Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1993
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/2013 | Antic 2013 | Antic K.159
Title of volume VILA | GENEA | CONDE | BARCE ( al teixell)
GENEOLOGIAS DELS COMPTES DE BARCELOna y Reys de Arago abans y apres de la Vnio ( al f. 1)
Copied Diego de Monfar y Sors, 1632

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 111 (= 6 + 1-103 + 2)
Collation 18 A-D8 E9 F8 G-H6 I-K7 L-N8; reclams a cada pàgina
Page Layout 21 línies (f. 4)
Size pàgina 223 × 161 mm (f. 4)
caixa 155 × 96 mm
Hand itàlica
Watermark ocell dins d'un cercle amb les lletres “AN” (als folis de guardes final i inicial, plegat in folio;)
corona sobre una mena de cercle obert per dalt i rematat amb uns bucles que conté les lletres “TP” (al f. 4;) (s'acosta lleugerament al tipus Piccard I II 172, Alemània: 1525-66)
Pictorial elements Il·luminació portada amb l'escut de Catalunya en groc i vermell
Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell
State justificació a punta seca, que només assenyala els marges externs; primera línia escrita i es veuen restes de perforacions rodones, quatre als angles i d'altres dues a les línies verticals, entre el peu de la caixa i el marge inferior del foli
Condition en bon estat; només els quaderns A, B i D duen la signatura alfabètica que els correspon i els quaderns E, I i K sembla que són incomplets
Binding tafilet vermell sobre cartó amb daurats, llom amb quatre nervis i les lletres del teixell daurades; la decoració és geomètrica i vegetal; talls jaspiats en verd i vermell
Previous owners (oldest first) Rafael de Vilosa (Floruit 1570 [?] - 1670 [?]) (signa a la portada “D. Raphaelis Vilosa”)
Madrid: Biblioteca Real 6-3
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 1992 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1609. Jaume Ramon Vila, 1600. Desconegut, Crònica legendària, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 2013 de la BNM. Genealogia dels Comptes de Barcelona i reis d'Aragó (1998)
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:418-9
Tractat a: Arco y Garay (1942), Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón 107 , n. 215
Tractat a: Bohigas (1941), “Notas sobre algunas crónicas catalanas contenidas en manuscritos de la Biblioteca Nacional”, Revista de Bibliografía Nacional 65-89
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 36
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 149-52
Note és còpia del Ms. BNM 1609. Als ff. 3-21 es transcriu: “Genealogia Comitum barcinone ab antiquissimis libris monasterij Riuipulli abstracta per ad modum Reuerendo Dominum Iacobum Vila Presbiterum, mense Maio anno Millesimo Sexcentesimo” i als ff. 21v-81v: “Genealogia Comitum Barcinone Vrgelli et aliorum Comitatuum ab archiuo Monasterij Riuipulli a quodam uetustissimo libro pergameneo Scripto abstracta: ame Didaco Monfar et Sors ciue honorabile Barchinone transcriptaque a quodam translato abstracto per ad modum Reuerendum Iacobum raymundum Vila a dicto archiuo anno MDC est ut sequitur”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3932
Location in volume ff. 82-103v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1497
Jaume Domènec. Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona ([?])
Desconegut. Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona ([?])
Language català
Date traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1106
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona ([?])
Language català
Date traduït 1369 a quo
escrit 1336 a quo - 1359 a quo
Title(s) in witness GENEOLOGIAS DELS COMPTES DE BARCELOna y Reys de Arago abans y apres de la Vnio Tretas en lo any .Mil siscents dels libres del archiu de Ripoll per lo Illustre Senyor Iaume Ramon Vila y en lo any 1632. copiadas per mi Diego Monfar y Sors, f. 1
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 82] Geneologia dels comptes de Barcelona é dels Rejs de Arago y de nauarra feelment treta de altre libre antic del Archiu de Ripoll per lo dit Senyor Jaume Ramon Vila preuere en lo mes de maço 1600 y per mi diego Monfar y sors ciutada copiada lo any MDCXXXIJ
text: E2n lo temps que los moros tenian lo principat de catalunya … [ 103v] … e mori en lo lloc de Foxa en Ampurda a 19 dies de may any 1396 e fo soterrat en la Seu de barcelona e pus tresladat en lo monestir de poblet
colofó: Die Sancti Gregorij 1632 transcribere compleui ego Didacus Monfar et Sors hunc librum
References (most recent first) Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 196 , n. Ms. I
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 579 , n. Ms. B
Record Status Created 1991-06-04
Updated 2015-07-02