Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1996
Authors Desconegut
Titles Crònica dels fets d'Ultramar
Cronicó dels fets d'Ultramar
Date / Place compilat 1238 c.
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts cnum 1146 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Catalunya (BNC), 152, 1301 - 1400
References (most recent first) Tractat en: Domínguez (1997), “Repertorio de materiales hispanomedievales para el estudio de las Cruzadas. I. El Manuscrito 152 de la Biblioteca de Catalunya”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Note segons Domínguez es tracta d'una obra sobre les Creuades, que seria la coneguda com Cronicó dels fets d'Ultramar de la qual aprofiten materials d'altres textos de caire cronístic
Subject Orient
HISTÒRIA
Record Status Created 1990-10-10
Updated 2012-01-28