Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2010
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number 400
Title of volume EIXIMENIS | LLIBRE | DELS ANGELS ( al teixell en daurats)
Copied Barcelona: Jaume Vilardell, Ciutadà de Barcelona, 1486-02-22

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 273 (= VI + 9 s/n + i-cclxiii + I + IX)
Collation 15/4 a3 b-e12 f-v14 x5/4
Page Layout 2 columnes
33 línies (f. 2rb)
Size pàgina 302 × 217 mm (f. ii)
caixa 190 × 140 mm
columna 190 × 64 mm
Hand gòtica bastarda
Watermark castell de tres torres d'on surt un ocell coronat amb les ales obertes (al foli final,) (semblant a Piccard, III XV 313, diverses poblacions d'Alemània: 1464-66;)
martell dos martells creuats amb alguna cosa al damunt que no es pot identificar (al f. vi,) (semblant a Piccard, IX I 124-31, Alemània, 1475-76;)
columna amb creu (al f. 9 prel.,) (semblant a Briquet 4361, Narbona: 1488, Sud de França: 1494;)
cap amb antena i estel (al f. ix,) (semblant a Briquet 15674, Lautrec: 1466)
Pictorial elements Il·lustracions els folis xxxxviv-xxxxvii formen una doble pàgina dedicada totalment a contenir il·lustracions, traçades a ploma foren acolorides a l'aquarel·la per mà força posterior i molt poc acurada, que potser també és responsable d'haver completat part del dibuix. Al foli xxxxviv escena de l’AT: l’aparició de l’arcàngel Gabriel a Zacaries; a l'altre foli un àngel a la sepultura buida anuncia la resurrecció a les tres Maries; en dues escenes tenen paissatge amb edificacions medievals i arbres que es deuen a la mà posterior que ho va pintar
Il·lustracions al foli cxxvii el dibuix, que ocupa el marge dret del foli, representa la creació dels àngels per Déu, i tot i que els colors són posteriors el dibuix podria ser de l'època del manuscrit. El mateix es pot dir del dibuix del marge inferior dret del foli ccix, que representa l'arcàngel Sant Miquel armat de cavaller vencent el dimoni
Caplletres: senzilles alternant en vermell (sense decoracio/) i blau (amb decoració afiligranada en vermell) ), algunes bipartides; a la primera del text, inacabada -la més gran i més ornada- es llegeix en una filactèria: “Aue regina Angelorum”
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs de groc en algunes lletres
Other features Justificació: a punta de carbó i punta seca, que ha deixat restes
Ús de la primera línia de la pauta: trepitjada
Perforacions: deu perforacions rodones i angulars
Reclams: alfabètics al peu del verso bé centrades, bé als marges
Signatures: antigues signatures alfanumèriques en xifres romanes al marge inferior, ara retallades
Condition en blanc els folis 1 i 9 preliminars; la tinta traspassa i s'ha menjat el paper. Foliació antiga en xifres romanes, els cinc últims folis del darrer plec sense foliar
Binding del s. XX (posterior a la consulta de Massó en 1910), restaurada, en pell marró sobre cartó, ferros daurats (al centre, motius florals i als cantons, tapa i contratapa) i en sec (greca al marge); al llom, ferros daurats amb motius florats i títol. Porta sis folis de guarda moderns al davant i nou al darrera
Previous owners (oldest first) Barcelona: Col·legi o convent de la Companyia de Jesús no identificat (anotació al f. 1r “Del Collegio de Barcelona de la Compañía de Jesús” (Puig i Oliver et al. 2012))
Joan Dimes Lloris, Bisbe d'Bisbat d'Urgell [1572 - 1576] (es podia llegir en un foli de guarda d'abans de l'actual enquadernació “Del legado del señor obispo don Joan Dimas Loris” (Massó))
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 376-82 , n. 64
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 47-49
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 179
Tractat a: Alturo i Perucho (1989), “[Ressenyes sobre alguns manuscrits]”, Millenium. Història i art de l'Església catalana 328-9 , n. reprod. un facsímil
Catalogat a: Fàbrega i Grau (1964), “Inventario de los manuscritos de la Biblioteca Arzobispal del Seminario Conciliar de Barcelona”, Analecta Sacra Tarraconensia 306-7
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans , n. 59 (Ms. L)
Note anotacions marginals i subratllats
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1765
Location in volume ff. 2ra prel.- 8vb prel. + ira-cclxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2ra prel.] Ab lo nom de nostro senyor deu (…) Comensan aqui les Rebliques [sic] o Capitols del libre apellat dels angels segons ques seguexen lo qual es compres en sinch tractats
índex: Lo primer tracta dels angels en lur natura e altesa excellent … [ 8vb prel.] … acabada es la Rublique [sic] del present libre deo gracias
rubr.: [ ira] Ab lo nom de Nostro senyor sia comensat lo present libre apellat dels angels (…) Lo primer capitol qui tracta e mostra curt e en genaral la altesa dela angelical natura
text: A9Ngelical natura es ten alta … [ cclxiivb] … E ab mj per la sua clemencia e pietat qujns tinga en sa guardia E proteccio empertostemps jn seculorum secula amen
colofó: [ cclxiiira] Benediccamus domino deo Gracias amen. Quj scripsit scribat semper cum domjno e custodie angelorum viuat AMEN. Acabat es lo libre dels Angels al dia de la cadira de sant pere a xxij de ffabrer Any Mil cccclxxxvj. scrit de la ma den Jaume Vilardell sparter Ciutada de Barcelona que deu li lex be acabar sos dies amen. Ffinito libro sit Laus Gloria Christo Amen
Note En lloc d'anar adreçat a Pere d'Artés ho està a “chrestians” i endarrereix en deu anys la data de composició del llibre
Record Status Created 1991-06-25
Updated 2014-03-02