Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1975
Authors Arnau de Vilanova
Titles Raonament d'Avinyó
Incipit & Explicits rubr.: Rahonament fet per maestre Arnau de Vilanova, en Avinyó, denant lo Papa e cardenals, de les visions dels reys Jaume d'Aragó e Ffrederich, rey de Sicília, son frare
text: Quant fuy en Aviyon, en casa del papa, ell e·lls cardenals sovén me demanaren … car ell los darà protecció e provisió en necessaris de vida
Date / Place escrit Almería 1310-01
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Jaume II, Rei de Mallorca [1276 - 1311]
References (most recent first) Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:369-72
Tractat en: Paniagua (1963), Estudios y notas sobre Arnau de Vilanova
Editat a: Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 1:167-221
Editat a: Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa , n. aplec ii vol. xi
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1441
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Casa Real, 1 (BITECA manid 1889)
Copied 1311 - 1325 [?] (ed., text de la Informació)
Almería [?]: 1310 ca. (ed., text del Raonament)
Location in witness ff. 29-49v
Title(s) Arnau de Vilanova, Raonament d'Avinyó, escrit 1310-01
Incipit & Explicits tit.: [ 29] Raonament fet per maestre Arnau de Vilanoua en Aujnyo deuant lo papa e cardenals deles visions del Reys Jaume darago e Ffrederich Rey de Sicilia son frare
text: [ 30] Quant fuy en Aujyon [sic] en casa del papa ell e ells cardenals souen me demanauen que auia feyt estan en Sicilia e anan al Rey daragon … [ 49v] … car ell los dara proteccio e prouisio en necessaris de vida
References Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 1:89
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28