Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2022
Format llibre. edició. imprés
Author Antoni Pons
Title Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV)
Place / Publisher Mallorca: Guasp
Date / Location 1930:
Volumes 2
References (most recent first) citat per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya Foi-8-4149.8o
Source of Data for Works texid 1071 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
texid 5136 Casa dels Jurats, Capitols per a l'obratge de la llana, promulgat 1425 - 1451
texid 5126 Casa dels Jurats, Capítols sobre revenedors i calderers, promulgat 1350 [?] - 1400 [?]
texid 5120 Casa dels Jurats… Addicions als capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1461
texid 5121 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1480
texid 5129 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de sastre, promulgat 1312 - 1437
texid 5128 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de sastre, promulgat 1428
texid 5139 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels esparters, promulgat 1472
texid 5134 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels forners i dels flequers, promulgat 1437
texid 5137 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels paraires, promulgat 1459
texid 5133 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels pellicers, promulgat 1435
texid 5123 Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1361
texid 5124 Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1362
texid 5140 Casa dels Jurats… Capítols del offici de teixidors de lli, promulgat 1473
texid 5135 Casa dels Jurats… Capítols dels moliners d'aigua, promulgat 1436
texid 5132 Casa dels Jurats… Capítols dels peraires i teixidors, promulgat 1432
texid 5138 Casa dels Jurats… Capítols dels sabaters d'Inca, promulgat 1458
texid 5125 Casa dels Jurats… Capítols dels teixidors, promulgat 1391
texid 4224 Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1406
texid 5119 Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451
texid 5130 Casa dels Jurats… Jurament dels peraires, promulgat 1423 ca.
texid 5131 Casa dels Jurats… Jurament dels teixidors de la llana, promulgat 1423 ca.
texid 5127 Casa dels Jurats… Ordinacions de l'ofici de blanquers i assaonadors, promulgat 1420
texid 11206 Desconegut, Ordinacions gremials i capítols de Mallorca (1), promulgat 1350 ? - 1450 ?
texid 11207 Desconegut, Ordinacions gremials i capítols de Mallorca (2), promulgat 1350 ? - 1450 ?
texid 11208 Ordinacions gremials i capítols de Mallorca (3), promulgat 1391 a quo?
Source of Data for Witnesses cnum 5343 MS: Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1361. Desconeguda: Arxius mallorquins, 1361 a quo
cnum 5344 MS: Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1362. Desconeguda: Arxius mallorquins, 1362 a quo
cnum 12198 MS: Desconegut, Ordinacions gremials i capítols de Mallorca (2), promulgat 1350 ? - 1450 ?. Desconeguda: Arxius mallorquins, 1351 [?] - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2631 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-VI-2. 1432 a quo. Casa dels Jurats… Jurament dels peraires, promulgat 1423 ca.
manid 2171 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1406 a quo. Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1406.
manid 2622 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1461 a quo. Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451.
manid 2623 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1451 a quo. Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1480.
manid 2624 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1273 a quo. Casa dels Jurats… Capítols sobre la guaita, promulgat 1273.
manid 2625 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1361 a quo. Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1361.
manid 2626 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1362 a quo. Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1362.
manid 2627 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1391. Ordinacions gremials i capítols de Mallorca (3), promulgat 1391 a quo?.
manid 2628 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1351 [?] - 1400. Desconegut, Ordinacions gremials i capítols de Mallorca (2), promulgat 1350? - 1450?.
manid 2629 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1420 a quo. Desconegut, Ordinacions gremials i capítols de Mallorca (1), promulgat 1350? - 1450?.
manid 2630 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1428 a quo. Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de sastre, promulgat 1428.
manid 2632 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1459 a quo. Casa dels Jurats, Capitols per a l'obratge de la llana, promulgat 1425 - 1451.
manid 2633 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1458 a quo. Casa dels Jurats… Capítols dels sabaters d'Inca, promulgat 1458.
manid 2634 MS: Desconeguda: Arxius mallorquins. 1473 a quo. Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels esparters, promulgat 1472.
Record Status Created 1991-11-04
Updated 2011-08-19