Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1991
Name Bartolomé Llorente, clergue secular
Sex H
Milestones Naixement 1540
Lloc vinculat Roma 1583 - 1587
Mort 1614
Affiliation clergue secular
fe catòlica romana
Owner of manid 1031 MS: Saragossa: Capitular, 25/62. 1301 - 1350 [?]. Sulaiman ibn Harith al-Quti, Llibre de la figura de l'ull (tr. Joan Jacme), traduït 1378 [?] - 1379 ca.
manid 1035 MS: Saragossa: Capitular, 3180. 1366 - 1400. Ibn Wafid, Llibre de les medicines particulars (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350.
manid 1627 MS: Saragossa: Capitular, 16/55. València:, 1336 a quo - 1400 [?]. Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01.
Note Erudit humanista, historiògrafo, arqueòleg aragonès, doctor en teologia, canonge de Saragossa
Record Status Created 1992-05-27
Updated 2007-07-02