Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1990
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 186 | Antic Suppl. fr., 2626; R. B. 2166
Title of volume RESUMEN | HISTORIAL | EÔ COMPILACIO ABREVIA | DA DE LES HISTORIES | QUASI DE TOTA EUROPA, E | DE ALGUNES DE ASSIA, | E DE AFRICA | FINS AL REYNE | DE EL REY | EN PERE | el Quart de Aragô: que de manament de dit | Señyor Rey escriguè lo Reverent Pare | Frare JAUME DOMENEC | Mestre en Theologia, Inquisidor de Mallorca Ord. Pred. ( f. 1)
Copied 1742-05-17 (colofó)
1701 - 1800 (Massó, Historiografia)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 352 (= I + 1-350 + 1) (foliació moderna a ploma en xifres aràbigues; llibre capitulat)
Collation [1]2 [2]-[3]10 [4]-[5]8 [6]-[7]10 [8]8 [9]-[20]10 [21]12 [22]-[36]10 [37]3/; reclams horitzontals al marge inferior interior, gariebé arrenglerats amb la caixa
Page Layout 28 línies (f. 3)
Size pàgina 312 × 217 mm (f. 3)
caixa 273 × 142 mm
Hand dues mans del segle XVIII: la primera copia els folis 1-252 i la segona els folis 252-350
Watermark escut amb àliga bicèfala envoltant-lo, corona i lletres “MC | C” inscrites (cos del volum,) (no documentat a Briquet;)
cercles tres cercles amb creu, amb croissant i lletra "I" inscrita al superior i lletres "MB" al central i "R" (f. 2, foli que sembla de factura diferent que la resta del volum,) (no documentats a Briquet)
Pictorial elements TÍtols el títol del segon foli és en vermell i negre i al f. 2 les paraules destacades (generalment noms de personatges històrics) van en tinta vermella, a partir del f. 3 es destaquen amb lletra de cos més gran o amb major intensitat de tinta
Other features Justificació: pauta tabeliònica
Perforacions: sense senyals de perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Condition els ff. 190, 351 i les guardes són en blanc. El primer quadern es troba molt mancat, queda, pel que sembla, el primer i el darrer foli
Binding antiga, en pergamí despresa; forats d'haver dut cordes per lligar el manuscrit
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Coll i Alentorn (1971-72), “Les cròniques universals catalanes”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 45
Tractat a: Massó Torrents (1912), Exposició d'un pla de publicació de les Cròniques catalanes 7
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 574
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 41 , n. 122
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 4:141
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:223
Note a l'interior de la coberta anterior anotació amb referència a l'inventari de 1838 (R. B. 2166); al foli de guarda preliminar anotació de la biblioteca sobre el volum, amb la data de l'inventari 3-3-1876. Sense anotacions marginals
Subject Manuscrit datat
Internet http://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005021.html vist 2014-04-20
http://www.biteca.net/filigrana/109escuts/007010.html vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1731
Location in volume ff. 1-350v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2220
Jaume Domènec. Història del món antic (II)
Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina. Història del món antic (II)
Language català
Date compilat 1362 - 1384-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] RESUMEN | HISTORIAL | EÔ COMPILACIO ABREVIA | DA DE LES HISTORIES | QUASI DE TOTA EUROPA, E | DE ALGUNES DE ASSIA, | E DE AFRICA | FINS AL REYNE | DE EL REY | EN PERE | el Quart de Aragô: que de manament de dit | Señyor Rey escriguè lo Reverent Pare | Frare JAUME DOMENEC | Mestre en Theologia, Inquisidor de Mallorca Ord. Pred.
tit.: [ 2] Justino. Persida
text: E3n lany III MDXXXVII delits los dos frares axi com es dit, è delint tota la sanch real, fon gran gloria com lo començament del regne fon recobrat … [ 350v] … E aci feneix la fi de la segona part dela nostra obra; E daci avant notarem nostres anys, ê Comptarem dela Incarnació de Jesu Christ, comptant quascun any per si; Car damunt havem posat lo Compte dels anys per Deenes, ô per mes ô menys axi com se esdevench, mas de huy mes lo posarem per sengles anys. DEO GRACIAS
colofó: Fon concluit este llibre del P. M. fr. Jaume Domenech Jnquisidor del Regne de Mallorca, com ell mateix diu en lo Prole [sic] de este llibre, dia 17 del mes de Maig del any 1742
Condition incomplet Record Status Created 1991-06-04
Updated 2014-04-20