Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1998
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number S.N.V.X.20 | Antic E 69 | D
Printed Jaume de Vingles, 1536-01-26 (Brocà, Taula XV, p. 33)

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 20 s/n
Collation a-b6 c8
Size pàgina 285/287 × 205 mm (f. a ij)
Font gòtica
Pictorial elements Rúbriques Títol imprès en color Orles Les peces de les orles verticals són com les de l’imprés anterior (i també com les del primer imprés del volum); la de la part superior, més estreta, té dues símies i la de la inferior un home en una punta i un au en l’altre (aquesta darrera peça és igual a la que apareix a la part inf. esquerra de la portada de la primera obra d’aquest volum)
Other features Signatures: [aj portada, sense signatura] aij-aiij [aiiij, av, avj]; b, bij, biij [biiij, bv, bvj], c, cij, ciij, ciiij, cv, [cvj, cvij,cviij]
Condition Exemplar complet, en molt bon estat, la major part dels impresos d’aquest volum tenen el paper molt net, no perquè s’hagi rentat (conserven anotacions), sinó perquè està més ben conservat que altres.
Binding En pergamí flexible sobre paper, antiga. Els tres nervis no sobresurten al llom, però les tires surten del llom i es separen en forma de cunya, per tornar a entrar dins de la coberta. Té restes de dues tires que servien per tancar-lo, del mateix material que les que surten dels nervis i les cobertes fan una petita solapa per protegir el tall vertical i també es doblega una mica al marge superior i a l’inferior. En bon estat de conservació, malgrat la brutícia que s’hi ha acumulat. Al peu del llom té una etiqueta verda de pell on entre dues sanefes i en daurats es troba la signatura actual: S. N. | V. X. | 20.
Previous owners (oldest first) Joan Duarte (Doctor), jurista 1569 - 1573 ? (exlibris al marge superior de la coberta anterior: "Son des Sor doctor | […]an Duarte")
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note Sisena obra del volum.

Al marge superior extern hom anotà l’any, com a la disposició anterior “Any Mdx” a tinta, amb lletra del s. XVI, no sempre visible. Paràgrafs assenyalats als marges a tinta (p. e. f. aiij, bij).

El catàleg online de la biblioteca no dóna cap informació específica sobre el volum. No hi ha cap catàleg dels impresos on es pugui trobar informació (bibliotecaris de sala 2016/18/07).

La signatura antiga "E 69 | D" a tinta, està ratllada al f. IIIv de guardes preliminars, sota la signatura actual.

Volum sense títol. Les disposicions estan separades per folis de paper on una mà del XVI afegí un títol general per a cadascuna (p. e. “Pragmatiques”). Aplega impresos incunables, postincunables i del s. XVI en general, el darrer dels quals és de 1553.

Al f. IXv de guardes finals, a tinta, hom va escriure la lletra “d” (uncial), no sembla una prova de ploma.

Va pertànyer al Dr. [Joan ?] Duarte. Exlibris: "Son des Sor doctor | […]an Duarte". Les formes lingüístiques indiquen una procedència mallorquina. Llegit amb làmpada de llum negra, a la part que no podem veure (raspada pel desgast del suport) és possible que posés “Joan”.
Soriano (2016) ha trobat que la biblioteca conserva la correspondència d’un Giovanni Duarte / Johannis Duarte protonotari, que podria ser la mateixa persona (correspondència datada entre 1569-1573).

Al final dels nou textos registrats a BITECA es troben altres constitucions i capítols de Cort del rei Carles i del seu fill Felip que arriben fins al 1573:

10) Corts del rei Carles a Barcelona, 1520. Barcelona 01-04-1520 per Carles Amorós per a Llatzer Milà
11) Carles, 1528, 2 ff.
12) Carles Tercera Cort, Montsó de 1534, Barcelona 10-09-1534 per Carles Amorós per a Llatzer Milà. Segueix un foli en blanc.
13) Carles. Quarta cort, Montsó, 1537. Barcelona 23-06-1553. Jaume Cortey.
14) Carles, Pragmàtica sanció. Toledo, 1539. 2 ff.
15) Carles Cinquena cort. Montsó 1542. Barcelona, 25-02-1543. Carles Amorós. 26 ff. + 1 f. en blanc.
16) Carles, Montsó 1547. Barcelona, 13-04-1548. Pere de Mompezat per a Jaume Cortey.
4 + 42 ff.
17) Felip, príncep de Girona. Montsó 1553. 28-03-1553, Jaume Cortey. 1+16 ff.

Record Status Created 2003-03-24
Updated 2018-02-16