Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1966
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 325
Title of volume GAMALIEL | DESTRUCCIÓ | DE | JERUSALEM || MS. 325 ( al teixell en daurat)
Copied 1601 - 1700
1701 ? - 1800 ? (Izquierdo)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 100 (= I + I + 1-88 + 8 + I + I)
Collation 116 212/9 316 424 510/9; reclams horitzontals a l'angle inferior dret de cada recto i cada verso dels folis amb text
Page Layout 28 línies (f. 3)
Size pàgina 195 × 145 mm (f. 3)
caixa 160 × 108 mm
Hand humanística de molt bona execució
Pictorial elements Altres: sense decoració. Títols i rúbriques simplement separats del text per una línia en blanc. Títol de la taula en majúscules buides
State justificació a punta seca amb la primera línia escrita; no s'observen perforacions
Condition en bon estat però amb una gran taca d'humitat fent una “v” al marge superior de cada parell de folis de tot el volum. Grans taques emborronades de tinta negra al recto i al verso del segon foli de guardes, i una més petita al mig del primer foli de la taula. 8 folis en blanc després del text seguits d'una guarda del mateix paper del manuscrit també amb unes amples ratllades de tinta negra al verso. Paginació original a tinta i foliació moderna a llapis en xifres aràbigues
Binding moderna, recoberta en tela marró
History of volume Adquirit 1915
Previous owners (oldest first) Francisco Coma Pagés (Floruit 1700 [?] - 1800 [?]) (ex-libris a la segona guarda: “llibre de Francisco .Coma Pagés de Oms”)
Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)
References (most recent first) Tractat a: Izquierdo (1997), “Sobre el context manuscrit del poema Barons, scoltats un patit sobre l'Anticrist: una reinterpretació d'alguns textos atribuïts al fals sant Pere Pasqual”, Llengua & Literatura 355
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 325 de la BdC. Destrucció de Jerusalem (2007)
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1:43
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 244
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 65
Note aquest manuscrit forma part d'un lot comprat al llibreter entre 1912 i 1915. Al verso de la primera guarda s'hi ha escrit a llapis, modernament, un índex

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1677
Location in volume ff. 1-88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1814
Desconegut. Llibre de Gamaliel
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] TAVLA DEL PRES.T. LLIBRE
índex: C.1. Conversió dela Magdalena y Resurreccio de latzer foleo 1 … [ 2v] … Cap.48. Quant los Promens de Viana denunciaren al Emperador que Pilat era mort. foleo. 170
nota: Nota que lo present llibre se es copiat de un llibre que demostra esser molt vell, de lletra llimosina, y per falta de fulls nosi encontra titol, que al principi np se sap los fulls que hi faltan, y# absents altres paratges tambe faltan fulls se atverteixen que fins que comensa lo capitol. 12. es copiat lletra per lletra (salvo error) com es en lo dit llibre vell y# … del capitol .12. en avant es copiat mes en nostre vulgar com .v.g. al original que diu en serts paratges e JesuChrist, e Pilat, assi es copiat y# JesuChrist y# Pilat, y# axis alguns altres vocables.
text: [ 3r] […] que sis penedien estornaven à Deu ab desliben de may# tornar en lo peccat que de fet serien perdonats per grans que fossen los peccats ab minima penitencia … [ 49v] … perque algu per ventura not diga mentida: nit diga res contra veritat: y# no dones orella ales mentides dels Jueus y# vetaci sumariament tot lo que ses esdevingut y# ha passat en la mia Audiencia de Jesus de Natzaret
Condition acèfal
Note es tracta d'un text independent de la versió que copien els altres manuscrits
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 650
Location in volume ff. 50-88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1122
Desconegut. Destrucció de Jerusalem
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50] Assi Comensa la Destrucció de la Ciutat de Jerusalem com la Prengueren Vespaciá Emperador de Roma e son fill Titus, perço que Pilat li Denegave que no la tenia per ell: ants era sua propria: … y^ axi mateix per venjar la mort de JesuChrist, y^ en aço feu per lo miragle que Deu feu que Vespeciá era lepros, y# guari per la virtut de Deu y^ dela Veronica segons lo que segueix. Capitol22.
rubr.: Com Deu tramate a Vespeciá Emperador una malaltia apellada Cranch y^ leprosia y^ Climent Predicave amagat, y^ lo Seneschal del Emperador ohial ab gran Voluntat
text: Apres de .40. any^s que Nostre Señor fonch Clavat en Creu en Jerusalem Vespessiá era Emperador, y^ fonch Fill de August Cesar Emperador de Roma y^ de Alamanya … [ 88v] … E feren destruhir totes les Idoles y^ los Bastiments de aquellas y^ visqueren molt justament en Deu y^ feren bon fi. E quant isqueren de aquesta vida anaren ab Deu ala Gloria Celestial ala qual Deu per la sua Pietat nos apport Amen
Condition fragment
Note la capitulació segueix de l'obra anterior
Record Status Created 1991-05-07
Updated 2012-01-28