Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1987
Authors Johannes Gallensis
Titles Communiloquium
Suma de col·lacions o de justaments
Date / Place escrit 1265 - 1270
traduït 1290 - 1310
traduït València [?] 1387 ad quem
traduït 1375 - 1400 (TCM)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 74.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 74.2.1
Editat a: Ramon i Ferrer (1997), “Edició crítica i estudi de la “Summa de Col·lacions” de Joan de Gal·les [tesi doctoral]”,
Tractat en: Ramon i Ferrer (1993), “La tradició textual de la traducció catalana del Communiloquium de Joan de Gal·les”, Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura
Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 705
Tractat en: Wittlin (1971), “La Suma de Colacions de Juan de Gales en Cataluña”, Estudios Franciscanos
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 1967
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 660 (BITECA manid 2080)
Copied 1391 [?] - 1425 [?] (Dualde Serrano)
Location in witness ff. 1ra-ccxxxvb
Title(s) Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra prel.] A4quest libre es appellat Suma de collacions o de ajustaments lo qual ha vij parts. E a maior declaracio deles coses contengudes en lo dit libre son Notats los Capitols deles ditset [sic] parts e son segons ques seguex
índex: L5a primera part ha x. Distincions … [ 6rb prel.] … Capitol vj de diuerses estaments dels morts e quels aprofiten los bons que fan los ujus, e aquells no .ccxxx
rubr.: [ jra] A4quest prolech es daquest libre qui es appellat Suma de collacions lo qual ha set parts ut sequitur
prol.: C5Om lo doctor o preycador del euangeli asauis e a pechs sia deutor … [ iiiva] … e deles partides de aquelles ha certs capitols en aquest libre lo qual es departit primerament en vij partides
intr.: L4a primera part es dela comunitat … [ iiivb] … L3a vije. part es dela mort com se deu tot hom apparellar amorir e de aquelles coses quis pertanyen aella
rubr.: Que la comunitat qui ha nom res publica es axi com a hun cors e quals son les sues partides
text: L4a comunitat qui es dita res publiqua es axi com hun cors … [ iiijra] … dela primera cosa co es saber dela comunitat se declara
rubr.: Primer capitol que es comunitat o res publiqua
text: C3Omunitat o res publiqua es be e profit del poble … [ cxxxvb] … E de aqui prendran occasio de parlament ab los diuerses staments dels homens profitosament aquelles coses que son dites grosserament corregesquen caritatiuament E aço que per
ID no. of Witness 2 cnum 1466
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 265 (BITECA manid 1909)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-349v
Title(s) Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
Suma de collascions o de ajustaments
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] A3quest libre es appellat suma de collascions o de ajustaments lo qual ha .vii. parts principals per declaracio dels quals … son notats los capitols quis seguexen en cascuna deles dites parts
índex: L3a primera part ha .x. disticcions e la primera disticcio es dell be comu e … [ 9] … fan als altres so es quals e quals no encor .cccxxxviii
text: [ 12] C5om lo doctor o preycador dell euangelli a sauis e a lechs sia deutor menant lo seluador … [ 349v] … tostemps ha bat en sancta escrictore. Amen. Ffinito libro sit laus et gloria xesuchristo amen. Deo gratias
References Wittlin (1971), “La Suma de Colacions de Juan de Gales en Cataluña”, Estudios Franciscanos 199-203 , n. (ed. un fragment)
ID no. of Witness 3 cnum 1467
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008 (BITECA manid 1910)
Copied València: para Antoni Tallander (colofó), 1438-03-08
Location in witness ff. ira-cccliivb
Title(s) Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Aquest libre es apellat suma de collacions o de justaments lo qual ha .vij. parts e a major declaracio de les coses contengudes en lo dit libre son notats los capitols de cascuna de les dites .vij. parts
índex: L3a primera part a .x. distinccions … [ viiijra] … Capitol .vj. de diuerses testaments dels morts e a quals profites los bens quels fan los uius e a aquals no
tit.: [ xiira] Aquest es lo prolech en lo libre qui es apelat suma de collacions
prol.: C4om lo doctor o preycador dell euangeli … [ xviva] … es departit primerament en .vij. parts
tit.: La primera part
text: L4a primera part es … [ cccliiva] … ab la qual consegira la benahuranza eternal hon deu fill de la verge tots temps sera loat. In secula seculorum amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria xristo. Aquest libre es acabat deu sie beneyt e loat
colofó: [ cccliivb] lo qual feu scriurer mossen borra en la ciutat de Valencia demorant ab lo senyor rey de nauarra e fo acabat lo dit libre a viii de mars del ayn m.cccc.xxxviij
ID no. of Witness 4 cnum 1465
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 92 (BITECA manid 1908)
Copied 1441 - 1460 (Wittlin)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 1ra-357v
Title(s) Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
Suma de Ajustaments o Collacions, f. 1 (al mare, en lletra moderna)
Aquest libre est appellat suma de collacions o de aiustaments, rúbrica de la taula, f. 1
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] Taula e rubrica del present libre || A3quest libre est appellat suma de collacions o de aiustaments … les dites set parts distinctament e particular axi com se seguix
índex: L3la primera part ha x distinctions e la primera distinctio es de be comu … [ 8ra] … Capitol vj de diuerses estaments dels morts e aquals profiten los bens quels fan los vius e aquals no
rubr.: [ 9ra] Aquest es lo prolech o prohemj del present libre apellat e nomenat summa de collacions
prol.: C5Om lo doctor o preycador del euangeli e sauis e a pechs sia deutor … [ 12rb] … L2a setena part de la mort e com se deu tot hom appensar de morir e de totes aquelles coses que pertanyen a la mort
tit.: [ 13r] Primera distinctio dela cosa publica o comunjtat e dela informacio deles persones E quales son les sues partides
text: L2a comunitat que es dita res publica es axi coma vn cors … [ 357vb] … la benuyrança eternal on deus fill de la verge per totstemps sera lohat jn secula seculorum amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria chisto amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-05