Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1996
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales ( Fons Serrano Morales:), A-3/338 (1) CF | Antic S. 4648
Imprint València: Joan d' Arcos a la portada para València: Estudi general a la portada, 1561
Location in witness ff. [1]-130v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ [1]] LIBRE DELES DONES, MES VERAMENT dit de consells profitosos y saludables, axi per al regiment y orde de la vida humana, com pera aumentar la deuocio de la inmaculada Concepcio de la sacratissima verge Maria, fet per lo magnifich mestre Iaume Roig. Ara nouament corregit y esmenat de moltes faltes, y de nou affegit la disputa, o proces de viudes y donzelles: Fet per los Magnifichs mossen Iaume Siurana generos, y mestre Lloys Ioan Valenti, doctor en Medicina, ab vna sentencia del honorable y discret Andreu Marti Pineda Notari. EN VALENCIA. Per Ioan de Arcos, a les espatles del studi general. 1561
tit.: [ [2]] Onofre Almudeuer AL LECTOR.
intr.: Si molt te conforten, ab dolça fragancia … si vols ben entendre sos fraus y reboltes
tit.: [ [2]v] Prolech, AL MOLT ESPECTABLE y en totes obres noble y virtuosissim senyor don Hieronym de Cabanyelles, en actes extrenus e ingeniosos conceptes triumphant, y justissim portant veus de general gouernador en la ciutat e regne de Valencia
prol.: L5A major y millor polici ay mes ingeniosa industria de los fecundes Oradors y laureats poetes acostumen y deuen vsar … [ [4]] … y guarde, humilment besant li ma, a la present donam fi y conclusio
tit.: [ [4]v] ALS PERITISSIMS LECTORS
pream.: C2Riat enla patria, ques diu Limosina … [ [5]v] … que passe lestrepit, los monts de Thessalia
tit.: [ [6]] CONSVLTA
pream.: Magnifich mossen Ioan … [ [6]v] … ço diu lo tema
rubr.: [ 7] Comenca lo llibre de LES DONES, ORDENAT per lo Mag. mestre Iaume Roig, doctor famos de la serenissima senyora Reyna dona Maria, es exemplar, e de consells per ell donats a son nebot en Balthasar Bou, senyor de Callosa qui molt amaua. THEMA. Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. PREFACI. PRIMERA PART. DEL PREFACI
text: [ 7ra] D3EU creador | vnich senyor | omnipotent … [ 130vb] … vixcam deça | saluats della | direu Amen
colofó: [ 130v] Fi del quart y vltim libre
Condition incomplet
Poetic Stanza 15757 vv.
References (Most recent first) Roig et al. (1990), Spill I:63-71
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori 1:lvii-lix
Note manquen els vv. 436, 985-990, 1059-1062, 1217, 2137-2138, 2375, 2377-2378, 2380, 5425-5437, 5442-5610, 5841-5970, 6117-6129, 7397-7406, 8935-8948, 9381-9382, 10647-10648, 10680-10785, 11211-11216, 11340-11343, 11463-11472, 11775-11776, 13841-13846, 13973-13974, 14095-14098, 14644-14664, 14853-14854, 14859-14864, 15072-15107, 15829-15830, 15865-15878, 15970-15980 de l'edició de Miquel i Planas. En relació als altres testimonis textuals, en aquest imprès se suprimeixen alguns fragments que, segons Miquel i Planas, “arriben a representar uns 450 versos; mutilacions positivament deliberades per quant afecten a conceptes susceptibles d'ésser titllats d'irreverents o massa atrevits de llenguatge” (pp. lviii-lix). Almiñana Vallés (p. 70) dóna més detalls sobre omissions i adicions de versos en aquesta edició
Record Status Created 1992-01-23
Updated 2012-01-28