Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1986
Authors Johannes Gallensis
Titles Breviloquium de virtutibus antiquorum principum ac philosophorum
Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs
Incipit & Explicits rubr.: Primera part. De justícia
text: Tu, rey cristià, que seus en aquexa cadira reyal … E hon vols habitar? Sàpies que Yo són vide tua per tostemps. Amén
epíleg: Nota. Lo rey justicier és guarda de la ley, … arbre divinal sots la ombre del qual se reposen los cansats, flachs e aflegits e treballats
Date / Place escrit 1265 - 1275
traduït 1404 d. - 1458 ad quem (carta del rei Martí)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 74.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 74.1.1
Tractat en: Olivar (1988), “Sobre un manuscrit poc conegut de la versió catalana antiga Del breviloquium de virtutibus de Joan de Gal·les”, Studia in honorem prof. M. de Riquer
Editat a: Gal·les et al. (1930), Breviloqui
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 12 , n. 12
Note Martí l'Humà escriu a Joan Maçot que fes “trasladar” el Breviarium en 1404. N'hi havia un exemplar a la biblioteca de la reina Maria, titulat De les virtuts dels princeps antichs, que començava “O tu Rey Christia que seus en aqueixa cadira rreyal…”, després una rúbrica “Comença lo breujloqui…” i el text “Com misericordia e uerjtat conseruen lo Rey” i acabava “apres que yo son vida tua. Amen”. També hi havia exemplars a les biblioteques de Bernat Ponçem (mercader de Barcelona, 1487), Antoni Folgués (de Barcelona, 1490), Coloma Ferrer (vídua d'un cardador de llana de Barcelona, 1492), Miquel Benet (Barcelona, 1520) i Jeroni Luques (Barcelona) entre d'altres
Subject FILOSOFIA MORAL
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-05