Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1960
Authors Anselm Turmeda
Titles Llibre dels bons amonestaments
Amonestaments
En nom de Déu omnipotent
Llibre dels bons ensenyaments
Incipit & Explicits acc.: En nom de Jesucrist tota via, qui ens vulla guiar ab sa mare la Verge Maria. Llibre compost en Tunis per Frare Anselm Turmeda, en altra manera apellat Abdal·là, de alguns bons ensenyaments, ja que ell mal los haja seguits; emperò pensa'n haver algun mèrit, de divulgar-los a la gent qui el llegirà. Prec Déu per ell, que el lleix bé finar un son cor desige
text: En nom de Déu omnipotent | vull començar mon parlament … que lo nostre habitament | en lo cel sia
Date / Place escrit 1398-04
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 4 8 8 8 4 8 8…: aaab: cccd: ee…
References (most recent first) Editat a: Turmeda (1792), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de Sant Miquel, lo jorn del judici, la oració del angel custodi, de S. Roch y de S. Sebastia
Editat a: Turmeda (1738), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de S. Miquel, lo jorn del judici y la oració de S. Roch y de S. Sebastiá
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:73-82
Ed. parcial en: Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 84-5 , n. 73
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 232 , n. 182.1 (Gb:1)
Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 701
Editat a: Turmeda et al. (1987), Llibre de bons amonestaments. Cobles de la divisió del Regne de Mallorques. Llibre de tres. Profecies 53-68
Editat a: Rico (1973), “Pedro de Veragüe y fra Anselm Turmeda”, Bulletin of Hispanic Studies
Editat a: Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 144-59 (ed. ref.)
Ed. parcial en: Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 29-33 , n. 5
Tractat en: Carreras Candi (1921), “Lo passament de la Verge Maria (Llibre talismàn del segle XV)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 204-10
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:65-8
Editat a: Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 95-6
Editat a: Turmeda (1800), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de sant Miquél, lo jorn del judici, la oració del angel custodi, de S. Roch y de S. Sebastiá
Editat a: Turmeda (1798), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oraciò de sant Miquél, lo jorn del judici, la oració del angel custodi, de sant Roch y de sant Sebastià
Editat a: Turmeda (1767), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oraciò de S Miquel, lo jorn del judici y la oraciò de S. Roch y S. Sebastia
Editat a: Turmeda (1747), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oraciò de S. Miquel, lo jorn del judici y la oraciò de S. Roch y de S. Sebastià
Editat a: Turmeda (1744), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de S. Miquèl, lo jorn del judici y la oraciò de S. Roch y S. Sebastià
Editat a: Turmeda (1741), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oraciò de sant Miquel, lo jorn del judici y la oraciò de sant Roch y sant Sebastia
Editat a: Turmeda (1738), Llibre compost per fra Anselm Turmeda: ab la oraciò de S. Miquel, lo jorn del judici y la oraciò de S. Roch y S. Sebastia
Ed. parcial en: Turmeda (1667), Llibre compost por frare Anselm Turmeda. Ab la oracio de sant Miquel y lo jorn del iudici ab la oracio de sant Roch y sant Sebastia
Editat a: Turmeda (Date?), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de sant Miquel, lo jorn del judici, la oració del angel custodi, de sant Roch y de sant Sebastiá
Editat a: Turmeda (Date?), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de sant Miquel, lo jorn del judici y la oració de sant Roch y sant Sebastiá
Editat a: Turmeda (Date?), Llibre compost per fra Anselm Turmeda. Ab la oració de S. Miquel, lo jorn del judici y la oració de S. Roch y de S. Sebastià
Subject FILOSOFIA MORAL
LITERATURA
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-08