Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1998
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Pedro Salvá y Mallén
Title Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones
Place / Publisher Valencia: Ferrer de Orga
Date / Location 1872:
Volumes 2
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 162/4/14-15 CBF files
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 162/4/14-15 CBF files
Source of Data for Works texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
texid 1506 Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1092 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 1988 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1257 Ed.: London: British Library, C.63.1.7. Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
copid 1098 Ed.: London: British Library, IA.52093. València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
manid 1386 Ed.: London: British Library, IA.52546. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-11-27. Antoni Boteler, Escala de paradis, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1356 Ed.: London: British Library, IA.52554. Barcelona: Diego de Gumiel, 1495-01-03. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
copid 1003 Ed.: London: British Library, IA.52052. València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 1103 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/535. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 2411 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3676. València: Joan Jofré, per a Gabriel Pellicer, 1505. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Ab tot que tant, ab tan autèntics actes, escrit 1496.
copid 1712 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.9. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1159 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3608 CF. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1816 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (19). València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502. Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem.
Source of Data for Persons bioid 2699 Vicent Salvà i Pérez, llibreter
Record Status Created 1991-11-03
Updated 2013-03-14