Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2019
Name Henry Huth, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement London 1815 (Wikidata)
Mort 1878-12-11 (Wikidata)
Associated Persons altre: Lluís Escobet i Cots, bibliòfil
Affiliation bibliòfil
Owner of copid 1062 Ed.: San Marino: H. E. Huntington, 86168 (1481-07-16). Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció) .
copid 1479 Ed.: Williamstown: Williams College, Chapin Library, Span (1511 a quo). Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo .
copid 1817 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library (Special Collections), M Spa 132 515 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
manid 1103 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-20. Barcelona: Nicholas Spindeler, et al., 1482 - 1484. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q15438897
Tractat a Yeves Andrés (1995), “Ex-libris de la Biblioteca Lázaro [Galiano]”, Goya. Revista de Arte 204
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q15438897 vist 2023-10-10
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2023-10-10