Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1984
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/B/66 | Antic 1484 i Vitr. Sala | Mss. | Antic IV A 2
Title of volume CRONICA | DEL REY | EN JACME ( en lletres daurades al teixell)
VALENCIA | LANY | 1557 ( en lletres daurades, al peu del llom)
Imprint València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro para Jurats de la ciutat de València, 1557

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 153 (= 16 + 1 + i-cxxxv + 1)
Collation A-B8 11 A-E8 F2 G6 H-R8 S4/3 1
Page Layout 40 línies (f. v)
Size pàgina 282 × 194 mm (f. v)
caixa 224 × 130 mm
Font humanística
Watermark pelegrí romeu dins d'un cercle, al peu les lletres “h p” (dos quaderns inicials i al foli previ al text,) (semblant al tipus Briquet 7603, Marsella: 1561;)
mà amb flor de cinc pètals (cos del volum;)
pelegrí dins d'un cercle (cos del volum)
Pictorial elements Xilografies al f. b viiiv hi ha un retrat del rei; al frontispici (f. a i), al peu del títol, l'escut imperial amb l'àliga bicèfala i el toisó, d'or i al verso l'escut de València. Al f. a ii, a la dedicatòria, trobem una inicial gravada historiada de set unitats de pauta, altres caplletres són de quatre a l'íncipit de la taula (f. a iii), de nou a l'íncipit de la taula de mots difícils (f. b vi), de deu al f. ii (incipit de l'obra), de cinc al f. i al, començament del pròleg, mentre que la resta en tenen entre tres i set unitats de pauta; al final del volum, al verso del foli final, gravat de l'impressor: un vell amb un llib
Condition el volum s'inicia amb dos quaternions sense foliar (A-B), amb signatures alfanumèriques als quals hi segueix un foli sense signatura, que no pertany a cap quadern, però que és del mateix tipus de paper que els que el precedeixen, paper diferent del què es feu servir per al cos del volum; al final del volum trobem un altre foli sense numerar, amb el colofó, de paper més gruixut que l'anterior. La foliació, en xifres romanes, s'inicia amb el text, i els dos quaderns preliminars van sense foliar. Volum ben conservat, malgrat que els primers fulls i el final, amb el colofó, són una mica bruts i hi ha taques d'humitat als marges de bona part dels folis
Binding neoclàssica, molt elegant, en pergamí tintat imitant el marbre amb els talls daurats, en perfecte estat
Previous owners (oldest first) Madrid: Real Biblioteca (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la primera guarda moderna)
Associated persons Relligador relligadura feta per Vicente Beneito, relligador
Associated MSS, editions, and specific copies of editions copid 1660 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. OC-8 (segona obra). València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1297 MS: Madrid: Palacio, II-475. 1491 - 1510. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Tractat a: Jaume I et al. (1994), Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme [edició facsímil]
Tractat a: Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 115 , n. testimoni V
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 63
Tractat a: Jaume I et al. (1978), Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme [edició facsímil]
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 516-7
Catalogat a: Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 145 , n. 340
Tractat a: Jaume I et al. (1873-1904), Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler. Dictada per aquell en sa llengua natural. De nou feyta estampar per Marian Aguiló y Fuster
Note es tracta de la primera edició completa del Llibre dels fets. Alguns exemplars porten l'escut d'Aragó i d'altres l'escut imperial. Inclou una relació de termes rars o obscurs, als quaderns preliminars, després de la taula. Edició feta, segons Soldevila, sobre el Ms. D (Madrid: Palacio II-475). Segons el Catalogue des livres rares hi havia un exemplar amb les armes de Lord Stuart de Rothesay, que no hem pogut identificar encara entre ens coneguts

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1719
Location in volume ff. Ai-Bviiv + i-cxxxvv + 1
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1605
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre dels feits del rei en Jacme
Language català
Date escrit 1244 - 1274
Title(s) in witness Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme
Incipits & explicits in MS rubr.: [ Ai] CHRONICA, o commentari del gloriosissim, E INVICTISSIM REY EN IACME per la gracia de Deus Rey de Arago, de Mallorques, e de Valencia Compte de Barcelona, e de Vrgell, e de Muntpesller: feyta e scrita per aquell en sa llengua natural, e treyta del Archiu del molt Magnifich Rational de la insigne ciutat de Valencia hon staua custodida [sic] Has affixit la interpretacio y exposicio de les dictions obscures. En Valencia EN CASA DE LA BIUDA DE IOAN MEY FLANDRO 1557
dedic.: [ Aij] MOLT ALT E molt poderos senyor. G7ran merce y fauor ha rebut aquesta ciutat … De Valencia a .vij. de Maig. Any. M.D.L.vij. D.V.A. Molt affectats subdits qui les sues Reals mans besen. Los Iurats de Valencia
tit.: [ Aiij] TAVLA DELA CHRONICA DEL INVICTISSIM REY EN Iacme de alta recordacio
índex: C4APITOL .j. com en G. de Muntpeller pres per muller la filla de don Manuel Emperador de Constantinoble … [ Bvv] … e mori en aquella en lo any M.cc.lxxvj. FIN DE LA TAVLA
tit.: [ Bvi] TAVLA DE LES PARAVLES DIFICILS QVES TROBEN en la chronica del Inuictissim Rey en Iacme, axi Llemosines com Arabiques, com Franceses, e declaracio de aquelles
índex: E8N LO prohemi prop de la fi a hon diu mensonja, vol dir mentira, es paraula, o dictio francesa … [ B viiv] … En lo passatje de vltra mar. Cap. 23. a hon diu la comptessa de Nines: ha de dir de Nimes
tit.: [ i] AQVEST ES lo començament del prolech … e de les gracies que nostre senyor li feu en la sua vida. Incipit Prologus
prol.: R5Ecompta mon senyor sent Iacme, que fe sens obres morta es … [ iv] … de mentre sa fe en aquest senyor qui es tan poderos
tit.: [ ij] Comença la inclyta obra del GLORIOS REY EN IACME. CAPITOL I
text: V10ERA cosa es e certa, que nostre aui lo Rey don Alfonso feu parlar matrimoni … [ cxxvv] … passa daquest segle, cuius anima per misericordiam Dei sine fine requiescat in pace. Amen
nota: Finito libro, sit laus, gloria, Christo. Vixque lo Rey en Iacme. apres que hach presa Valencia xxxvij. anys
colofó: [ [cxxxvi]] Fonch stampada la present Chronica del Rey en Iacme de gloriosa memoria, de prouisso dels molt Magnifichs senyors Iurats de la insigne e coronada ciutat de Valencia, en casa de la viuda de Ioan Mey Flandro en lany 1557
Note al foli sense numerar que separa els dos quaderns inicials de la part foliada, trobem la dedicatòria al príncep Carles, hereu de la Corona: “AD SERENISsimum Aragonum INFANTEM CAROlum pottentissimus Regis Philippi filium”, seguida per dos poemes en llatí en lloan‡a seva
Number of additional copies of edition 20
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1768
City and Library Aix-en-Provence Bibliothèque Municipale Méjanes
Collection: Call number Rés. Q. 28
Title(s) in copy CHRONI | DEL REY | EN JACM ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 16 prel. + [i]-cxxxv + 1 + II
Size pàgina 288 × 188 mm (f. 3)
Font humanística
Condition en bon estat de conservació
Binding antiga en pell, amb talls vermells
Previous owners (oldest first) Antoni de Belpuig (al f. 1 prel. a ploma: “es de don Antonio de belpuig”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note el darrer foli imprès inclou breus notes a ploma: “deun gran mal. tos tens ne Resta señal”, “Estas non senper Erid conponiti […]”, “Quesumus”

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1461
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 8-VII-12
Title(s) in copy Cronica | del | Rey en Jacme ( al teixell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 1 + 3 + ii-cxxxv + 5 + IV (els 5 folis posteriors són del s. XIX i les guardes anteriors i posteriors modernes)
Collation A1 + 1 B1 A2-8 B8 C1-6,8 D1-6,8 E8 F1-2 G6 H-R8 S1-7
Size pàgina 292 × 200 mm (B8)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition còpia incompleta, manquen els dos quaderns inicials “A-B”, però després d'A1 (del segon quadern signat “A”) s'inclou un foli en blanc, antic, amb filigrana de mà amb flor de cinc pètals; manquen també els ff. C7, D7, F4-F8 i S8 (amb el colofó). El f. B8 (únic que es conserva del primer quadern signat “B”) està relligat a l'inrevés. Exemplar amb taques de brutícia i d'humitat i marges deteriorats. Errades a les signatures: G5 (per H5). No presenta errades a la foliació (40 correcte, no presenta l'error de BdC 11-VII-37 COPID 1439)
Binding moderna, pergamí sobre cartó, amb el teixell de pell vermella amb daurats
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 115
Note als cinc folis finals es troba una còpia del s. XIX del ms. de la Crònica que ara es troba a la BUB (ms. 1 abans Poblet) que comença al f. xxxv
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/32077 reproducció digital vist 2017-05-24
http://cataleg.bnc.cat/record=b1830650~S13*cat catàleg vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1439
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VII-37
Title(s) in copy CHRONI | CA | DEL REY | EN | Iacme ( a ploma al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 150 + III
Collation A8 B1-7 A-E8 F1 G6 H-S8
Size pàgina 280 × 190 mm (portada)
Font humanística
Watermark mà amb flor
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, però manca el f. B8 amb el gravat que representa el rei
Condition en bon estat, malgrat algunes taques i túnels de bibliòfags. Incomplet, manquen els ff. signats F2-F8. Errades a les signatures: G5 (per H5). Errades a la foliació: lx (per 40)
Binding antiga, en pergamí flexible amb restes de les tires de tancar, despresa, talls jaspiats de blau
Previous owners (oldest first) Melxior Collell i Armangol, Cavaller 1623 a quo (ex-libris al peu del colofó: “Yo Merxihior Collell y Armangol y Fornes y Torroso Mallorquj escriuent dela cort dela seu de Girona”, al peu s'han dibuixat els escuts d'armes dels tres primers cognoms i el de Torallo; encara torna a aparèixer el seu nom en una anotació al verso del foli que segueix a la taula)
Antoni Armangol (Floruit 1620 [?] - 1670 [?]) (ex-libris al marge del f. xix: “Antonius Armangol”, que es repeteix al marge superior del f. B1 prel.)
Joan A. Collell, notari (ex-libris guillotiant i mig esborrat a la portada: “Joan A[…] Coll[ell?] […] Notari”)
Antoni de Gascó, Capità (ex-libris al marge del f. xix en lletra gòtica fracta de gran format: “Antonj de gasco. Capita”)
Associated persons al f. I signa Antoni Collell (Floruit 1620 [?] - 1670 [?]) (“Ego Antonius Collell”, mà de la mateixa època que la que deixà un ex-libris a la portada a nom de Joan A. Collell)
al verso del f. que segueix a la taula, en una anotació maldestra s'esmenta a un antic posseïdor i a Pere Josep, Cavaller (“A 3 del mes de setembre del Any 1623 parti lo señor don melior Collell cavaller del Abit de montesa dela casa del seyor Pera Josep de balaguer cavalel [sic] de (…)”; segueix una altra anotació, rallada a mitges i de mal llegir, però que correspon al mateix any)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Marnierre (2001), Inspecció personal
Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 115
Note proves de ploma a la portada i a diversos indrets del volum
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/32077 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1830650~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3272
City and Library Highcliffe-on-Sea olim Biblioteca de Charles Stuart, Baron de Rothesay
External description
Writing surface Paper
Previous owners (oldest first) Charles Stuart (Sir) (1812), Ambaixador
References (most recent first) Catalogat a: Sotheby, S. Leigh, and John Wilkinson [Auctioneers] (1855), Catalogue of the valuable library of the late right honourable Lord Stuart de Rothesay including many illuminated and important manuscripts 64 , n. 889

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3253
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
External description
Note CCPH002371180-9

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1588
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/50 (primera part) | Antic R-50 (primera part) | Antic 130-4
Title(s) in copy CRONICA | del Rey D. Jayme | y la Conquista | de Valencia. | Escrita en Valenciano | en el Año 1557 ( al teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 155 (= II + 17 + [i]-cxxxv + 1) + [274] (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-b8 1 A-E8 F2 G6 H-S8
Page Layout 1 columnes (f. 5)
Size pàgina 277 × 194 mm (f. 5)
caixa 223 × 134 mm
Font humanística
Watermark pelegrí (f. 1 prel.)
mà flor (f. 4 prel.)
creu (f. 17 prel.)
Condition en mal estat de conservació; volum corcat i afectat per taques de brutícia i d'humitat; una antiga mà a tinta ha numerat des del f. 1 prel. fins al f. 5; el f. 16 prel. està relligat a l'inrevès (on hauria d'anar el recto va el verso, i viceversa)
Binding pergamí sobre paper, amb el tall jaspiat en verd i amb restes d'antigues tanques de corda
Previous owners (oldest first) Alenda, Canceller (nota: “El Can.e Alenda”)
Baltasar de la Gasa (nota: “Es de Baltazar de la gasa ayn 1606 y li dona lo Can.e Alenda Cop. Thomo de escolano” (f. 1 prel.v))
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note exemplars de l'edició de la crònica de Jaume I (1557) i la de la crònica de Muntaner (1558) estan relligats en aquest mateix volum: la crònica de Jaume I ocupa els 155 primers folis, i la de Muntaner els 274 que segueixen. Aquestes dues edicions van sortir en un interval de temps molt breu, i van ser estampades pel mateix impressor, fet que justifica les similituds que presenten des del punt de vista tipogràfic (caràcters d'imprempta, caplletres…). Al verso del f. 2 prel. una mà a tinta transcriu uns versos en castellà: “Otauas de don Felipe Roca. Sera en alabanza del rey don Jayme daragon. | Publiquen se los e[c]hos i proesas | del rey don Jaime daragon primero | cuente en ramon d\e/ Muntaner bellesas | Deun tan en gran desido Cauallero | gano a ualencia fue mui auentajado | en armas en justisia i en consejo | por donde ser merese mui loado | y en la inmortalidad ser consagrado. | 16 finis 08” Si es té en compte la datació d'aquest poema, es pot deduir que les dues cròniques van ser relligades conjuntament gairebé des de l'època de llur aparició. Per altra banda, es localitzen notes marginals escrites per una mà a tinta, de vegades acompanyades de fragments subratllats (ff. 79v, 101v ed. 1557; ff. 11, 15, 155, 171r-v ed. 1558)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000143367&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1587
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/3908 | Antic R-3908 | Antic 138-5
Title(s) in copy CHRONICA | del Invictisi | en Iacm | Rey de | Aragon ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 156 (= I + 17 + [i]-cxxxv + 1 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-b8 1 A-C8 E8 F2 G6 H-S8 (manca el quadern D)
Page Layout 1 columnes (f. 5)
Size pàgina 291 × 206 mm (f. 5)
caixa 223 × 134 mm
Font humanística
Watermark home (f. 2 prel.) (Briquet 7601)
pelegrí home (f. 6 prel.) (Briquet 7602)
mà amb flor (des del f. 1 fins al final del volum)
Condition manquen els ff. 125-132, que constitueixen el quadern “D”; taques de brutícia i forats de corcs en el marge superior dels ff. 59-75
Binding moderna, en pergamí sobre paper, amb tanques de corda
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note una mà a tinta subratlla un fragment del f. 4, però la resta del volum roman intacta.
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000143367&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1566
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/8986 | Antic R-8986 | Antic 128-2
Title(s) in copy Historia del Rey En íacme ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 156 (= II + 17 + [i]-cxxxv + 1 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-b8 1 A-E8 F2 G6 H-S8
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 303 × 201 mm (f. 5)
caixa 223 × 134 mm
Font humanística
Watermark croissant en una esfera, amb creu trilobulada al capdemunt i lletres "IM" a l'interior (al f. 2 prel. i a tot el cos del volum)
croissant en una esfera, amb creu trilobulada al capdemunt i lletres "RF" al peu (al f. 46)
sirena (als ff. 16-101) (Briquet 13876)
Pictorial elements Caplletres: les caplletres d'aquesta edició són les mateixes que apareixen, p. ex, en l'edició valenciana de la Crònica de Muntaner
Condition exemplar corcat (els ff. 68-69 estan absolutament foradats i són gairebé il·legibles), amb taques d'humitat, i amb folis despresos de la relligadura (vid. ff. 65 i 72); els folis preliminars, el f. 1 i el darrer imprès no estan numerats
Binding antiga, en pergamí amb tanques de corda
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note hi ha fragments de text subratllats i acompanyats de notes marginals (vid. ff. 2-6).
Internet http://www.biteca.net/filigrana/108croissants/006004.html vist 2014-04-20
http://www.biteca.net/filigrana/108croissants/006005.html vist 2014-04-20

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1565
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/11758 | Antic R-11758
Title(s) in copy CHRONICA | DEL REY | EN IACM ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 157 (= II + 17 + [i]-cxxxv + 1 + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-b8 1 A-E8 F2 G6 H-S8
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 274 × 187 mm (f. 5)
caixa 223 × 134 mm
Font humanística
Watermark home (f. 4 prel.) (Briquet 7601)
pelegrí home (f. 2 prel.) (Briquet 7602)
mà (ff. 4-135)
Condition volum molt corcat, amb alguns folis esquinçats a causa dels forats de corcs (vid. ff. 3-4 prel.)
Binding moderna, amb ferros daurats, teixell i tall vermells
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note alguns fragments estan subratllats: uns per una mà a tinta i d'altres per una mà a llapis; la mà a llapis es limita a tractar problemes de comprensió de la llengua (vid. f. 57r-v), mentre que la mà a tinta subratlla sobretot topònims (vid. ff. 74-75v). D'altra banda, al primer foli de guarda es troba escrita la xifra “1931”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000143367&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1567
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/14014 | Antic R-14014 | Antic 130-1
Title(s) in copy CHRONI. | DEL | R. IACM. ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 157 (= II + 17 + [i]-cxxxv + 1 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-b8 1 A-E8 F2 G6 H-S8
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 302 × 210 mm (f. 5)
caixa 223 × 134 mm
Font humanística
Watermark home (al f. 2 prel.) (Briquet 7601)
pelegrí home (al f. 16 prel.) (Briquet 7602)
mà amb flor (al f. 4 i a tot el cos del volum)
Condition en bon estat de conservació
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats
Previous owners (oldest first) València: Biblioteca de los Caros (ex-libris que representa un escut d'armes amb la llegenda “Biblioteca de los Caros”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note tret d'alguns folis preliminars i dels folis [1] i 39, tot el volum està subratllat i/o anotat en castellà per la mà d'un antic lector

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1564
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/15398 | Antic R-15398
Title(s) in copy COMMENTAR | DEL REY | DON JACME ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 157 (= II + 6 + [i]-cxxxv + 12 + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a[i]2/0 b[i]0/3 1 A-R8 S[i]4/3 a[ii]2/4 b[ii]4/1 S[ii]0/1 (els quaderns “a”, “b” i “S” estan mal ordenats)
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 298 × 197 mm (f. 5)
caixa 223 × 134 mm
Font humanística
Watermark creu creu (al f. 2 prel. i en general al cos del volum)
creu semblant a l'anterior, però més petita (al f. 4 prel.) (Briquet 5251)
sirena (als ff. 20-80) (Briquet 13876)
Condition en bon estat de conservació, però alguns folis estan afectats per taques d'humitat; el folis finals, que contenen la “Taula” general, tenen signatura de quadern preliminar; la “Taula de les paravles dificils” es manté en posició preliminar, tal com s'escau en aquesta edició
Binding moderna, en pell amb tall daurat, llom de cinc nervis, teixell vermell amb lletres daurades, i ferros daurats que reprodueixen motius geomètrics típicament renaixentistes
Previous owners (oldest first) Agustí Sales i Alcalà (D.), Doctor [1731] (ex-libris al f. 1 prel.: “Ex Bibliotheca D.s Aug. Sales”; “Ex libris Do Augustini Salesii, Histor. valentini” al f. 6 prel.)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el f. 1 prel., a sota de l'ex-libris, hi ha una altra anotació, difícil de llegir, amb el nom d'un antic possessor. D'altra banda, hi ha fragments subratllats i anotats per una mà a tinta (vid. ff. [i]-vii). En el segon foli de guarda es llegeix l'antiga signatura “Este F- Car III-Numo 13”, que

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1449
City and Library Madrid Olim Zabálburu
Collection: Call number IV-250
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 17 + cxxxv + 1
Pictorial elements als folis inicials hi ha un retrat del rei d'Aragó
References (most recent first) Biblioteca Zabálburu (Madrid) (1996), [Catálogo de libros impresos y manuscritos]
Grapí (2000), Inspecció personal
Note exemplar desaparegut durant la Guerra Civil

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1680
City and Library Montpellier Médiathèque Municipale Emile Zola
Collection: Call number V24
Title(s) in copy CHRONICA | DEL REY | EN JACME | I.R.F. ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 17 + [i]-cxxxv + 1 + I (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-b8 1 A-E8 F2 G6 H-S8
Size pàgina 262 × 193 mm (f. 5)
Font humanística
Watermark home (ff. 5 prel.-13 prel.)
creu a dins d'una llàgrima (f. 3 prel.)
mà amb flor (ff. 2-134)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació. Algunes taques de tinta, com per exemple al f. 76. Sense errades a la foliació, els dos folis del quadern F, són 41 i 42; a les signatures de quadern, G5 (per H5)
Binding enquadernació en pell verda amb ferros daurats i tall decorat amb aigües, del s. XIX
Previous owners (oldest first) Miquel Cuyas i Devesa (Prevere), clergue secular (ex-libris a ploma en el f. 1 prel.: “Ex Michaelis Cuyas Presbyteri Barcinonensii Bibliotheca”)
Charles Antonie Marie Vallat, diplomàtic (ex-libris del fons Vallat, segell a tinta)
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note l'exemplar abunda en anotacions marginals en llengua castellana, amb dates, topònims i antropònims. També es poden localitzar fragments de text subratllats i crides de lectura. És ben significatiu fer notar que diverses de les notes marginals remeten a la crònica de Beuter (vegeu els ff. 80 i 83). Al foli de portada, un altre ex-libris, “Espes”, a tinta

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 3019
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE HISTORY: Crónica de D. Jaime el Conquistador Valencia 1557
Title(s) in copy CRONICA | DE | D. JAIME | EL | CONQUIST[ADOR] ( al teixell en daurats sobre pell tintada de vermell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 17 prel.- + i-cxxxxvj + II
Collation A-B8 11 A-E8 F2 G6 H-S8
Size pàgina 292 × 200 mm (f. 29)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat. Errades a les signatures: Gv (per Hv)
Binding en pell marró, moderna, amb superlibris gravat en or als plans, una mica desgastada, al llom decoració gravada en daurat imitant nervis
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris)
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de la Crònica de Jaume I (València 1557), exemplar de la Hispanic Society (2005)
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 157
Note amb algunes anotacions marginals, passatges subratllats i manícules dibuixades. Al f. II de guardes, en llapis lila, s'ha afegit “B4 L.”

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1659
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Résac fo OC-8 (primera obra) | Antic O-233
Title(s) in copy HISTORIA DEL REY | JACME | CHRONj | […] ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 17 + [i]-cxxxv (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-b8 1 A-E8 F2 G6 H-S8
Size pàgina 295 × 200 mm (f. 5)
Font humanística
Watermark home (ff. 1 prel.-15 prel.)
creu a dins d'una llàgrima amb les inicials G M a sota (f. 17 prel.)
mà amb flor (ff. 1-133)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en molt bon estat de conservació
Binding enquadernació antiga en pell, amb daurats, tall vermell i llom amb sis nervis
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris en el f. 1 prel.: “Bibliothecae Regiae”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note el f. 122v té fragments subratllats i notes marginals; l'exemplar inclou aquesta edició relligada juntament amb la crònica de Muntaner editada en 1558 a la mateixa imprempta

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 2087
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 34-I-6 1o
Title(s) in copy 6. R. D. IAYME. 6 ( gravat en tinta al tall daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 16 + cxxv + 1
Collation A-E8 F2 G6 H-R8 S8
Size pàgina 296 × 200 mm (f. v)
Font humanística
Pictorial elements Altres: portada amb l'escut imperial, al verso l'escut de Jaume I; marca tipogràfica al final
Condition errades a les signatures: G v per H5; sense errades a la foliació, el foli 40 va correctament numerat. En molt bon estat de conservació
Binding antiga, de la biblioteca, com la d'Esc. M.7-I-12
Previous owners (oldest first) Dio de Ma (ex-libris al peu de la primera portada: “D. Dio de Ma”)
References (most recent first) Catalogat a: Guirau Cabas et al. (2010), Catálogo de impresos de los siglos XVI al XVIII de la Real Biblioteca del Montasterio de San Lorenzo de El Escorial 1:694 , n. 5574
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Monasterio de El Escorial. Biblioteca (2003), Catálogo de los impresos de la Biblioteca de El Escorial
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'ed. del Llibre dels feits, ed. 1557, exemplar Esc. 34-I-6 (1) (2003)
Note no s'ha revista la foliació

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 2110
City and Library Saragossa Biblioteca Universitaria
Collection: Call number D-48-21
Title(s) in copy CHRONI | del Rey | Don | Jayme ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 16 prel. + [i]-cxxxv + 1 + I (fol. ant. en xifres romanes)
Size pàgina 278 × 195 mm (f. 2)
Font humanística
Condition taques d'humitat i de brutícia; alguns errors de foliació
Binding en pergamí sobre cartó, i tanques de cuir
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note fragments subratllats a ploma. Al f. 1 post. es veu una nota manuscrita: “Acabela de ler en garbiel a x de otubre del anno 1564”

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1438
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales [?]
Collection: Call number Fons Serrano Morales: SM 3497 | Antic Gómez Senent, 189
Title(s) in copy CHRONICA | DEL REI | EN JACME ( al teixell vermell, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + 16 + [i]-[cxxxvi] + 20 + I + I
Collation A-B8 A-E8 F2 G6 H8 I-S8
Size pàgina 281 × 197 mm (f. ij)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, algunes taques d'humitat i algun forat de bibliòfag, especialment un al marge inferior intern que afecta els quaderns D-I, tot i que no afecta la lectura del text. Errors a les signatures de quadern: G v (per H v); errors a la foliació: lx (per 40)
Binding pasta valenciana. Al llom, ornamentació daurada a manera de nervis, títol sobre fons vermell entre la segona i la tercera. Tall tintat de blau. Guardes captives de paper d'aigües
References (most recent first) Jaume I et al. (2007), Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey En Iacme
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia , n. 189
Note a la part inferior del llom etiqueta molt trencada amb el número 17. Poquíssimes anotacions marginals. A continuació del f. cxxxvi, hi ha un plec de 20 folis escrit el s. XIX amb una impugnació: “Impugnación a las cartas histórico-críticas en que D. José villarroya se propuso probar que el Rey Jaime I no fue el verdadero autor de los comentarios que corren a su nombre. Escrito por D. Isidoro Antillon”. A l'interior de la coberta anterior, a la part inferior, etiqueta dymo amb la signatura “SM: 3497”, escrita també amb bolígraf al recto de la primera guarda no captiva; al verso d'aquesta, a la part superior, a llapis: “No 2948 de Salvá-Baro”. Al verso de la portada amb bolígraf, a la part inferior esquerra, “R. 24.263”. Segell de la biblioteca en diversos llocs

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 3254
City and Library Vitoria Biblioteca del Seminario
Collection: Call number HE-IX-6
External description
Binding pasta espanyola
Note CCPH000340600-8

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 1773
City and Library Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call number 43350-C. Alt Mag | Antic S.a.58.B.7
Title(s) in copy Chronica | del | glorios | Rey | en | Jacme || Valencia | 1557 ( al lloc del teixell, gravat amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 17 prel.* + [i]-cxxxv + 1 + II (els 17 folis preliminars inclouen en de la portada (= portada + foli gravat rei + A8 + B5 + 2 ff. de la Taula de les paraules difícils))
Size relligadura 288 × 195 x 23 mm (al pla anterior)
pàgina 283 × 193 mm (f. 2 de la taula)
Font humanística
Condition En bon estat de conservació. Volum restaurat, els folis preliminars estan malament ordenats, possiblement el desordre es produí durant la nova enquadernació. El gravat del rei i els poemes (AD SERENIS-| simum) venen immediatament després del foli de portada. Paper una mica enfosquit i alguna taca d’humitat. Sense errades a la numearció del f. 40 (xL). Errades a les signatures de quadern: G5 (per H5).
Binding Mitja relligadura amb ferros daurats al llom, i talls tintats de blau.
Previous owners (oldest first) Joseph Nicolas de Azara (D.), 1r. Marqués de Nibbiano 1804 ad quem (ex-libris estampat en el verso de la portada, un damunt i de l’escut i l’altre a sota (“Dn Sph.Nicolas de Azara”))
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note Etiqueta impresa de la biblioteca enganxada al marge superior, al costat del llom, amb la signatura actual del volum: KAIS.KÖN.HOF. BIBLIOTHEK | 41.350-C. Antiga signatura en etiqueta a l’interior de la coberta anterior, enganxada en la cantonada superior externa i escrita a ploma. A l’angle superior extern del foli 1 de guardes, estampat: E. Bibl. IUL. KRONE.

Sense dades d’adquisició, però probablement en una llibreria antiquària. En un dels folis preliminars hi ha enganxat un foli de paper amb còpia manuscrita a ploma de la descripció que dóna d’aquest imprès Salvà en el seu catàleg de Londres, 1829. Segueix una nota en alemany, possiblement del llibreter venedor del volum, i una segona, en tinta més fosca, referent a la traducció castellana de Juan Tornamira impresa a Pamplona per Carlos de Labayen l’any 1622. Al peu del foli, novament estampada la signatura actual.

Algun passatge subratllat i amb manícula (feta amb molt poca traça), per exemple, als ff. 76v-77.
Internet http://data.onb.ac.at/rec/AC09977744 vist 2015-10-07

Record Status Created 1991-06-01
Updated 2015-10-26