Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1964
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Anciós tot de l'amagat engan
Incipit & Explicits text: A[n]cios tot de l'amagat engan … suplich que·l do al qui mils haura dit
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10: abbacdcd
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 183-188
Editat a: Vallmanya et al. (2008), “A[n]cios tot de l'amagat engan [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 270
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 147 , n. 183.2 (211:26)
Editat a: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 347-352 nota (ed. ref.)
Subject PROFECIES
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10128
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 187-188
Title(s) Antoni de Vallmanya, Anciós tot de l'amagat engan, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 187] Anthonj vallmanya notari ma feta per lo posador de la joya de Desconexença de la enamorada
text: [A]ncios tot / del amagat engan … [ 188] … Suplich quel do / al qui mjls haura dit
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6006
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxxviiijv-ccxxxv
Title(s) Antoni de Vallmanya, Anciós tot de l'amagat engan, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxviiijv] Anthonj vallmanya notarj ma feta per lo posador dela Joya de desconaxenca dela enamorada
text: [A]Ncios tot / del amagat engan … [ ccxxxv] … Suplich quel do / al qui mils haura dit
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Hi ha una nota marginal: “fon posade la Joya de desconaxença per en Marti bellat cirurgia ciuteda de Barchelona al monastir de framenors dela dita ciutat dilluns a xviij de Abril de festes de pascha any Mil cccclvij e la sobradita obra dix lo dit bellat per home dela dita Joya”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28