Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1981
Authors Miquel Viñes
Titles Requesta
Date / Place escrit 1464-07-07
Language català
Text Type: Prosa
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1449
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.15 (BITECA manid 1082)
Copied 1464-07-07 a quo (data de la Requesta, segons Pérez Mingorance)
1461-06-21 a quo (data de la Petició, segons Pérez Mingorance)
1462 a quo
Location in witness ff. 10-11v
Title(s) Miquel Viñes, Requesta, escrit 1464-07-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 10] Requeste feta per lo venerable en mjquell viñes com adefenedor delles generalitats dell principat de cathalunya
text: P2er en Guillem dela bruna mercader dela ciutat debarchinona esobre cullidor dels drets del general e Generalitats del principat de Cathalunya lo qual fonch trames enla present ciutat de vich per los magnifichs deputats de cathalunya en lo mes de mag proppessat foren fetes les requestes … [ 11v] … dela present esser feta carta publica vna e moltes […]
colofó: fujt tradita presens copia die sabbati inter nonam et decimam computata .vij. julij annj [MCCCC] lxiiij
Note l'anotació del transcriptor ens informa sobre la velocitat de la còpia: una hora ha costat reproduir tres pàgines i unes vuit línies en una escriptura molt aèria i ràpida
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2005-01-12