Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1979
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language català
Date traduït 1290 ? - 1320 ?
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-17
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1547-09-01
Location in witness ff. 2v-3vb prel. + iira-cccxviiivb
Incipits & Explicits in witness índex: [ 2v] Taula de la present obra: en la qual se trobaran totes les vides o legendes (…) ara nouament estampades. A. S. Anna f. cccviij … [ 3vb] … S. Uitus: y modest mar .cxxxv. Fi de la taula
prol.: [ iira] Prologo. De laduent. E9N nom dela diuina magestat: que feu lo cel … [ iiva] … les octaues de Penthecostes fins al adueniment de nostre senyor
tit.: Del adueniment de nostre senyor
text: [ iiva] L7Adueniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit … [ cccxviivb] … y tot es en lahor de nostre senyor deu / que viu / y regna per a sempre ja mes. Amen
colofó: [ [cccxviii]] A lahor y gloria de nostre senyor deu … feneix lo present libre anomenat Flos Sanctorum (…) a despeses de Jaume Lacera / librater / ciutada de Barcelona. Estampat en la insigne ciutat de Barceona: per Carles Amoros: ciutada de la dita ciutat: al primer de Setembre. Any Mil sinch cents y quaranta set
Record Status Created 1992-01-19
Updated 2011-10-14