Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1986
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/999 | Antic M-193
Title of volume M-193 | Ordenaciones del Rey Don Pedro ( al llom)
Ordinacions fetes per lo Senor en Pere: Rey de Arago Sobre lo Regiment de Tots los officials de la Sua Cort ( a la coberta)
Copied 1501 - 1600

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 110 (= 2 + 108)
ff.: 110 (= A-Aj + i-lxxxxvi + lxxxxvi-cvii) (fol. antiga)
Collation A2 b-g10 h12 i14 k10 l12
Page Layout 2 columnes (ff. A-Aiva)
35 línies (f. ii)
34 línies (f. Aira)
Size pàgina 310 × 217 mm (f. ij)
caixa 230 × 150 mm
caixa 245 × 155 mm (f. Ai)
columna 245 × 60 mm (f. Aira)
Hand itàlica diverses mans, una acurada (la major part del volum)
itàlica una altra més desacurada (des del f. xxxiiii (del quadern “e”) fins al f. lxxiii (final del quadern “h”))
Watermark mà amb flor de sis pètals
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració, les rúbriques estan transcrites amb la mateixa tinta que el text
Other features Justificació: a punta seca, no sempre es respecta -de fet, la mà desacurada no respecta el marge dret de la justificació
Perforacions: no es veuen senyals de perforacions
Signatures: amb signatures de quadern alfanumèriques
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: volum sense reclams
Condition foliació en xifres romanes contemporània de la còpia -potser de la mateixa mà del copista acurat-, guillotinada en alguns folis; el darrer foli conservat del quadern “k” -f. lxxxxvj- que havia quedat en blanc, ha estat ratllat per anular-lo i del foli següent, el darrer del quadern, només en resta el taló (ha estat tallat perquè havia quedat en blanc per error); la tinta traspassa en alguns folis, dificultant la lectura, però sense arribar a trencar el paper; alguns folis són més estrets i d'altres estan menjats pels marges (ff. xxv-xxxi), afectant a la lectura; d'altres estan bruts per la humitat; el darrer foli del quadern “l” es troba enganxat a la coberta posterior
Binding antiga, en pergamí flexible, amb restes de les tires de badana que servien per lligar-lo, un xic trencada
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem (un segell amb les seves inicials al f. A)
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
Associated persons Altres autentificat per Jerónimo Liçana, notari
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa et al. (1949-79), Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro 37:348 , n. 59675

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2455
Location in volume ff. Ara-Ajva + i-lxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Title(s) in witness Ordinacions fetes per lo señor en Pere, Rey de Aragó, sobre lo Regiment de tols [sic] los officials de la Sua Cort
Incipits & explicits in MS tit.: [ Ara] Ordinacions fetes per lo Señor Rey en .p. terç dearagon sobrelo Regiment de tots les [sic] officials dela Sua Cort R.
índex: Dels maiordomens ij … [ Ava] … Dela manera com les reynes sefaran consegrar los Reys de aragon les coroneran
rubr.: [ j] Ordinacions fetes perlo senyor [corregit en “serenissim”] en Pere Rey de arago sobre lo regiment de tots los offiçials dela sua cort [una nota afegeix: “el rey d. Po el .4. dicho del puñallet [sic]”]
intitulatio: Nos enpere per la graçia de deu Rey darago … de Cerdanya
intr.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ ij] … que ales dites nostres ordinaçions no seran contraries. volen esser observades. Dat. en barchinona xv.o kalendas nouembris Anno domini Millessimo ccc.o quadragessimo quarto
tit.: Dels maiors domens
text: Utilitat e ornament de nostra cort Reyal conçernents hauem cogitat molt esser necessari … [ lxxxvijv] … sia tengut dependre traslat dela present nostra declaracio ensems ab lo Capitol dela nostra ordinacio qui fara perloffici que tendra per nos
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3930
Location in volume ff. lxxxviij-lxxxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviij] Coronacion. Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e Señor en Pere terc Rey darago dela manera Con los Reys darago se faran Consegrar e ells meteys Se coronaran
intitulatio: Nos enpere per la gracia de deu Rey de arago … e de Cerdenya
text: Considerat es de dignitat Reyal pertany … [ lxxxxviiij] … E de portar lo tallador dela sua vianda E de ventall en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3931
Location in volume ff. lxxxxviiij-cvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxviiij] Ordenatio feta per lo molt alt e molt excelent princep e Sor Lo Señor empere Tercer Rey de Arago dela manera com les reynes darago Se faran consegrar E los Reys de arago les coronaran. y primerament dela reyna
text: Scrit es en la Sancta scriptura … [ cvv] … devant la reyna ede portar lo tallador della sua vianda E de ventall en qual temps vulla que sia
Note Segueix una nota d'autentificació notarial
Record Status Created 1991-06-01
Updated 2016-01-24