Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1956
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 544 | Antic R. D 9559
Title of volume SPECULUM | ANIMAE ( al teixell gravat en lletres daurades)
Copied València (regne) [?] (Avril et alia): 1476 - 1500 (Avril et alia)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 46 (= IV + 1-38 + 1 + III) (foliació moderna, en xifres aràbigues a ploma)
Collation folis no solidaris; volum sense reclams
Page Layout 35 línies (f. 9 amb quatre en blanc que separen paràgrafs)
Size pàgina 320 × 225 mm (f. 2)
caixa 233 × 150 mm (f. 9)
il·lustració 210 × 150 mm
Hand humanística (el text)
gòtica de forma (alguns títols i inscripcions a les il·lustracions)
Watermark flor flor de lis (semblant a Briquet 6890, Lucca: 1491)
Pictorial elements Altres: pintures que presenten la influència de la pintura flamenca en la de l'escola valenciana de la segona meitat del s. XV, de composició i dibuix acurat, no estan tan ben resoltes en l'aplicació del color; Avril pensa que foren restaurades sense gaire cura al s. XIX
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
State l'escriptura no té caixes marcades, però l'escriptura se circunscriu a l'espai delimitat per les quatre perforacions rodones que assenyalen els límits de la justificació, la primera línia és escrita; les il·lustracions, emmarcades per un rectangle de tinta
Condition volum restaurat, tots els folis estan units a la relligadura per talons, cosa que ens impedeix establir quina era la estructura original del volum
Binding mitja relligadura, en pasta i el llom en pell vermella amb daurats amb el monograma “RF”
History of volume Adquirit 1899
Previous owners (oldest first) Sebastià Pellicer de Bañolas, Canonge d'Osca (ex-libris de mà del s. XVIII: “Sebastiani Pell[icer ?] de Banol[…] canonici Sedis Oscensis”)
Paris: Paul et fils et Guillemin 1899 ad quem
References (most recent first) Facsímil: Reproducció en microfilm del Ms. la Bibliothèque Nationale de France, esp. 543 (2006)
Vist per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Vist per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 85-86
Tractat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 127 , n. 144
Note Torres Amat, Memorias, p. 714, parla d'un manuscrit semblant a aquest. Text distribuït per sobre i sota de les pintures. Manuscrit executat per a una dona (veg. f. 12v "a mi peccadriu"). Es tracta d'un volum on prima la part visual per damunt de l'escriptura, que ocupa generalment la part superior del foli (sovint no més d'una dècima part) i són molts pocs els folis que només contenen text

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1641
Location in volume ff. 1-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2147
Desconegut. Speculum animae
Language català
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] Speculum animae es lo nom de est libre
acc.: Deus illuminacio mea et salus mea
text: LA materia dela creacio dels cels / dels sperits / dels elements e coses elementoses … [ 38] … Per delit lo nom e gloria tua feren [ratllat “delit”] \guardar/ los juheus latua sepultura qui corromputs per pecunja digueren que los dexebles teus dormint ells furtat avien lo teu cors
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2313
Location in volume f. 12v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2648
Benedictus XII, Papa. Oració. Prec-te piíssim senyor Jesucrist
Language català
Date escrit 1342 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 12v] Oracio
intr.: Salut mia jhesucrist si a misericordia te pot enclinar la humana miseria acostat senyor a mi peccadriu / e exaudeix benignament les mies pregaries … e sies benjgne e propici a mj peccadriu / per lo teu sant nom qui vius e regnes / hun deu ab lo pare e ab lo sperit sanct amen
rubr.: P4apa benet dotze del orde de cistell compongue la seguent oracio e dona atots los qui aquella dirien ver confessats e penidents enla missa apres la eleuacio del cors precios de ihesus en presencia de aquell tants dies [de] indulgencia quantes foren les nafres del cors de aquell ço es vM L. CCCC. XCV. la oracio es sta [ n]
text: P2rechte pissim senyor ihesuchrist per aquella caritat per la qual tu rey celestial … dels meus peccats em vulles donar per merits dela tua ampla misericordia bo e sanct fi hoc e gloriosa Resurrectio Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 7
Record Status Created 1991-05-05
Updated 2024-05-08