Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2010
Name Boronat Pera, notari
Bononat de Petra
Sex H
Milestones Floruit 1329
Lloc vinculat València
Affiliation notari
Printer or scribe of manid 2182 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 1-2; Códice I-II. València: Boronat Pera, 1329 a quo - 1350. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
Record Status Created 1992-05-30
Updated 2007-07-10