Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1958
Name Joan Jofré, impressor
Joan Joffré
Juan Jofré
Sex H
Milestones Lloc vinculat València
Affiliation impressor
Printer or scribe of manid 2606 Ed.: Antwerpen: M. Plantin. València: Joan Jofré, 1520-11-27. Joan Alamany, De la venguda de Antichrist ab una reprobació de la secta Mahomètica, escrit 1502.
manid 2412 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-42. València: Joan Jofré, 1515-12-20. Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps.
manid 2109 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-52. València: Joan Jofré, 1513-10-31. Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Sant Honorat (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 5033 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC) (Espona), Esp. 99-8º. València: Joan Jofré, 1511 ca.?. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Lo Credo in Deum aplicat per sos articles a la Mare de Déu de l'Esperança, escrit 1511 - 1515 ad quem?.
manid 2167 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 60-4º. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 5134 Ed.: Los Angeles: SRLF, ID 2737626. València: Joan Jofré, 1506? - 1510?. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
manid 2411 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3676. València: Joan Jofré, per a Gabriel Pellicer, 1505. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Ab tot que tant, ab tan autèntics actes, escrit 1496.
manid 2596 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31585 (1). València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
manid 2393 Ed.: New York: Hispanic Society, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511?. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
manid 5069 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/41. València: Joan Jofré, 1514-07-17. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
manid 2311 Ed.: València: Universitària, Ms. 897 (c). València: Joan Jofré, 1518-12-22. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2560 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (10). València: Joan Jofré, 1502-08-02. Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit.
manid 2892 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (13b). València: Joan Jofré, 1519. Desconegut, Ab amor i pensa pura, escrit 1515 ad quem [?].
manid 2701 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (21). València: Joan Jofré, 1510. Miquel Peres, Vida de sant Vicent Ferrer, escrit 1509.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 2568 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (13). València[?]: Cristòfol Koffman [?], 1515 ca. Desconegut, Teixidora fóreu vós, escrit 1515 ad quem [?].
Record Status Created 1992-05-11
Updated 1993-10-28