Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2011
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number VIII/3047 | Antic Son II C69 | Antic 9115
Title of volume SCALA | DEI ( al teixell, en vermell amb daurats)
Scala Dei ( a les guardes)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1501-05-16

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 5 + cxvi + I
Collation a-e8 f6 g-o8 p4
Page Layout 18 línies
Size pàgina 178 × 125 mm
caixa 144 × 89 mm
Font gòtica
Watermark corona amb estel a sota (semblant a Briquet 6105, Noyon: 1503, Soissons: 1500-1 i Briquet 6107, Köln: 1510, var. Grevenbroich: 1511;)
corona amb estel (diferent de l'anterior) (semblant a Briquet 6104, Lautrec: 1498-100, Soissons: 1498)
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades, la primera de deu unitats de pauta i la resta de cinc, amb alguna de quatre
Rúbriques en tinta negra
Calderons en tinta negra
Condition en bon estat; li manca la portada. Errades a la foliació, numera XLIIII el XLIII, LXXXIII el LXXXIIII, LXXXV el LXXXVI i C el CI
Binding del s. XIX, en pasta, amb filigrana daurada a les cobertes i els talls jaspiats en blau
Previous owners (oldest first) Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. (segell al f. ij i també al verso del darrer full de la taula)
References (most recent first) Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Martí (2002), Inspecció personal
Avenoza (2001), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 247 , n. 616
Bouza (1990), El ex libris. Tratado general. Su historia en la Corona Española 17
Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 143
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:184 i 228
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 64 , n. 137
Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 16237
Note al catàleg es suggereix la possibilitat que es tracti d'un exemplar únic, cosa que no és correcta. Proves de ploma al primer full i algunes anotacions de lectors, al f. ii preliminar, i als ff. xxxviiv i xliv. Diu Massó que Hain va confondre aquest llibre amb una edició feta a Barcelona el 1500, amb el títol de Scala coeli

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1766
Location in volume ff. ii-vi prel. + 1-116
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1511
Francesc Eiximenis. Scala Dei
Language català
Date escrit 1406 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ii prel.] Aquest libre es appellat Scala dei lo qual ha ordenat e fet mestre francesch eximenis del orde dels frares menors : e patriarcha de hierusalem
dedic.: A10 La molt alta e molt excellent senyora la senyora dona Maria per la gracia de deu Regina darago
tit.: Seguesquen agora [sic] los capitols
índex: [ iiv prel.] Capitol primer qui ensenya la noble regina e virtuosa en que deu souint pensar. a cartas i … [ vi prel.] … De la conclusio e fi del libre a cartes cxvj
tit.: [ 1] La noble e virtuosa regina en que deu souint pensar
text: P5Rimerament donchs ab la ajuda de nostre senyor deu hauem atractar la noble regina … [ 116] … per les quals virtuts e altres qui en vos son confiu en deu queus dara deça la sua gracia e della la sua gloria Amen
colofó: Migençant la diuina gracia fon stampat lo present libre en la insigne ciutat de Barcelona per Johan luschner alamany a .xvj. dies de Maiç Any .Mil.chich centes e vn
Number of additional copies of edition 2
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1962
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call number S/187 (1)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 5 + cxvi + I
ff.: 163 (folis reals)
Collation a-h8 i7 k-o8 p4
Size pàgina 197 × 125 mm (f. ix)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition li manca la portada i els ff. 6, 7 i 71. Exemplar amb algunes taques d'humitat i amb els primers folis molt malmesos i esquinçats
Binding de pergamí moderna, de cartera, amb presilla i botó
Previous owners (oldest first) Miquel de […] (Floruit 1553) 1553 a quo (f. fv (tercera obra): “Aquest libre hes de miiquel de […] donsel estant y abitant dela parroquia de quart per so […] bernat la pres de ca[…] per poder hoir les […] hobres […] lo dit libra sia tornat a mi […] feta la dita memoria vuy a xxviii de juny de lany 1553”)
Pau Varger (Floruit 1525 [?] - 1600 [?]) (f. p iiiiv: “Aquest francecs [sic] eimens [es] de mj pau varger [a sit vsa]t lur lo pou [d]el [rom?]ol quel trobara veat lay tornar”)
References (most recent first) Sabaté (2004), Inspecció personal
Martí (2000), Inspecció personal
Note com diu Massó, Hain va confondre aquest llibre amb una edició feta a Barcelona el 1500, amb el títol de Scala coeli. Al llarg del llibre es troben anotacions de lectura i proves de ploma en llatí, català i castellà (veg. el f. p iiiiv) i al llarg del marge del f. 1 es troba feta a ploma, per una mà maldestra, una anotació que esmenta el títol de l'obra

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3063
City and Library Santiago de Compostela Biblioteca Xeral da Universidade
Collection: Call number L.4125
External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note Volum no localitzat

Record Status Created 1991-06-26
Updated 2015-10-26