Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1958
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Sobre les taxacions de les escriptures de les corts
Date / Place promulgat 1332
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10692
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness ff. 47-49rb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Sobre les taxacions de les escriptures de les corts, promulgat 1332
Incipit & Explicits intitulatio: [ 47] E3n Jacme per la gracia de deu Rey de malorches … senyor de mont pesler
salutatio: Als amats loc tenent ueguers … Saluts e dilecsio
intr.: G. Comes demanacor en iacme marola de soyler axi con procuradors … ne auer puscan maiors salaris per cartes ne per scriptures altres les quals fan. que aqueles que foren per lo dit senyor Rey en Jacme ordenades
datatio: Data en la ciutat de malorches. kalendes mars. Annno domini M. [f. 47v] ccc.xxxij
rubr.: A2questes son les tatxasions fetes per lo senyor Rey. sobre les scriptures deles corts
dispositio: [ 49va] Prjmerament que descriure clam de que la cort aja … [ 49rb] … ees acustumat eatorgat antigament
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-12-19