Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2014
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Imprint ValŔncia: 1502

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 16 [?]
Collation a-b8
Font g˛tica
Condition sense foliar
References (most recent first) Massˇ Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniš (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 654 , n. 145
Note exemplar no localitzat (2004).

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1771
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2639
Francesc Eiximenis. Tractat de confessiˇ
Language catalÓ
Date escrit 1350 [?] - 1497
Incipits & explicits in MS rubr.: Tractat appellat Confessionari E compost per lo molt reuerent Francesch eximenis
text: Confessio vertadera es a nos necessaria per la ordinacio … prech als legidors que tenguen sment a les paraules que yo he escrites e fassen com diu lo prouerbi. No digues quant sabs ni cregues tot lo que tes dit e si tu no obserues aquestes coses que he dites desus se pora dir de tu lo que diu lo prouerbi Qui laua lo cap al ase pert laigua e lo sabo e qui prehica en desert pert son sermo. Per hon sia loat lo nostre senyor iesuchrist e la sacratissima verge Maria mare sua de hon venen totes gracies e dons e no sols lo pensar mes lo obrar el esser hauem dell la qual obreta es stada treta del tosca enla present lengua cathalana
colofˇ: Migenšant la diuina gracia fonch emprentat lo present tractat enla insigna ciutat de Valencia. any M.d.ij
Record Status Created 1991-06-26
Updated 2017-11-13