Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2031
City and Library Tarragona Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona
Collection: Call number Ms. 86, Arm. 15
Title of volume Biblia ( a tinta, al teixell)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 76 (= 2 + i-lxii + II)
Collation 16 2-32 414 58/7 69/8
Page Layout 34 línies (f. iii)
Size pàgina 215 × 145 mm (f. iii)
caixa 142 × 100 mm
Hand humanística
Watermark balances
grifó ? (ff. 40, 38 ?)
destral ? (f. 44?)
Pictorial elements Caplletres: fetes amb la mateixa tinta que el text, la primera amb decoració afiligranada a ploma i la resta sense
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Justificació: sembla feta a punta seca, però és molt difícil discriminar-ne realment la condició
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: horitzontals centrats només als quaderns segon i tercer i al f. 48 que era el darrer del quadern cinquè
Condition foliació antiga. Exemplar en bastant bon estat. La solidaritat interna dels quaderns segon i tercer només es manté per l'existència d'un taló modern; els quaderns cinquè i sisè eren tots dos de vuit bifolis, la seva constitució actual es deu a que el f. 48 (darrer del quadern cinquè) es troba avui desplaçat després del f. 49, primer del darrer quadern (el f. 48 duu reclam). Molt folis s'han restaurat afegint bocins de paper
Binding antiga, en pergamí flexible; al llom dos petits requadres de pell serveixen de suport per a les costures dels quaderns
References (most recent first) Facsímil: Reproducció del ms. 86 de l'arxiu Diocesà de Tarragona (2006)
Vist per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (1986), “La invenció literària de sant Pere Pasqual”, Caplletra 51
Tractat a: Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España (1967-79) 5:117
Tractat a: Castán Lacoma (1962), “Un apologista antijudío aragonés, desconocido: Jaime Civeroso”, Revista de Teología Española 171 n. 2
Note a l'interior de les cobertes hi ha proves de ploma i al començament del volum, es troba intercalat un foli solt amb una oració de molt mal llegir: “Jhu xst ffill de deu viu hoges me ffill dela uerge escoltam saluador meu (…) la mja anima […]”; segueix un altre text copiat en dos paràgrafs, el primer de tres línies i el segon de quatre, pràcticament il·legibles, però també en català. La taula que es troba al final del volum no inclou l'epístola de sant Bernat, però podria ser que no estés completa

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1910
Location in volume ff. i-liv i 64r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1804
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén. Llibre del bisbe de Jaén
Desconegut. Llibre del bisbe de Jaén
Language català
Date escrit 1430 - 1450 ca.
Incipits & explicits in MS prol.: [ i] C4om hom Religios y bisbe per la gracia de deu … axi com verets de jus scrit
rubr.: Dela creacio del mon
text: C4omenca [sic] lo libre e \de/mane axi abans del comencament [sic] … [ liv] … atots axi als [mals ratllat] bons com als mals axi com damunt es dit
escat.: Com yo dit Religios per la gracia de deu aga aportades en aquest volum he aplegades les coses per que orde se son segujdes del comencament [sic] del mon entro sus ala ffi … illumjnat vules studiar e per obra complir per ço que deus te [q ratllat]
índex: [ 64] La creacio del mon a La primera … [ 64v] … les oracions dela setmana santa a lxij cartas
Note en el foli final del volum es transcriu la taula del seu contingut, excloent-se l'epístola final
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6021
Location in volume ff. lii-lxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5397
Desconegut. Lo que Nostre Senyor feu en aquest món que es troba representat en la misa
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lii] Lo que nostre senyor feu en [la ratllat] aquest mon lo qual es Representat en la missa solempna. etc
text: P3Rimo com nostre senyor Jhesu christ se vench encarnar en lo ventre virginal … [ lxi] … a la sua beneyta mare que nosaltres preveres axi deuotament la celebrem e vosaltres laychs dignament la scoltets que tots puxam anar a saluacio Amen
colofó: Qui scripsit scribat semper cum domjno viuat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7049
Location in volume f. lxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5255
Desconegut. Per què s'ha de dejunar els divendres ([?])
Language català
Date escrit 1360 [?] - 1390 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiv] Araus direm per quals raysons deu hom mes deiunar lo diuendres que altres jorns
text: Per co [sic] com entrares en lo jorn del diuendres los fills de ierusalem en terra de promissio … hon deus dona la ley amoyses Qi be fara be trobara
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7441
Location in volume f. lxiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5398
Desconegut. Oracions que tot cristià ha de dir agenollat davant el Crucifix
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxii] Comencen les oracions que tot christia deu dir genols ficats en la sglesia dauant lo crucifficij
text: Lo diumenge de ram deu dir .xij. pare nostres … [ lxiiv] … vulles alegrar la [tua ratllat] mja [sta ratllat] anima e donar gloria e gracia de be AMEN
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4691
Location in volume f. 63r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1436
Pseudo-Bernardus Claravallensis. Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar
Language català
Date traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 63] Seguex se la epistola del molt egregi doctor mosenyer sent bernat primer abat del sant monestir de clares vals La qual trames a vn noble hom de lombardia monenat Reynerio de cura e dela manera dela casa famjliar per gouernar pus profitosament
salutatio: Al molt gracios e benauenturat caualler Reynerio senyor del castell de sent ambrosi desiga salut bernat ja vengut alavellesa
text: La tua voluntat es que sies ensenyat per nos de cura e dela manera dela casa famjliar per gubernar pus profitosament ans enquina manera los senyos deles companyes se deuen auer en son Regiment … [ 63v] … Als teus veyns la deus vendre per menor preu
Record Status Created 1991-10-22
Updated 2012-01-28