Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1957
Authors Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona
Titles Recort historial
Crònica del segle XV
Incipit & Explicits rubr.: Obra feta per en Gabriel Turell, de la ciutat de Barcelona, en l'any de la nativitat de nostre senyor Déu Jesuchrist mil quatre-cents setanta-e-sis, la qual és apellada “Recort”
prol.: Aportar les coses antigues, e les virtuts de aquells qui·s trobaren les obres dignes de memòria, … quart, dels comtes de Barçelos e senyors de Cathalunya com vengueren, e encara dels actes que en ella se seguiren
text: Per evitar larguesa en les generacions, que és la primera part, … car lo saber a més no ha abastat, per què és degut restar scusable
Date / Place escrit Barcelona 1476
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts refundició de texid 1950 Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10
References (most recent first) Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 288-91 , n. 14766 Hauf
Editat a: Turell et al. (1950), Recort
Tractat en: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 486 i ss.
Editat a: Turell et al. (1894), Recort. Obra feta per Gabriel Turell, de la Ciutat de Barcelona en l'any 1476. Edició acompanyada d'un Prefaci i d'un Index alfabetic
Note Torres Amat parlava de l'existència d'una altra còpia que en 1740 era en poder del marquès de Barberà, Josep de Pinós i Çarriera, en quart, de 90 folis
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 1735
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, V (BITECA manid 1994)
Copied 1481 - 1500
1471 a quo (nota enganxada a l'interior de la coberta)
Location in witness ff. 1-73
Title(s) Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Tractat fet per en Gabriel turell \dela Ciutat de Barcelona/ | En lany Mcccc.Lxxj
tit.: Preambol
prol.: [s]3i la mja conexensa hagues pensat la obra aquesta … la qual es apelada arbra de honor lensant fruyt ardjment vergonya e hobra ujrtuossa
text: [e]3n los munts de ben obrar es la carrera del treball al fi del qual es lo merexer les dos plantes trobant virtut e noblesa … [ 73] … no cur pensant la prudensia de aquells mes conplidament que mon saber no basterja entendran
References Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 595 , n. Ms. C
Note Manquen els paràgrafs 50 i 113-117 (referents al compromís de Casp). A la rúbrica la ref. a la ciutat de Barcelona sembla afegida posteriorment
ID no. of Witness 2 cnum 1998
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 302 (BITECA manid 2100)
Copied 1491 - 1510 (ed. Recort)
Location in witness ff. 206-243
Title(s) Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476
Incipit & Explicits text: [ 206] Aportar les coses antygues en uirtut de aquells quis trobaren les obres dels quals son dignes dememorar … [ 243] … y millor dir als legidors car lo saber meu ames no abastan per ques degut restar scusable
References Turell et al. (1950), Recort 207-10 , n. D
Turell et al. (1894), Recort. Obra feta per Gabriel Turell, de la Ciutat de Barcelona en l'any 1476. Edició acompanyada d'un Prefaci i d'un Index alfabetic , n. 1 (Ms. base de l'ed.)
ID no. of Witness 3 cnum 3105
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2 (BITECA manid 2428)
Copied 1501 - 1525
Location in witness ff. 1-93v
Title(s) Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Obra feta per en Gabriel Turell dela Ciutat de Barcelona en lany dela nativitat de nostre senyor deu Jesuchrist Mill Quatrecents setanta e sis. La qual es appellada Recort
text: Aportar les coses antigues e les uirtuts de aquells quis trobaren les obres dignes de memoria a les penses nostres … [ 93v] … E com la present obra no sia ab aquell compliment que de tals actes recitar serie necessari per caus de mon poc entendre temer la correccio e millor dir als legidors car lo saber a mes no ha abastat perque es degut restar scusable. Finis
ID no. of Witness 4 cnum 1675
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 123 (BITECA manid 1963)
Copied Versa: Miquel Vila, 1518-10-07
Location in witness ff. 1-44v
Title(s) Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Obra feta per en Gabriel turell dela Ciutat de Barchinona en lany dela natiuitat de nostre Senyor deu Iesu Christ Mil Quatrecents Setanta e Sis la qual es apellada recort
prol.: A3portar les coses antigues / e les virtuts de aquells quis trobaren les obres dignes de memoria … [ 1v] … Quart dells Comtes de Barchinona e senyors de Cathalunya com vingueren / e encara dells actes que en ella se seguiren
text: Per euitar larguesa en las generacions / que es la primera part dexare les descendencies de adam … [ 44v] … Car lo saber ames no ha abastar / per que es degut restar scusable. Finis
nota: A3questa obra dita Recort es stada Composta per lo magniffich mossen Gabriel turell Caualler … [ 45r] … no basta mes per que mon art noes de scriure sino ab la lansa en ma per que tal es mon art. deo gracias
colofó: [ 45v] La present obra ses scrita de ma demj Miquel Vila homa darmes del Rey nostro Senyor en lo alotgament de Versa ase acabade / a vij de octubre any 1518
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 594-5 , n. Ms. B
ID no. of Witness 5 cnum 2715
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, XVI (BITECA manid 2341)
Copied 1561 [?] - 1575 [?]
Location in witness ff. 4-74v
Title(s) Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476
Incipit & Explicits rubr.: [ 4] O2bra feta per en Gabriel Turell dela ciutat de Bar- |celona en lany dela natiuitat de nostre senyor Deu | Jesu christ Mil quatrecents setanta e sis. La qual | es appellada Recort
text: A2portar les coses antigues, e les virtuts de aquells | quis trobaren les hores, dignes de memoria ales penses … [ 74v] … remet la correctio e, millor | dir als Legidors, car lo saber a mes no ha bastat, per | que es degut restar scusable. Finis.
ID no. of Witness 6 cnum 2919
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 216 (BITECA manid 2396)
Copied 1740 (Frontispici: "Transcrita y# fidelissimament copiada de son original antic ques conserva y# guarda en poder el Illustre Senyor Don Joseph de Pinós y# Çacirera Marqués de Barbará En lo any# de la nativitat de nostre seny#or Jesu-Christ 1740")
Location in witness ff. 1-91
Title(s) Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476
Incipit & Explicits prol.: [ 1] Aportar les coses antigues e les virtuts de aquells quis trobaren les obres dignes de memoria
text: [ 1v] Per evitar larguesa en les generacions que es la primera part … [ 91] … remet la correccio, ê millor dir als legidors, car lo saber â mes no ha abastat, perque es degut restar scusable
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-04-20