Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2017
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number Bon. 10-V-11
Title of volume LLIBRE | DEL | REBERE | MESTRE | FRANSES | XIMENIS ( al teixell)
Imprint Tolosa de Llenguadoc [?]: Heinrich Mayer [?], 1486 (Exposició)
Girona [?]: Desconegut [?], 1486
Barcelona [?]: Pere Posa [?], 1486

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 59 (= III + 2-54 + III)
Collation a-c8 d-e6 (ff. 1-36) a-c6 (ff. 37-54)
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. 3ra)
42 línies (f. 38 (segona part))
Size pàgina 251 × 180 mm (f. 3r) (Avenoza)
caixa 184 × 120 mm (primera part)
columna 184 × 55 mm (primera part)
caixa 187 × 125 mm (f. 38 segona part)
columna 187 × 60 mm (segona part)
Font gòtica 2: 89 (text)
1: 11 (inc.)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, algunes marcades amb minúscules i altres substituïdes amb inicials a ploma
Condition incomplet, manquen la portada i el foli final del primer quadern (a1 i a8). La foliació actual numera 2 el f. 1 real; existeix una altra una foliació més antiga, feta a ploma, que comença al f. 9 (primer del segon quadern). Els ff. 36v i 54v són en blanc. Exemplar en bon estat malgrat algunes taques d'humitat i de brutícia que afecten especialment els marges. Sense errades a les signatures de quadern
Binding moderna, en pergamí, amb tanques metàl·liques, daurats al llom i guardes de paper d'aigües; es conserva dins d'una funda de protecció
Previous owners (oldest first) Antón Gavaldá (Doctor) (Floruit 1700 [?] - 1800 [?]) (ex-libris, foli 1 “Es del Dr. Anton Gavaldá”)
Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)
Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil 1922 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 5712
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 63 , n. 50
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 656-7 , n. 151
Note notes manuscrites i títols, afegits per una mà posterior. Al f. 54v hi ha proves de ploma i algun dibuix maldestre. Al capdemunt del f. a ii hi havia encara un altre ex-libris que ha quedat tallat pel relligador
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/28564 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1799209~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1774
Location in volume ff. 2-28vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2045
Desconegut. Qüestions sobre els Novíssims
Language català
Date traduït 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] En nom de deu sia e de la gloriosa verge madona sancta Maria e de tots los sancts. Com lo reueren mestre Franses xinenis [sic] … ha volgut per comu parlar per questions algunes son libre atals manifestar fahent de tals paraules en son libre principi
text: [ 2ra] [l]6A comemoracio de tots los feels deffuncts fo en aquest dia stablida … [ 28vb] … he demanant les celestials. e reposere en vertadera libertat vsant de eternal beatitut. Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1959
Location in volume ff. 29ra-35va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2426
Desconegut. Demanda que feu mossenyer sant Agustí a la Verge Maria sobre lo fet de la passió de Jesucrist
Language català
Date traduït 1486 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29ra] [a]4Quest libre es vna demanda la qual feu mossenyer sant Augusti ala verge madona santa Maria sobre lo fet de la passio de Jhesu crist la qual li reuela la dita verge ab gran dolor e ab gran passio segons quee segueix
text: [s]4Egons que de si meteix compta sant Augusti glorios confessor e doctor en la esglesia de deu … [ 35va] … E sant Johan en la sua reuelacio dix que les vergens seguirien lanyell la hon ne va
epíleg: Quod nobis prestare dignetur ille vere dei filius qui cum patre et spiritu sancto viuit et regnat in secula seculorum. Amen
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1961
Location in volume ff. 36ra-36rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2427
Desconegut. Dotze divendres de l'any que Jesucrist mostrà a sant Pere
Language català
Date escrit 1486 a.
Title(s) in witness Los dotze divendres del any que Jesucrist mostra a sant Pere, a ploma, per mà posterior, al capdemunt del f. 36
Incipits & explicits in MS acc.: [ 36ra] Beneyt he loat sia Jhesucrist ab la sua beneyta mare verges sagrada per tostemps
text: Aquestes son dotze diuendres que Jhesu crist saluador nostre mostra a sant Pera los quals papa Clement troba enles canonques [sic] dels apostols aquests dons dotz [sic] diuendres son en layn [sic] quis deu deiunar a pa e a aygua ans dela sua mort aixi con feren los sants apostols. he sapiau que qui aquels deiunara sabra la sua fi tres dies ans dela mort … [ 36rb] … he ayxi hauras la gracia de deu. Amen
References (most recent first) Editat a: Martínez Romero (2011), “Tradició catalana medieval del 'Duodecim diebus ueneris' atribuït a Climent de Roma. Contribució a l'estudi de les traduccions quotidianes d'obres religioses breus”, Anuario de Estudios Medievales 305-6
Note el f. 36v és en blanc
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1960
Location in volume ff. 37ra-47va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1900
Hugh de Saltrey. Viatge al Purgatori de sant Patrici
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1415 ca.
Title(s) in witness Viatge del Bescomte Ramon de Perellos y de Rodas fet al Purgatori nomenat de St. Patrici, a ploma, per mà posterior, al capdemunt del foli
Incipits & explicits in MS acc.: [ 37ra] [i]5N nomine sacte et indiuidue trinitatis. Amen
text: En layn [sic] de la natiuitat de nostre senhor Jhesu crist mil.ccc.xcviii. les vespres de nostra dona de setenbre obtenguda la benedictio del papa benehet yo parti de la ciutat da vinyho yo ramon per la gracia de deu vestonte [sic] de perellos … [ 47va] … he pregau per my si vos plau aquells qui legireu aquest libre escript de ma propia ma
colofó: Explicit liber beati Patricii de penis purgatorii. Deo gracias
References (most recent first) Pacheco (1973), Viatges a l'altre món. Dos relats dels segles XIV i XVII 27-59
Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 133-73
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1962
Location in volume ff. 48ra-50va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2428
Desconegut. Llibre de sant Amador
Language català
Date traduït 1486 a.
Title(s) in witness Vida de St. Amador y las 33 Misas ditas de St. Amador, per mà posterior, al capdemunt del foli, a ploma
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48ra] Asi comensa lo libre de sant Amador e la sua vida
text: [e]3Ra vn home en Roma que auia nom Preconius e sa muller auia nom Athica he auian mayos riqueses que neguns que fossen en roma aprop lanperador … [ 50va] … E vn papa dona per cascuna deles misses qui la hoyrascent he quarente dies de vertader perdo don placia al senyor per la sua misericordia quens do poder acascu e acadahuna de fer les dir per les quals migensant siam participants de aquella infinida he eternal gloria. Amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1963
Location in volume ff. 50va-53ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2733
Desconegut. Epístola caiguda del cel (prosa)
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Carta de Christo Pare nostre remesa del cel, al altar de St. Pere dela sglesia de Gerusalem, a ploma, per mà posterior, al capdemunt del foli
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50va] [a]3Questa epistola de nostre senyhor Jhesucrist fo tremesa per virtut de Deu … per los miracles que veyen en la epistola de nostre senyor Jhesu crist la qual deya axi
text: ho homens folls sobre totes coses guardau lo meu sant diumenga qui es la mia resurrectio he repos de vida perdurable … [ 53ra] … e ayxi aureu repos ab los angels he en lo regna de deu qui es vida perdurable. qui viuit et regnat deus per omnia. secula seculorum. amen
colofó: Acabada es la pistola del molt alt he sobiran senyhor de Jhesu crist ver deu he ver hom loat e glorificat sia per tostemps lo seu sant he molt glorios nom e dela sua beneyta maria [sic] verge sagrada madona santa Maria Amen
References (most recent first) Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 81-94 (ed.) , n. I
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1964
Location in volume ff. 53ra-54rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2429
Desconegut. Testament de Jesucrist
Language català
Date escrit 1486 a.
Title(s) in witness Testament de Christo senyor nostre, per mà posterior, abans del començament del text
Incipits & explicits in MS intr.: [ 53ra] [a]3Quest es lo Testament sant de Jhesu crist fill dela verges Maria lo qual ell feu he ordena cum los Juheus lo volian crucificar … he moltes altres virtutz ha les quals cor de hom no poria pensar. lo qual es aqust [sic] ques seguex
text: [ 53rb] [p]rimerament man lo meu cos ala creu sia posat he clauat he malmenat he desonrat he escarnit … [ 54rb] … lo teu sant nom car tu es beneit e loable e glorios per tostemps e sens fi. Amen
colofó: Lospresents libres ab gran diligencia corregits per vn frare de sant Franses. Lan mil.cccc. vuytanta he sis
Note hi ha proves de ploma i algun dibuix al f. 54v originàriament en blanc
Record Status Created 1991-06-26
Updated 2017-10-06