Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2023
City and Library Girona Arxiu Capitular
Collection: Call number 57 | Antic 20.d.13 | Antic 20.e. 18 | Antic 58
Copied 1450 ca. (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 77 (= I + i-xxxviii + i-xxxvi + II)
Collation 1-214 312 4-514 66/2tttt
Page Layout 2 columnes
31 línies (f. 2ra)
Size pàgina 291 × 220 mm (f. 1)
caixa 194 × 141 mm
columna 194 × 60 mm (1ra)
Hand semigòtica pura (primera unitat)
semigòtica de la primera meitat del s. XV amb influència de la bastarda (segona unitat)
Watermark brau de cos sencer (a la primera unitat,) (s'assembla a Valls Wat.1197 del 1423;)
muntanya de tres cims amb creu (a la segona part,) (s'assembla a Briquet 11726, Savoia: 1428-29, var. Siena: 1428-40, Genova: 1429, Firenze: 1432-33, però aquí l'antena és més llarga;)
tisores (al foli de guardes preliminar,) (s'acosta a Valls Wat. 1787 del 1401)
Pictorial elements Caplletres: en vermell, però només al primer tractat, al segon espai en blanc
Rúbriques en vermell, però només al primer tractat, al segon espai en blanc
Calderons en vermell, però només al primer tractat, al segon espai en blanc
Other features Justificació: a punta seca (de plom segons Puig i Oliver)
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre perforacions visibles que assenyalen la justificació vertical central, dues al peu, a ran de tall i les altres al capdemunt del foli, a mitja altura entre la línia d'escriptura i el tall (a la primera part)
Perforacions: vuit perforacions rodones, quatre als angles inferiors de les caixes i altres quatre fora de les caixes, assenyalant el marges verticals i l'horitonzal superior (a la segona part)
Reclams: horitzontals centrats (als dos primers quaderns)
Condition al final, restes de tres fulls tallats que duen moltes anotacions, del mateix tipus que les que duu el foli de guardes preliminar, també reaprofitat; f. xxxviiiv en blanc. Cada obra té foliació independent
Binding pergamí sobre paper, en molt mal estat, amb moltes anotacions de comptes als marges (ss. XVI-XVII)
References (most recent first) Tractat a: Bataller Català (2018), Jaume de Cèssulis: Libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs 63-5
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1035-9 , n. 200
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Tractat a: Miquel i Planas (1911-14), “El jòc d'Escacs en la literatura catalana”, Bibliofília 399
Descrit per: Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (1984), “El Cessulis, un llibre oblidat”, Revista de Llibreria Antiquària 9-13
Catalogat a: Bohigas (1936-39), Inventari dels manuscrits procedents d'incautacions que formen part de la Biblioteca de Girona , n. 57-8

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2635
Location in volume ff. ira-xxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament
Language català
Date escrit 1395 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] Lo present tractat conte ensi compendiosa doctrina acascu de ujura justament e de Regir qualseuoll offici publich lealment e diljgent
acc.: E4N nom de deu … E de tots los sants e santes de peradis
prol.: Lo present tractat conten ensi conpendiosa ço es abrejuada doctrina de vjura justament … [ irb] … E saguex sa la primera partida
rubr.: Com la doctrina jnduex cascun a esser bon per autorjtat e per eximplj
text: L4o Religios aquest estant en collatio ab alguns Ciutadans quj en lo Regiment e en los officis de lur Ciutat … [ xxxviiira] … qui hage hom gardo de nostro senyor deu. amen
índex: [ xxxviiva] Lo present tractat … [ xxxviiira] … les paraules daquesta conclusio
References (most recent first) Fotografies dels manuscrits de la Biblioteca Capitular de Girona signatures 91, 61, 133, 58, 55 i 59 (1995)
Bohigas (1936-39), Inventari dels manuscrits procedents d'incautacions que formen part de la Biblioteca de Girona , n. 57
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1786
Location in volume ff. ira-xxxvirb (fol. ant.)
ff. 39-75 (foliació que considera la totalitat del volum)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2262
Jacobus de Cessulis. Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles
Language català
Date traduït 1380 - 1400
Incipits & explicits in MS prol.: [ ira] [a]3Monestat per pregaries … la terza per qual raho aquest joch se troba
text: [a]3vant a la primera part que diu per quall rahon se troba deu hom saber que dels mals senyals … [ xxxvirb] … qui ha sembrat e procurada vianda al regna
Condition incomplet
References (most recent first) Fotografies dels manuscrits de la Biblioteca Capitular de Girona signatures 91, 61, 133, 58, 55 i 59 (1995)
Cessulis et al. (1902), Libre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles. Sermó d'en Jaume Cessulis en latí preycat sobre lo joch dels scachs trelladat en lo XVen segle a la lenga catalana segons un ms. de la Catedral de Girona
Note còpia mutilada
Record Status Created 1991-06-28
Updated 2019-02-13