Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2008
Authors Desconegut
Titles Receptes
Date / Place compilat 1490 [?] - 1550 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Receptes
Subject MEDICINA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2564
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 864 (BITECA manid 1583)
Copied Galceran Marquet, 1392-04-04 (ff. 1-96)
1501 - 1550 (ff. 97-111 Ch. B. Faulhaber)
Location in witness ff. 55-56v
Title(s) Desconegut, Receptes, compilat 1490 [?] - 1550 [?]
Incipit & Explicits text: [ 55ra] Recepta reçipe euforbi sminis curiandri (…) Totes aquestes coses sien picades … [ 56v] … he al sol per espay d'un mes, e ve us verra aygua feta
Note Es tracta de nou receptes copiades per diverses mans, amb correccions i afegits. A la primera preparació segueix una llista de 19 possibles aplicacions medicinals
Record Status Created 1990-10-29
Updated 1993-11-16