Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2021
City and Library Sant Cugat del Vallès Biblioteca Borja
Collection: Call number ms. 260
Title of volume LIBRE | DE LES | DONES ( al teixell de pell, en ferros daurats)
Copied 1481 - 1510 (J. De Puig)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 2 s/n + i-cclx + i
Collation 114 22 316 414 5-716 88/5 916 10-1414 157/6 16-1714 187/6 1914 201
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
34 línies (f. xiiiira)
Size relligadura 295 × 215 mm (pla anterior)
pàgina 287 × 210 mm (f. xiiii)
caixa 180 × 133 mm (f. xiiii)
columna 180 × 60 mm (f. xiiiira)
intercolumni 180 × 13 mm (f. xiiiira)
Hand humanística arrodonida, d'inicis del s. XVI (ff. i-xiiiiv) (De Puig)
humanística cursiva de finals s.XV (ff- xv-cxiiv)
humanística cursiva arrodonida, d'inicis s. XVI, diferent de la primera mà (ff. cxiii-cxiiiiv)
humanística cursiva de finals del s. XV, diferent de les anteriors (ff. clxiirb-cxcivb)
humanística cursiva de finals del s. XV, diferent de les anteriors (ff. cxciira-cclxivb)
Watermark escut romboidal quatribarrat amb corona, antena i creu (ff. i-xii i cclx) (semblant a Briquet 2065 doc. Torino 1470; igual al del ms. Girona, Catedral, 69 1473-1507)
animal gat caminant (ff. xiii-xxlviii) (tipus Bofarull 217-218, doc. Barcelona 1472 i Montserrat 1473)
Pictorial elements Caplletres: principals en blau i vermell amb decoració filigranada en vermell i malva, la primera amb decoració florejada delicada i en ambdues perllongantse pel marge (ff. ira i xiiira)
Caplletres: secundàries de 3 UP, alternen blau i vermell amb decoració filigranada senzilla en el color de contrast, es veuen les lletres de guia deixades pel copista
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Titre courrant centrats al marge superior, en vermell
Tocs de color majúscules amb un toc de color, segurament safrà originalment
Altres: títols de llibres bíblics i passatges escriturístics subratllats en vermell
Altres: notes als marges envoltades per un traç vermell com el que es troba als reclams
Other features Justificació: en sec (primers plecs)
Justificació: pauta tabeliònica (a partir del tercer quadern, coincidint amb la tinta més ferrogàl·lica)
Pautat: la pauta es limita a envoltar les columnes, aturant-se als angles, i no es veu la pauta horitzontal superior; no es veuen línies de guia per als reclams
Perforacions: no es veuen
Reclams: horitzontals centrats, decorats amb un traç de tinta vermell
Signatures: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia de la caixa
Condition en bon estat de conservació; part del volum comença a patir l'efecte de la corrosió de la tinta; reforços de fons de quadern a la major part dels plecs. Trobem tres talons entre els ff. ciiii i cv i un entre els ff. cci-ccii, sense que manqui text en cap dels casos
Binding de finals del s. XIX, en paper marró fosc sobre cartó, a mitja pasta, amb llom de pergamí
History of volume Adquirit (price: 30.000 pesetes) (nota al f. III de guardes)
Previous owners (oldest first) Narcisa Cornet i Marc 1616 a quo (Ex-libris al f. 1: “Es de Narcisa Cornet y Marc. 1616”)
Ramon Peguera i de Berardo (Floruit 1650? - 1714 ad quem?) (Ex-libris al primer foli de guardes: “De Don Ramon de Paguera y de Berardo”)
Barcelona: Col·legi de Sant Ignaci Ms. 260
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 254-8 , n. 34
Tractat a: Alturo i Perucho (2001), “Noves dades sobre la difusió de Lo libre de les dones de Francesc Eiximenis”, Quaderns de la Selva 256
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxv , n. J
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 54 , n. 109 (Ms. J)
Note Volum que es donava per desaparegut al 1932.

Anotacions als folis de guarda relatives a la història externa del volum. Nota del s. XVIII (segons J. de Puig) en tinta sèpia al f. II de guardas iniciales "De D. Ramon de Paguera y de Berardo". Al foli III anotació del s. XX a ploma “30.000 p.”, preu que anotaria l'antiquari que vengué el llibre als jesuïtes; aquesta mateixa mà anotà títol i autor: “Libre de les dones | por Francisco Eiximenes, Eiximení, o Ximenez”. Al peu d'aquest mateix foli es veu el segell rodó a tinta de la biblioteca dels jesuïtes: “Bibliotheca Colleg Max Prov. Tarr. S. I.”. Al peu del primer foli del text, en mà que seria també del s. XVII es troba un altre ex-libris: “Es de Narcisa de Cornet y March 1616”.

Volum sense anotacions de lectura, però amb algunes notes al marge fetes pel copista, que es destaquen amb l'afegit d'un traç de color vermell que les envolta.

Volum sense foliació original, en té una de moderna que seguim.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1784
Location in volume ff. 1-260vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] Capitol. Aci començen les Rubiques [sic] del libre deles dones alaor de deu e dela gloriosa verge Maria mare sua e de sent Johan babtista
dedic.: A5 la Comptesa de prades lo seu humjll serujdor en ihesu christ Senyor dels senyors ffare francesch exemenjs del horde dels ffrares menors honor tostemps E deguda reuerensia en aquell matex … [ iva] … trobarets deual .v. tractats ordonats Agloria de deu principalmet e alur profit Los titols dels quals tractats e de lurs capitols son ordonats sots la forma seguent qui deuall segueix axi mateix tantost
rubr.: Lo primer libre conten los seguents Capitols
índex: Capitol primer que ihesu christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetes pujar jnfantes E dones en la perfecçio euangelical en cartes .xiij. … [ xiiva] … Capitol. CCCxºxCvj. quj fa graçies a deu del acabament de aquest libre ab excusaçio a la dita Senyora Comptessa aquj es offert prinçipalment en cartes CCLxj
rubr.: [ xiiira] Capitol primer que Jhesu christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetas poujar Jnfantes e dones en la perfecçio euangelical
text: I7hesu christ eternal deu e jn comunable prinçipi de tota creatura perfet redemptor de tota humana natura Per glorificar la altea dela sua virtut E potençia no solament ha fetas [sic] pujar alguns homens en la euangelical perfecçio e vida … [ cclxvb] … Cascuns en esta vida erram e defallim e en moltes coses segons qnue diu lapostol / Per tal tot ço qui es açi vll [sic] que tost temps sia sots mes acorrepçío dela santa mare esgleya e dels Piadosos serujdors de jhesu christ
colofó: ffinjto. libr. sit. laus. gloria. jhesu christ
Record Status Created 1991-06-27
Updated 2018-02-22