Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2019
City and Library Barcelona Acadèmia Bones Lletres
Collection: Call number 3-II-20 | Antic A 3-III-1
Title of volume EXIMEIC [sic] | LIBRE | DE LA HOR | DE DEV || Z | 5 | .II. ( gravat al teixell en daurats, l'antiga signatura a ploma)
Copied 1461 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis pp.: I + 1-281 + 2-[97] + VII
Collation 1-712 810 9-1512 165/4
Page Layout 21 línies (f. 1)
Size pàgina 201 × 131 mm (f. 1)
caixa 120 × 80 mm
Hand gòtica rodona (ff. 1-105)
gòtica rodona altra mà més gòtica (ff. 106-7)
Watermark flor de magraner (a la p. 3) (semblant Briquet 6655 doc. Palermo: 1462, var. Pisa: 1464-1469, Peruggia: 1456 i 1458)
flor (semblant a Briquet 6644 doc. Roma: 1443-1447, var. Firenze 1444-1446, var. Pisa 1445-1448)
Pictorial elements Caplletres: dues inicials decorades al començament dels tractats (p. 1 i 2 -282 si continuem la primera paginació) de sis i cinc unitats de pauta respectivament, amb motius vegetals, en vermell, blau, verd, blanc i or, la segona amb ocellets dibuixats als marges esquerra i inferior
Caplletres: resta de caplletres de quatre UP les que inicien tractat, la resta de tres, en vermell i blau, semblen haver estat concebudes com a bipartides però no s'han completat i resten totes elles alternant en vermell i blau sense decoració afiligranada
Rúbriques en vermell
Tocs de color majúscules safranades
Altres: al darrer tractat indicacions de versicles en verd
Other features Justificació: a mina de plom, de règim complet
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: cinc perforacions rodones als angles de la caixa (una al marge dreta a l'alçada de la primera línia)
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior del foli
Condition quaderns despresos, molts folis també; un post-it a la coberta anterior indica, a març de 2010, “Per restaurar” així com els primer i darrer folis del 14. Els sis últims folis estan en blanc. No hi a numeració per quaderns, i el volum està paginat, no foliat. Errades a la paginació: 54 (per 55) i a partir d’aquí continua paginant al recto del foli en xifres parelles, no senars; entre les pp. 94 i 96 de la primera part, sembla que falti una part del text ja que el reclam indica “porta”, i el foli següent no comença per aquesta paraula (potser ha oblidat copiar aquest mot iniciant el quadern en la paraula següent), de la p. 224r salta a la 228r (per 226). El segon text comença a la p. 2 (no hi cap p. 1, l'anterior està numerada al verso 281). A la p. 80 de la segona part, es llegeix “Aqui falta mitja fulla y al fi l'altra mitja” advertint-se de la manca d’un folis el primer del quadern que correspondria a les pp. 78-79, i a l’última pàgina la mateixa mà adverteix: “Manca la darrer mitja fulla”
Binding pergamí sobre cartó, desfeta, segons Puig i Oliver finals s. XVI o inicis XVII
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Agustí Z-5-II 1835 (a la primera contraguarda hi ha un ex-libris del s. XVIII: “Pertinet ad Conv. S. Augustini Barcinonem”; procedeix de la biblioteca del prior (cf. Wittlin))
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 694-9 , n. 132
Descrit per: Puig i Oliver (2010), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Tractat a: Codina y Formosa (1915), Transcripció dels folis 1-281 del Ms. de la Biblioteca de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona que conté el Saltiri d'Eiximenis traduït per Guillem Fontana
Descrit per: Sabaté (2004), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 179 , n. Ms. D
Tractat a: Vives (1955), “Exposición medieval del Pater Noster en traducció catalana de Fray Antonio Canals”, Analecta Sacra Tarraconensia 134-5
Note volum que recull obres procedents de la mateixa biblioteca

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1781
Location in volume pp. 1-281
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1509
Francesc Eiximenis. Saltiri laudatori
Language català
Date escrit 1404
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 1] Comença lo prolech del present libre dirigit per mestre ffrancesch Eximeniç del orde dels frares menors al Reuerent pare en Christ lo bisbe de teraçona. Lo qual libre es appellat flor del psalteri e en altra manera de lahor de dev
dedic.: A6L molt Reuerent pare en christ e senyor … [ p. 3] … remogut e foragitat. Comensa donchs la dita lahor de nostre senyor deu en la forma seguent
rubr.: En aquest psalm es demanat que sia donada gracia al peccador migensant la qual haia lo cors abil [sic] e dispost en loar nostre senyor en les sues excellencies e magnificencies
text: C4Reador de totes coses que es deu vertader e virtuos … [ 281] … per la qual me pusque acostar atu en la present vida per gracia e en la sdeuenjdora per gloria Amen
Condition incomplet
References (most recent first) Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 675 , n. 185 (Ms. D)
Note no conté el pròleg del traductor (sinó el d'Eiximenis al bisbe de Taraçona) ni la dedicatòria a madona Agnès
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2172
Location in volume pp. 272-281
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2536
Guillem Fontana. O ànima mia: Gran compassió he de tu
Language català
Date escrit 1416
Incipits & explicits in MS text: [ 272] O3 Anjma mja gran compassio he de tu per tant com veig que es posada en sobres grans agusties e tribulacions … [ 282] … per la qual me pusque acostar a tu en la present vida per gracia e en la sdeuenjdora per gloria Amen
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1620
Location in volume pp. 281-97 (segona part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1857
Pseudo-Bonaventura. Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina
Language català
Date traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 281] Titol o preambol en les exposicions seguents. Co [sic] es primerament en la oracio. Aue marie gracia plena Pater noster qui es Salue regina misericordie
prol.: [ 2] A5L molt honorable mossen P. dartes Caualler mestre Racional del S. R. en Marti ffrare anthoni canals … [ 12] … e en la gloriosa mara sua que null temps sien sepparats de lur amor e gracia. amen
rubr.: Contemplacio molt deuota sobre la salutacio angelical la qual es Aue Maria. Aue maria gracia plena
text: A3 Tu senyor deu meu faç aquellas gracias que pusch dela pregonea deles mjes entramanas per ço com has volgut pendre e hunjr a tu nostra … [ 97] … O clement aconsolant dolça alletant. O clement en la obra piadosa en la affectio dolça en
Condition incomplet
References (most recent first) Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:107
Vives (1956), “Exposiciones del "Ave Maria" y "Salve" en traducción catalana de Fray Antonio Canals”, Analecta Sacra Tarraconensia 80-94 , n. (ed.)
Vives (1955), “Exposición medieval del Pater Noster en traducció catalana de Fray Antonio Canals”, Analecta Sacra Tarraconensia 140-56 , n. (ed.)
Note rúbrica escrita aprofitant l’espai en blanc de la pàgina 281
Record Status Created 1991-06-27
Updated 2014-01-05