Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1999
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 160 | Antic 87-6-18
Title of volume DIETARI ( al llom a tinta)
Copied València: 1742-07-18

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: II + 2 prel. + 1-771 + III
Page Layout 28 línies (f. 3)
Size pàgina 315 × 215 mm (f. 3)
caixa 265 × 145 mm
Hand diverses mans del s. XVIII
Pictorial elements Rúbriques portada amb el títol en vermell i negre
Rúbriques la resta de rúbriques són de mida més gran però han estat fetes amb la mateixa tinta
Altres: la resta del volum sense cap mena de decoració
Other features Justificació: tabel·liònica
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: a cada pàgina en posició horitzontal, situats al marge inferior dret
Condition el segon foli preliminar és en blanc. Hi ha un salt de la p. 64 a la p. 71, i es repeteixen les pp. 460 i 461 (és a dir: 460, 461, 460, 461, 462, etc.)
Binding pergamí sobre cartó, amb restes de dues tanques
Associated persons El va veure es tractaria d'una còpia d'un manuscrit vist al convent dels predicadors de València per Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 1817 MS: València: Universitària, 204. València: Lluís Carbonell, per a Vicent Inza, 1720. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 1:279 , n. 830
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 608-10
Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:189-91 , n. V
Note podria ésser còpia del dietari transcrit el 1720, avui a la Biblioteca Universitària de València (Ms. 204). Després del “Dietari” segueixen unes memòries de 1516 a 1588
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1740
Location in volume pp. 1-2 fols. prel. + 1-771
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1768
Capellà d'Alfons el Magnànim. Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] DIETARI DE VARIES COSES SUCSEIDES EN LO REYNE DE VALENCIA Y EN ALTRES PARTS ESCRITES PER UN CAPELLÂ DEL REY DON ALONSO EL V DE ARAGÔ FINS AL AÑY 1478. añadides altres memories diaries desde 1516 hasta 1588. Lease el Prologo
tit.: [ 1] Abuit principio nostro Gloriosa Virgo Maria. Canoniques de Espanya dels Reys de Aragô è dels Comptes de Barcelona … e memoria deles coses, ê fets antichs, ê pasat, e dels presents
text: Aquesta obra fon treta de les Canoniques ê libres dels pasats … [ 771] … y el Patriarca darrere cantant la Lletania
colofó: Acabosse de Copiar dia 18 de Julio año 1742. El Original queda en el Archivo de este Real Conto de Predes de Valencia
Note el Dietari no ocupa tot el manuscrit i, per tant, hi ha més obres
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12682
Location in volume ff. 1-60, 63-64 (Quer)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11465
Desconegut. Estament d’Espanya
Language català
Date compilat 1344 - 1354
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8161
Location in volume p. 345
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4606
Desconegut. Lo Rey del cel
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 345] Lo rey del Cel e Rey dels Reys Rey Darago trament [sic] è tu Ceptre Real jutgant cascu … Que fa los Pobles aumentar zelant tots temps lo be poblich com a bon Pare è fel amich
Poetic Stanza 16 vv.
Note versos escrits a línia seguida
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8162
Location in volume p. 346
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4607
Desconegut. Lo nom propi ha guanyat
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 346] Lo nom propi ha guanyat de gran princep è de Rey qui ab uirtuosa ley ha en son regne regnat … Amor è gloria creix al Princep ab just Consell puix justicia li creix tot lestant comu daquell
Poetic Stanza 3 x 4
Note escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12552
Location in volume f.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2126
Desconegut. Senyor Rey de Glòria
Language català
Date escrit 1461-09-23 a quo
Poetic Stanza 1 x 7
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8163
Location in volume p. 346
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4608
Desconegut. Huy València fa festa
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 346] Huy Valencia fa festa per Venir vos nouament la ciutat Real aquesta es al uostre manament besant Peus è mans es presta en trau gloriosament
Poetic Stanza 6 vv.
Note hem transcrit íntegrament el text, escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8164
Location in volume p. 349
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4609
Desconegut. Puys l'altessa reginal
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 349] Puys laltessa Reginal senyora molt excelent Per gracia diuinal hauem altres nouament vostra gran celsitut; Obre tots temps per uirtut que la Virtut la ho es multiplica Virtuts mes
Poetic Stanza 8 vv.
Note hem transcrit íntegrament el text, escrit a línia seguida
Record Status Created 1991-06-06
Updated 2018-11-09