… Del menyspreu del món (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 2316 MS: Desconegut… Oració supersticiosa donada a Carlemany per anar a la batalla atribuïda al Pseudo-Sant Lleó papa de Roma (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500. Marseille: L'Alcazar, 1095, 1301 - 1500
cnum 1107 MS: Fr. March… Visio Tundali (tr. Desconegut), traduït 1150 [?] - 1250 [?]. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.II.3, 1401 - 1430
cnum 1746 MS: Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.. Madrid: Nacional (BNE), MSS/4030, 1399-08-26
cnum 1779 MS: Guillem Fontana, O ànima mia: Gran compassió he de tu, escrit 1416. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 45, 1456-03-27
cnum 272 MS: Innocentius III, Papa, Llibre del plant de l'hom (tr. Desconegut), escrit 1216 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 77, 1431 - 1460
cnum 273 MS: Innocentius III, Papa, Llibre del plant de l'hom (tr. Desconegut), escrit 1216 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75, 1461 a quo - 1500
cnum 2346 MS: Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148, 1551 - 1600
cnum 834 MS: Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.16, 1401 - 1450
cnum 1130 MS: Jaquets de Marvilla, Tractat de la Passió i Creu de Jesucrist, escrit 1400 [?] - 1500 [?]. Tarragona: Pública, Santes Creus 46, 1461 - 1490
cnum 1131 MS: Jaquets de Marvilla, Tractat sobre els novíssims (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1486 ad quem. Tarragona: Pública, Santes Creus 46, 1461 - 1490
cnum 806 MS: Joan Gobi, Disputa amb l'esprit de Guido de Corvo (tr. Desconegut), traduït 1323-09-15. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 17, 1421 [?] - 1460 [?]
cnum 1673 MS: Joan XXII, Papa… Hores de la Passió (tr. Desconegut), traduït 1451 a quo. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 541, 1451-10-24
cnum 486 MS: Pelagius I, Papa ~ Johannes… Verba seniorum (tr. Desconegut…), traduït 1438-06-25 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 559, 1438-06-25
cnum 961 MS: Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]. Marseille: L'Alcazar, 1095, 1301 - 1500
cnum 2441 MS: Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ubi est qui natus est rex Judeorum”, pronunciat 1419 ad quem. Marseille: L'Alcazar, 1095, 1301 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1149 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 473. Monestir de Sant Jeroni de la Murtra:, 1491-03-16. Bonaventura, Cardenal d'Albano, Doctrina de la contemplació de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1491 ad quem.
manid 2230 MS: Carpentras: Inguimbertine, 126. 1301 - 1400. Desconegut, Sobre els cops que va rebre Jesucrist en lo temps de la sua Passió, escrit 1401 [?] - 1450 [?].
manid 2228 MS: Oxford: Bodleiana, Bodleian Or. 9. 1476 - 1500. Anònim jueu, Oracions hebrees amb traducció catalana, escrit 1500 ad quem.
manid 1270 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1218. 1401 - 1500. Desconegut, Taula de la fe catòlica.
manid 2227 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 208, núm. inventari 7977. 1451 - 1500. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
Record Status Created 1991-11-04
Updated 2015-09-14