Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1977
Authors Desconegut
Titles Profecies
Prediccions
Date / Place escrit 1420 ca. (Bohigas)
Language català
Text Type: Prosa
Subject SENSE CLASSIFICAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1445
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, II-3096 (BITECA manid 1757)
Copied Barcelona [?]: Barcelona: Cancelleria reial [?] (Gimeno Blay), 1391 ca. - 1425 ca. (ff. 1-32 i 50-101 segons Gimeno Blay)
1451 [?] - 1500 [?] (ff. 33-49)
Location in witness ff. 35-39v
Title(s) Desconegut, Profecies, escrit 1420 ca.
Profecies, f. 35
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] Prefaciò a les Profecies
pream.: Vos aujso de nueuas de muy grande maraujlla son estas que agora alegado [sic] de salamanca … entre todos los christianos he que no tendran diujsion alguna
text: [ 35v] Reconten les ystories teutonjques … e mal desemparada e quant mester li sero [sic]
rubr.: [ 36] Mestre arnau de vila noua.. Prediccions. (qui obiit ann. 1312)
? TEXTI: Per diverses escriptures e tractat e treballat yo arnau de uilanoua huy … [ 38v] … ja com altra vegada ho he dit en lo Vademeccum dels religiosos
text II: Molts dien hi entenen que antechrist deu exir de babilonja … ço es lo poble christia e babilonja es roma hon diu axj: Inpredictis verbis (…) [f. 39v] fulgebit jn morte jn proujntia sua
Associated Persons IMPUTED AUTHOR: Arnau de Vilanova, metge
Associated Texts al final dels textos catalans s'afegeix un fragment en llatí de texid 1624 Joachim, Abat, Suma sobre les concòrdies del Nou i del Vell Testament (tr. Desconegut), traduït 1367
References Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 41-2 , n. 32
Note no inclou la sentència condenatòria de les obres de Vilanova; duu algunes notes marginals: una sobre Gog i Magog (f. 37) i altres que fan esment a dates com 1407, 1410 o 1426. Des del f. 38v fins al final es transcriu el text llatí. El text del f. 35r-v és en castellà; es tracta d'una primera profecia atribuïda en el pròleg a un frare dominicà que la hi va comunicar al seu prior, el prior de San Esteban de Salamanca; sembla més que un preàmbul a les profecies catalanes, un text independent
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2000-08-04