Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1959
Authors Anselm Turmeda
Titles Si em lleví un bon maití
Cobles de la divisió del regne de Mallorca
Incipit & Explicits acc.: Com per alguns honrats mercaders de Mallorques sia estat pregat afectuosament que faés e ordonàs un tractat de [l]a divisió del dit regne, supòs que lo meui enteniment sia grosser e no sobtil en l'art d'atrobar, emperò per dar alguna satisfacció ia llurs precs he fetes algunes cobles grosseres en pla català, segons que veurets … he fetes algunes cobles grosseres en pla català, segons que veurets
text: Si em lleví un bon maití | temps era de primavera … aprés paradís de lla, | nos dó, ab sa Maire santa
Date / Place escrit 1398
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7ï 7 7ï 7ï 7 7 7ï: ababbccb [II, XXVII, LXXII, LXXV, LXXXVI, CV, CXI:] ababbaab
References (most recent first) Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 90 , n. 182.6 (100:11)
Editat a: Turmeda et al. (1987), Llibre de bons amonestaments. Cobles de la divisió del Regne de Mallorques. Llibre de tres. Profecies 9-49
Editat a: Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 103-143 (ed. ref.)
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:68-71 (ed. parcial)
Tractat en: Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Subject Mallorca (regne)
LITERATURA
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-16